Ülésezett a képviselő-testület

Sikerült betölteni a kilencedik háziorvosi körzetet

2016. április 25. hétfő

Tovább javulhat az egészségügyi alapellátás színvonala városunkban: eredményes volt az új praxis betöltésére kiírt pályázat. Döntöttek a képviselők a civil szervezetek támogatásáról és elfogadták a zárszámadási rendeletet.

A testületi ülés elején dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta történtekről:

1.    Elkészült a Szekér utcai játszótér. A játszóteret annak minősítő ellenőrzését követően lehet majd használatba venni, melynek várható időpontja május első hete, így a környék gyermekei gyermeknapra birtokba is vehetik.
2.    A sportcsarnok pályázat kiviteli tervei elkészültek a megvalósítás mindkét ütemére.
3.    A Mentési pont kialakítására a kivitelezési munkák megkezdődtek a Damjanich utca 23-ban, határidőre el fognak készülni.
4.    A HÉV remíz épület városi szimbólummal történő ellátásához a BKV Zrt. hozzájárult, a részletekről további egyeztetések zajlanak.
5.    A közmeghallgatáson elhangzott a Fő út 119-123 sz. ingatlanok előtti járda szakasz újjáépítése, vízelvezetés kiépítése megtörtént, a kapcsolódó önkormányzati ingatlan kerítésének építése folyamatban van.
6.    Megkezdődött a Gyermekorvosi Rendelő volt gyógyszertári részének átalakítása, új rendelőhelyiség és váró kialakítása. Az épületgépészeti és elektromos munkák alapszerelése megtörtént. A fertőző beteg váró vizesblokkjának gipszkarton vázszerkezete a helyére került.
7.    Megkezdődtek a Fő út 35. szám alatti ingatlanon a hátsó – korábban szociális lakásokként működő – melléképületek bontása. Ezen a területen murvás parkoló kerül kialakításra.
8.    A Fő út 85. szám alatti önkormányzati ingatlan utcafronti épületének a bontási engedélyét megkaptuk, annak jogerőre emelkedését követően a kivitelezési munkák megkezdődhetnek.
9.    A játszóterek éves szemléje alapján a szükséges karbantartási munkákat megkezdtük. A nagyon kopott játszóeszközöket a közmunka program keretén belül lefestjük és helyreállítjuk a rongálásokból eredő sérüléseket, hiányokat is.
10.    Az intézményekben megtörtént a meglévő öntözőrendszerek felülvizsgálata, karbantartása.
11.    A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézményének külső területein a garanciális munkák elvégzése megtörtént. A megsüllyedt biciklitároló burkolatát javították. A salakos pálya rendbetétele is megtörtént.
A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Rákóczi utca 28. számú ingatlanán a tornaterem feletti tetőszigetelést lecseréltük.
A Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornatermi öltözői közül az egyik felújítás elkészült, a második öltöző felújítása folyamatban van.
12.    A Baktay Ervin Gimnázium egyes tantermeiben és folyosóin a homlokzati nyílászárók cseréje folyamatban van. A munkák elvégzése csak ütemezetten történhet az oktatás folyamatosságának biztosítása mellett.
13.    A MÁV területén tavalyi évben kialakított P+R parkolók garanciális bejárása lezajlott, a kivitelezőnek kiemelten a kiszáradt fák újraültetését, illetve a Gyárköz utcai parkoló rézsűjének megerősítését kell elvégeznie.
14.    Lezajlott az első, önkormányzatunk által szervezett és finanszírozott anyajegyszűrés az orvosi rendelőben. Az érdeklődés és a részvétel a vártnál is nagyobb volt, a szűrést ebben az évben hat alkalommal tartjuk meg.
15.    A Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya hatósági ellenőrzést tartott a főzőkonyhákban. A szabályozottságot, a tisztaságot, a munkavállalók egészségügyi könyveit, a szállító járművet, a konyhák és az élelmiszerek tárolását is kifogástalannak találták.
16.    Az ÉDV Zrt. megállapodást kötött az útépítő cégekkel, hogy a csőtörések miatt felvágott aszfalt utakat a munkák befejezése után helyreállítják, így a DPMV Zrt. után maradt felbontott aszfaltrészek végre helyre lesznek állítva.
17.    MÁV Alsón lévő külterületi ingatlanok ingyenes művelési ágból történő kivonásához szükséges dokumentumokat elkészítettük, melynek egy része átadásra került a terület képviselőjének.
18.    Dr. Szalay László polgármester és Pethő Zoltán jegyző a következő héten megkezdi az egyeztetéseket a MÁV képviselőivel a Dunaharasztin átvezető vasút tervezett átalakításával kapcsolatos kérdésekről (az ülés végén dr. Szalay László Fényes István kérdésére elmondta, hogy egyelőre nem küldött a MÁV az önkormányzat részére semmilyen dokumentációt).

