A június 29-én megtartott képviselő-testületi ülésen dr. Szalay László polgármester beszámolt az Operatív Csoport járvány idején tett intézkedéseiről. Az ülésen elhangzottakat az alábbiakban közöljük.

BESZÁMOLÓ A COVID-19 JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. március 12. napjától egy eddig nem tapasztalt élethelyzettel találtuk szemben magunkat. A teljes város életét lefedve kellett végiggondolnunk, hogy milyen intézkedésekkel tudjuk meggátolni a koronavírus járvány terjedését. A rendkívüli helyzet kihirdetésétől kezdve rendszeres vezetői- és intézményvezetői értekezleteket tartottunk, március 14-én szombaton délelőtt és délután is találkoztunk annak érdekében, hogy a város biztonságát - különös tekintettel az óvodások-, bölcsődések elhelyezésére, az idősek ellátására - megszervezzük. Mindennek keretében a Városi Rendészet kollégái ettől az időponttól kezdve – a délutáni és a hétvégi időszakra is kiterjedően - fokozott gyalogos- és gépjárműves járőrözést végeztek leginkább a parkok és játszóterek környékén, a piactéren, a Sportszigeten, illetve a város külterületein. Fokozott figyelmet fordítottunk a védőfelszerelések - szájmaszk, kézfertőtlenítő, gumikesztyű, hőmérő, felület fertőtlenítőszer, egészségügyi köpeny, védőruha, védőszemüveg, COVID-19 gyorsteszt - beszerzésére, majd ezt követően a Hivatal dolgozóinak, az Önkormányzat intézményeinek, az egészségügyi dolgozóknak, a rendőrségnek és olykor az ügyfeleknek történő kiosztására is.  

A biztonságos munkavégzés, illetőleg az egészségmegőrzés érdekében március 16. napjától a Hivatal munkarendje home office rendszerre tért át. Az iroda- és csoportvezetők közreműködésével két nap alatt megszerveztük, hogy az ügymenet - otthoni server-eléréssel, teljes biztonsággal, és minden adatbiztonsági szabálynak megfelelve – zökkenőmentesen folytatódhasson. Eközben a rendész kollégák, valamint a Városi Sportcsarnok munkatársai az ügyeleti rend szerint érkező ügyfelek, külsős dolgozók, az esküvők koordinálásában végeztek szolgálatot a Hivatal épülete előtt. Segítették továbbá a felnőtt-, a gyermek- és a fogorvosi rendelőkbe érkező betegek útbaigazításában. Ezzel és a telefonos ügyeleti rend bevezetésével el tudtuk érni, hogy kifejezetten indokolt esetben, viszonylag alacsony létszámmal lépjenek be a páciensek a rendelők épületeibe. Rendészeink szolgálata sokunk, különösen az ott dolgozó orvosok és asszisztensek maximális megelégedésére volt.

A legfontosabb intézkedések közé tartozott - ezért szintén a sűrű kezdetet nehezítette – a játszóterek, a parkok, a workout park és a piac bezárása. Ezt követte a „MARADJ OTTHON!” 250 db figyelmeztető plakát kihelyezése a város különböző pontjain, a „TARTSD A TÁVOLSÁGOT!” megállító tábla átadása több üzlet, posta, bank, benzinkút részére, a tiltó táblák kifüggesztése a parkok kerítéseire, valamint a „KÉRJÜK, ÜGYELJ A TISZTASÁGRA!” plakátok kihelyezése a Piactérre, a Kegyeleti parkba.

Március 27-től kiszállítással láttuk el az intézményi gyermekétkeztetést. Ennek a szintén kötelező önkormányzati feladatnak a koordinálása és lebonyolítása több önkormányzati munkatárs és rendész áldozatos munkája révén valósulhatott meg, amelynek során átlagosan napi 200 adag étel átadására került sor a családok részére.

Szintén a kezdetektől sor került az idős és egyedülálló dunaharaszti lakosok megsegítésére, amely a Hivatal és a Könyvtár dolgozóinak telefonos koordinálásával, a Területi Gondozási Központ, valamint a Szivárvány Óvoda dajkáinak embert próbáló, fáradságot nem kímélő munkájának köszönhetően valósulhatott meg. E körben segítettek a bevásárlásban, a gyógyszerek beszerzésében és nem ritkán a lelki támogatásban is.

Április hónapban 3 alkalommal végeztük el a Walter Group Kft. és a Hidrográd Kft. segítségével, a Fő út - Dózsa Gy. út – Némedi út mentén található parkok, játszóterek, buszmegállók közterületi fertőtlenítését. A Polgármesteri Hivatal „visszaköltözése” előtt a Városháza fertőtlenítését a Top Clean Full Kft. végezte el, szintén ingyen. Köszönjük mindannyiuk munkáját, mint ahogy azokat a védőeszköz adományokat is, amelyeket cégektől és magánszemélyektől kaptunk.

Május 16-án jöhetett el végre az a nap, amelyet annyian vártunk, hogy a piac újra kinyithasson. Természetesen csak a szükséges védőintézkedések előírása, betartása mellett volt arra lehetőség, hogy mindezt biztonsággal megtehessük. Mind az időkorlát bevezetését, mind a maszk kötelező használatát rendszeresen ellenőrizték a rendész és polgárőr kollégák, akiknek együttes jelenléte és közös járőrözése rengeteget segített a szükséges szabályok betartatása érdekében.  

Miután érezhetővé vált a járványveszély csökkenése, május 18-án újra kinyitottuk a játszótereket, a gördeszka pályát és a workout pályát is.

2020. 03. 13-tól 2020. 06. 25-ig a Rendészeti Iroda kiegészülve a Sportcsarnok, a Zöld Korona Kft. és a Polgárőrség munkatársaival, összesen 14 fővel az adott időszakban 6377,7 munkaórában látta el feladatait. A Rendészeti Iroda részéről 8 fő, a Sportcsarnok részéről 4 fő vett részt a járványidőszak alatt ellátott feladatokban, kiegészülve a Zöld Korona Kft. és a Polgárőrség munkatársaival.

Fenti intézkedéseinknek köszönhetően sikerült megakadályoznunk, hogy Dunaharasztin járványügyi gócpontok alakuljanak ki. Eközben megőriztük az Önkormányzat szervei, köztük a Polgármesteri Hivatal működőképességét, ami rendkívül fontos volt ahhoz, hogy a Képviselő-testület távollétében is meghozhassuk mindazokat a döntéseket, melyek a város működéséhez szükségesek voltak.

A járványügyi intézkedésekre fordított közvetlen kiadásaink megközelítik a 10 millió forintot, ennek döntő részét a fent részletezett védőeszközök megvásárlása teszi ki. A kiadásokat a költségvetésben képzett „veszélyhelyzet miatti bevételkiesés” tartaléksorról fedeztük annak reményében, hogy az a Kormány által kiírt pályázat révén megtérítésre kerül majd az Önkormányzat számára.

Dr. Szalay László polgármester

 

 

Twitter megosztás Google+ megosztás