Dr. Szalay László polgármester köszöntőjében elmondta, hogy Dunaharasztin - hasonló nagyságú települések esetében páratlan módon - újraválasztották a teljes képviselő-testületet. Ez komoly bizalmat jelent, és mindenben igyekeznek majd ennek megfelelni.

A képviselő-testület. A kép jobb széléről Drscsákné Kerekes Gabriella hiányzik, akit az M0-ás "tartott vissza" az ülés elejétől.

Az ünnepélyes alakuló ülés kezdetén Nagy István, a Helyi Választási Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette az önkormányzati választások helyi eredményeit, amelyek ellen fellebbezés nem érkezett. Dunaharaszti városban polgármesterré dr. Szalay Lászlót újraválasztották, a képviselő-testület névsora pedig a következő: Andrásik Sándor, Dr. Bereczki Péter, Drscsákné Kerekes Gabriella, Fényes István, Gerber Ferenc, Hajdu Zsolt, Horváth Jenő, Karl József, Knapp Tibor, Kücsön Sándor, Lehel Endre.

A képviselők és a polgármester eskütételét követően megválasztották Dunaharaszti három – társadalmi megbízatású – alpolgármesterét. Ezt a posztot Dr. Bereczki Péter, Karl József és Lehel Endre tölti be a következő ciklusban.

A képviselő-testület megválasztotta a szakbizottságok vezetőit is. A Pénzügyi Bizottságot Knapp Tibor, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottságot Fényes István, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot Hajdu Zsolt, a Szociális és Egészségügyi Bizottságot Horváth Jenő vezeti majd.

A bizottságok munkáját nem képviselő, ún. „külső” tagok is segítik majd: a Pénzügyi Bizottságban Daróczi Pál, Kaltenecker István, Pataki Nóra és Vojtehovszki Beáta, a városfejlesztésiben Büti Mihály, Ciml Jánosné, Kormanik Andrea és Mihályné Ujszászi Judit, az oktatásiban Bucskó Marianna, Galó Anita, Gáll Sándor és Kulcsár Ferenc, a szociálisban Dr. Heil Ádám és Leimetter Jánosné működik majd közre. Az esküt ők is letették, ezt követően a testület a döntéseknek megfelelően módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A képviselő-testület alakuló ülésén döntött a tisztségviselők illetményéről (tiszteletdíjáról) is.

Dunaharaszti Önkormányzat képviselő-testülete az országban az elsők között alakult újjá, így minden törvényes akadály elhárult az elől, hogy a szakbizottságok és a testület elkezdhesse az érdemi munkát.

Twitter megosztás Google+ megosztás