Napirend előtt kért szót Fényes István, szóvá téve, hogy több jelzést is kapott a ligeti kisposta működésével kapcsolatban. Késve jönnek a levelek és egyéb küldemények, ezért bement és panasszal élt ez ügyben. Megtudta, hogy nem viszik ki minden nap a leveleket, és ő megérti ugyan azt, hogy a posta munkaerőhiánnyal küzd, de ez a helyzet akkor sem maradhat így. Kérte a város vezetését, hogy próbáljon tenni valamit az ügyben.
Első napirendi pontként a kilencedik háziorvosi körzet betöltésére kiírt pályázatot értékelte a testület. Egy pályázó jelentkezett: Dr. Komoróczy Zoltán, aki jelenleg az ország legnagyobb mentőállomását vezeti Debrecenben, de korábban háziorvosként is praktizált. Horváth Jenő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy meghallgatták a pályázót, és egyhangú szavazással támogatják. Szót kért Dr. Földi Zsuzsanna járási tisztifőorvos asszony is, aki a praxis betöltésének néhány feltételéről tájékoztatta a jelenlévőket. Kerekes Gabriella kérdésére, miszerint mikor tud munkába állni Dr. Komoróczy Zoltán, azt a választ kapta, hogy a jelenlegi munkahelyén 60 nap a felmondási idő, így július 1-jén. A képviselők egyhangú igennel támogatták az új háziorvos kinevezését.
A testület elfogadta az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló (zárszámadási) rendeletet. Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy jól sikerült a költségvetés végrehajtása, az önkormányzat jól gazdálkodott. A képviselők döntöttek két közbeszerzési eljárás nyerteséről, az útépítési feladatokat az Út-Ép-Ker ’97 Kft., a csapadékvíz-elvezetés faladatait pedig a Hidrográd Kft. láthatja majd el.
A képviselők ezt követően hozzájárultak ahhoz, hogy a DMTK a városi sportcsarnok második ütemének megvalósításához pályázatot nyújtson be a társasági adókedvezmény sporttámogatási lehetőségének elnyerésére. Vállalták azt is, hogy a beruházás céljára az önkormányzat 90 millió forintot különít el a 2017. évi költségvetésében.
A testület elfogadta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendeletet, valamint az önszerveződő közösségek 2015. évi támogatásának elszámolásáról szóló előterjesztést. Hajdú Zsolt, a szakbizottság elnöke örömét fejezte ki, hogy gazdag a civil élet Dunaharasztin, és a szervezetek rendben elszámoltak a kapott forrásokkal. Ezt követően rátértek ezen szervezetek 2016. évi támogatásának odaítélésére. Hajdú Zsolt ismertette a fő elvet, miszerint a támogatások „pántlikázottak”, konkrét programok megvalósítása a fő cél. Lehetőség van ugyanakkor év közben az átcsoportosításra, hogy a kereteket minél inkább kihasználhassák az egyes szervezetek. A felosztandó 14 millió forintra 48 szervezet pályázott. Dr. Szalay László megköszönte a bizottságnak az előkészítés komoly munkáját. Knapp Tibor tett egy módosító javaslatot: a Dunaharaszti Polgári Vállalkozók Egyesületének támogatását kérte megnövelni két másik szervezet támogatásának csökkentésével párhuzamosan. Ezt a módosító indítványt végül a testület nem támogatta, de Fényes István hozzátette, hogy a bizottsági üléseken Knapp Tibor és Kücsön Sándor egy-egy módosítóját megszavazták. Hajdú Zsolt elmondta még, hogy az intézmények programjaira rendelkezésre álló másfél millió forintos keretet is felosztotta a szakbizottság.
A képviselő-testület elfogadta a belső ellenőri jelentést, az önkormányzat gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést és a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Döntöttek arról, hogy lemondanak elővásárlási joguk gyakorlásáról egy lakóingatlan esetében, majd zárt ülésen folytatták a munkát.

A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás