Elfogadták a költségvetést

2017. február 28. kedd

Egyhangú szavazással fogadta el a képviselő-testület a város 2017. évi költségvetését. Folytatódnak az egészségügyi-, szociális- és sport programok, és lesz forrás beruházásokra is.

Az ülésen dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről:
1.    A város közigazgatási területén a 0,4 kV-os hálózatok mentén befejeződött az önkormányzat által végzett elektromos űrszelvény gallyazás, illetve párhuzamosan az ELMŰ a nagyfeszültségű hálózatok mentén végezte el a gallyazásokat. A gallyak elszállítása az önkormányzati kivitelezés során azonnal megtörtént, az ELMŰ a gallyakat a közterületen hagyta, melyek elszállítását felhívásunkra megkezdte és folyamatosan végzi.
2.    Elkészült a városi uszoda terve, melynek megfelelően az engedélyezési eljárás megindulhat.
3.    A Károlyi Mihály utca felújítása (útburkolat megerősítése), korszerűsítése támogatási igény befogadásra került, az előírt hiánypótlási felhívásnak hiánytalanul eleget tettünk, a pályázat elbírálása folyamatban van.
4.    A közmeghallgatáson felvetett bel- és csapadékvíz elvezetéssel, útjavítással, illetve a forgalmi renddel kapcsolatos problémák nagy része megoldásra került, az időjárás függvényében pedig 100 %-ban orvosolva lesznek, mert a költségvetési rendelet mindegyikre fedezetet biztosít.
5.    A Hivatal vezetésében ez évben változás történik, Jegyző úr – elérve a köztisztviselőkre is vonatkozó nyugdíjkorhatárt – 25 év, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatalban töltött közszolgálati idő után nyugdíjba vonul, a Képviselő-testület munkáját a 2017. áprilisi testületi ülésen segíti utoljára.
A képviselők nyilvános pályáztatást követően döntöttek arról, hogy egy, a Jedlik Ányos utcában található ingatlant az egyetlen ajánlattevő Schwarzmüller Járműipari és Kereskedelmi Kft. számára értékesítenek. A cég tevékenysége bővítését tervezi az ingatlanon. A testület megszavazta a város előző évi költségvetésének módosítását, itt Fényes István hozzászólásában tájékoztatta a képviselőket a pénzügyi-, valamint a városfejlesztési bizottság támogató álláspontjáról. Ezt követően elfogadták az ún. kitekintő határozatot, amelyben a képviselő-testület a 2017. évi költségvetési évet követő három évre vonatkozó saját bevételeinek és a stabilitási törvény szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét határozta meg.
A képviselők ezt követően tértek rá a legfontosabb napirendi pont, a város 2017. évi költségvetésének megtárgyalására. Dr. Szalay László polgármester emlékeztetett arra, hogy mind a bizottságok, mind a testület több lépcsőben tárgyalta már a tervezetet, és minden vitás kérdést sikerült tisztázniuk. Elsorolta mindazokat a kiegészítéseket és módosításokat, melyeket a bizottságok elfogadtak. Fényes István és Hajdú Zsolt a bizottságok egyhangú támogatásáról számoltak be, dr. Szalay László pedig jelezte, hogy az önkormányzat könyvvizsgálója is egyetértését fejezte ki a tervezettel kapcsolatban. A képviselő-testület végül egyhangú igen szavazattal elfogadta a rendeletet.
A testület meghatározta a 2017. évi közbeszerzési ütemtervet, majd elfogadta a település-szerkezeti tervet és a helyi építési szabályzatot. Fényes István a városfejlesztési bizottság támogatásáról beszámolva elmondta, hogy ülésükön a főépítész tájékoztatást adott minden felmerült kérdésben. Szintén Fényes István szólt hozzá a következő napirendi ponthoz, a Bethlen Gábor utcai telektömb kialakításához. Elmondta, hogy Barabás László főépítész eloszlatta a parkolással kapcsolatos aggodalmaikat, így az előterjesztést támogatják.
A képviselők döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak be az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás költségeinek fedezetére. A projekt az önkormányzatok belső működése támogatásának és az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásának megvalósítására fókuszál, az alkalmazás-szolgáltató (Application Service Provider - ASP) központon keresztül. A testület elfogadta a Területi Gondozási Központ szakmai programja mellékletének módosítását, Horváth Jenő, a szociális bizottság elnökének támogató hozzászólását követően. Ezt követően szavaztak a polgármester illetményének és költségtérítésének mértékéről (ez csak formaság volt, hiszen a vonatkozó törvény egzakt módon, forintra meghatározza ezeket; a képviselők szavazatára ugyanakkor így is szükség van). A képviselők elfogadták Dr. Szalay László polgármester szabadságolási ütemtervét, majd zárt ülésen folytatták a munkát.

A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

*
Civil pályázat
Tájékoztatjuk a városban működő civil szervezeteket, egyesületeket, hogy az önkormányzat képviselő-testülete, illetve annak Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottsága 2017-ben is meghirdeti pályázatát, amellyel ezen szervezetek tevékenységét, programjait kívánja támogatni. A részletes pályázati felhívás és nyomtatvány a város honlapján (http://dunaharaszti.hu/hirdetmeny/civil-szervezetek-palyazata-17---itt-a-palyazati-felhivas-es-az-adatlap) található meg.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás