Igazgatási Iroda

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13 - 18 óráig
Szerda: 8 - 12 óráig és 13 - 16 óráig
Péntek: 8 - 12 óráig

Munkatársak

Kiss Gergely | aljegyző, irodavezető
Szűcs Katalin | ügyintéző
Pázmándi Antalné | ügyintéző
Kővágó Mónika | ügyintéző
Schmidtné Vizi Zsuzsanna | ügyintéző
Takácsné Bagi Andrea | ügyintéző
Zupka Eszter | ügyintéző
Szolnokiné Kovács Zsuzsanna | ügyintéző
Markosné Horváth Tünde | ügykezelő
Hajasné Szabó Henriette | ügykezelő
Horváth Gézáné | anyakönyvvezető

Kapcsolódó ügyek

Rendszeres települési támogatás otthoni ápolás céljából | Szociális ügyintézők
Szociális támogatások, ellátások | Szociális ügyintézők
Rendszeres települési támogatás gyógyszerköltségek fedezésére | Szociális ügyintézők
Rendkívüli települési támogatás | Szociális ügyintézők
Krízissegély | Szociális ügyintézők
Köztemetés | Szociális ügyintézők
Gyógyászati segédeszköz támogatás | Szociális ügyintézők
Szemétszállítás díjkedvezménye | Szociális ügyintézők
Gyermekvédelmi és gyámügyek | Gyermekvédelmi ügyintéző
Hatósági bizonyítvány | Iktatás-irattározási ügyintézők
Telepengedélyek | Ipar-kereskedelmi ügyintéző
Közterület-használat engedélyezése | Ipar-kereskedelmi ügyintéző
Működési engedély | Ipar-kereskedelmi ügyintéző
Gyermek születésének bejelentése | Anyakönyvvezető
Hagyatéki eljárás lefolytatása | Anyakönyvvezető
Haláleset bejelentése | Anyakönyvvezető
Házasságkötés bejelentése | Anyakönyvvezető