Gazdasági Iroda Adóügyi csoport

Iparűzési adó

Tárgya:  az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Alanya:  a vállalkozó vagy vállalkozás.

Mértéke:
a) 2000-2002. évben az adóalap 1,6%-a
b) 2003. január 1-től az adóalap 1,7%-a
c) 2006. január 1-től az adóalap 2 %-a
d)  Ideiglenes munkavégzés után: 5.000,- Ft/nap.

Befizetési határidők:
- adóelőleg megfizetése: március 15. és szeptember 15.
- bevallás benyújtása és a különbözet megfizetése, visszaigénylése: május 31.
- a várható éves fizetendő adó 90 %-ára való feltöltés: december 20.

Nyomtatványt senkinek sem küld az Adócsoport, külön kell kérni!
A honlapon nyomtatványkitöltő program található!

Adómentesség:
 
Területi alapellátásban résztvevő háziorvosok, védőnők mentessége:
- ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20.000.000,- Ft-ot nem haladja meg

- A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat 16/2015. (XII. 21). számú helyi adórendelet 1. számú mellékletét képezi, valamint megtalálható a nyomtatványok között.

 

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Balázs Krisztina | ügyintéző
Tóth Zsuzsanna | ügyintéző

Letölthető dokumentumok

Iparűzési adó - bevallás a 2016. évre - elektronikusan kitölthető
Iparűzési adó - feltöltés a 2019. évre - nyomtatás után kézzel kitölthető
Iparűzési adó - feltöltés a 2020. évre - elektronikusan kitölthető
Iparűzési adó - bevallás a 2019. évre - elektronikusan kitölthető
Iparűzési adó - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HIPA-bevallásokhoz
Iparűzési adó - Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén - elektronikusan kitölthető
Iparűzési adó - bevallás a 2020. évre - elektronikusan kitölthető
Iparűzési adó - feltöltés a 2020. évre - nyomtatás után kézzel kitölthető
Iparűzési adó - Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén - nyomtatás után kézzel kitölthető
Iparűzési adó bevallás a 2015. évre - nyomtatás után kézzel kitölthető
Iparűzési adó - feltöltés a 2019. évre - elektronikusan kitölthető
Iparűzési adó bevallás a 2014. évre - nyomtatás után kézzel kitölthető
Iparűzési adó - bevallás a 2013. évre - elektronikusan kitölthető
Iparűzési adó bevallás a 2017. évre - elektronikusan kitölthető
Iparűzési adó - bevallás a 2018. évre - nyomtatás után kézzel kitölthető
Iparűzési adó - bevallás a 2018. évre - elektronikusan kitölthető
Iparűzési adó bevallás a 2014. évre - elektronikusan kitölthető
Iparűzési adó - bevallás a 2013. évre - nyomtatás után kézzel kitölthető
Iparűzési adó - bejelentkezés, változás bejelentés - elektronikusan kitölthető
Iparűzési adó - bejelentkezés, változás bejelentés - nyomtatás után kézzel kitölthető
Iparűzési adó - bevallás a 2015. évre - elektronikusan kitölthető
Iparűzési adó - bevallás a 2016. évre, nyomtatás után kézzel kitölthető
Iparűzési adó bevallás a 2017. évre - nyomtatás után kézzel kitölthető
Iparűzési adó - bevallás a 2020. évre - nyomtatás után kézzel kitölthető
Iparűzési adó - feltöltés a 2018. évre, elektronikusan kitölthető
Iparűzési adó - feltöltés a 2018. évre, nyomtatás után kézzel kitölthető
Iparűzési adó - bevallás a 2019. évre - nyomtatás után kézzel kitölthető