Szervezeti struktúra

1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája:                  

Jegyző
Pethő Zoltán – jegyző
Titkárság és Humánpolitikai Iroda
Márton Éva – irodavezető
Igazgatási Iroda
Kiss Gergely – aljegyző, irodavezető
    Szociális ügyintézők
    Gyermekvédelmi ügyintéző
    Iktatás-irattárazási ügyintézők
    Birtokvédelmi és köznevelési ügyintéző
    Lakcím- és népesség-nyilvántartási ügyintéző
    Anyakönyvvezető
Műszaki Iroda
Németh Károly - irodavezető
Főépítész
Barabás László főépítész
Gazdasági Iroda
Gavaldiné Réder Henriett - irodavezető
    Számviteli csoport
    Pénzügyi csoport
    Adóügyi csoport
Rendszergazda

Az utolsó módosítás dátuma: 2014. 01. 03.