Igazgatási Iroda Gyermekvédelmi ügyintéző

Gyermekvédelmi és gyámügyek

1.)    Kiskorúak segélyezése:

a.)    Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (az ügyintézéshez szükségesek):
-    kérelem
-    3 hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás (a közös háztartásban élők mindegyikétől)
-    családi pótlék összegének igazolása,
-    gyermektartásdíj fizetésről igazolás.

b.)    Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (az ügyintézéshez szükségesek):
-    kérelem – nyomtatvány,
-    gyermek/ek születési anyakönyvi kivonata,
-    a közös háztartásban élők utolsó 3 havi jövedelemigazolása,
-    gyermektartás igazolása
-    családi pótlék igazolása
-    gyermekelhelyező határozat
-    középiskolás gyermek esetében iskolalátogatási igazolás
-    munkanélküli szülők esetében a Munkaügyi Központ együttműködő nyilatkozata

c.)    Beiskolázási segély (az ügyintézéshez szükségesek):
-    kérelem
-    jövedelemigazolások (egy háztartásban élőké).

d.)    Étkezési támogatás (az ügyintézéshez szükségesek):
-    kérelem
-    jövedelemigazolások (egy háztartásban élőké)
-    iskola gyermekvédelmi felelősének javaslata.

e.)    Családok – melyekben  kiskorúak élnek – tüzelőtámogatása (az ügyintézéshez szükségesek):
-    kérelem
-    jövedelemigazolások (egy háztartásban élőké)

2.)    Kiskorúak közgyógyellátási ügye (az ügyintézéshez szükségesek):
-    kórházi orvos által kiállított igazolás tartósan beteg gyermekről

3.)    Kiskorúak védelembe vételi ügye (az ügyintézéshez szükségesek):
-    Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat javaslata,
-    más intézmény (Rendőrség, Gyámhivatal, oktatási intézmények, gyermekorvos) javaslata.

4.)    Kiskorúak azonnali elhelyezése (az ügyintézéshez szükségesek):
-    gyermek/ek születési anyakönyvi kivonata
-    TAJ kártya
-    határozat.

5.)    Gondnokoltak és kiskorúak vagyoni leltárának elkészítése (az ügyintézéshez szükségesek):
-    környezettanulmány
-    vagyont igazoló iratok (tulajdoni lap, takarékbetétkönyv).

6.)    Környezettanulmány készítése:
Bírósági megkeresés esetén:
Minden esetben a bíróság által megadott szempontok szerint
Egyéb esetben:
A tapasztaltak szerint, saját szavakkal.
(Minden környezettanulmányt a gyámügyi ügyintéző készíti).