Köztisztasággal és környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek

1. Fakivágások (ügyintézéshez szükségesek):
Formanyomtatványon benyújtandó kérelem
2.200,- Ft-os illetékbélyeg.

2. Köz- és zöldterület fenntartásával kapcsolatos ügyek és ezzel kapcsolatos panaszbejelentések (ügyintézéshez szükségesek):
Kérelem szóban (parlagfű bejelentés esetén),
Kérelem írásban, melynek eljárási illetéke: 2.200,- Ft.

3. Víziállások engedélyeztetése (ügyintézéshez szükségesek):
Új viziállás engedélyeztetésére nincs lehetőség, mivel a Dunaharasztit érintő RSD szakasz a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében természetvédelmi oltalom alatt áll.

4.Közvilágítás (ügyintézéshez szükségesek):
Kérelem szóban (közvilágítási hibabejelentés),
Kérelem írásban (fejlesztés).

5.Erdőgazdálkodás:
Bejelentés
Külterület esetén az Állami Erdészeti Szolgálat az eljáró hatóság,
Belterületen csak önkormányzati erdő található (Sport-sziget).

Víziállás-fennmaradási engedélyhez és annak meghosszabbítási kérelméhez mellékelni kell:
Kérelem (viziállás helyének megjelölésével, számával)
5.000,- Ft-os illetékbélyeg,
Átépítés esetén műszaki tervdokumentáció szükséges.

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Németh Károly | irodavezető