Közösségi oldalakon látok néha olyan bejegyzést, hogy "fogalmam sincs, mit csinál az önkormányzat". A képviselő-testület döntései nyilvánosak, ezek a Dunaharaszti Hírekben is megjelennek, ezért azt gondolom, inkább a mindennapi munkánkra kíváncsi a posztoló. Hát, íme.

A testület ülésein minden alkalommal beszámolok a városban zajló munkákról, arról, hogy mit végeztünk el az előző ülésünk óta eltelt időszakban. Ez szintén megjelenik az újság hasábjain, de sokan tájékozódnak inkább a netről, ezért úgy gondoltam, közzéteszem  a legutóbbi beszámolót ezen a felületen. Semmit nem változtattam rajta, így, ebben a formában terjesztettem a képviselők elé. Megjegyzem, ez a beszámoló kb. három hónap történéseit fedi le, mert utolsó, ún. rendes ülésünket június végén tartottuk (rendkívüli ülésre több alkalommal is sor került a nyár folyamán).

A beszámolóból kiderül, hogy a nyár nem volt éppen "holt szezon", idén talán kevesebb idő jutott a pihenésre, de persze nem tört meg a lendület, megyünk tovább.

2018. szeptember 25.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal elvégezte egy, a Dembinszky utcában található ingatlan udvarán illegálisan felhalmozott 260 m³ hulladék elszállítását. Ennek költségét az ingatlant birtokló tulajdonos tulajdoni hányadára terheltetjük. A behajtás iránt intézkedéseket foganatosítunk.
 2. Befejeződtek a Kőrisfa utca csapadékvíz-elvezetési munkái.
 3. A Knézich utcában – kapcsolódva az új bölcsőde megvalósításához - párhuzamos parkolósávot építettünk ki, a tervezett játszótér körül járdát és parkolóhelyeket építettünk.
 4. A Dunaharaszti Sportcsarnok kertészeti és csapadékvíz-elvezetési munkái befejeződtek, kiépítettük az automata öntözőrendszert, 5600 m2-en fűmagvetést, terülő és oszlopos örökzöld ültetést, sövény sor és 30 db fa ültetését végeztük el.
 5. Elkészültek az Arany J. u. – Jókai u. – Eötvös u. kereszteződésében lévő új parkoló kertészeti munkái (automata öntözőrendszer, tereprendezés, füvesítés, fa-, levendula- és egyéb bokrok ültetése).
 6. A Hétszínvirág Óvoda területén 6 darab új, 4x4 méteres akácgerendákból készült homokozót alakítottunk ki a régi homokozók helyén.
 7. A Baross utca útfelújítása során a felületi zárás megtörtént, a héten a padkaépítéssel a munkálatok befejeződnek.
 8. Megkezdődött a Millenniumi utca járdaépítése a dr. Pósta Sándor utcától a Szekér utcáig. A járda 1,50 méter szélességben, az utca keleti oldalán, aszfalt burkolattal, szegéllyel ellátva kerül kialakításra.
 9. 2019. január 1. napjától Önkormányzatunknak is kötelezően csatlakoznia kell az ASP rendszerhez, amely a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazás-szolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer. Az átállás többek között igen komoly szakmai felkészülést igényel, amelynek koordinálása a Magyar Államkincstár feladata. Ennek keretében megkezdődtek a Gazdálkodási Szakrendszerben dolgozó hivatali kollégák Államkincstár által szervezett oktatási programjai.
 10. Megtörtént a DHRV Kft. „fa.” felszámolási eljárásába bejelentkezett hitelezők követeléseinek kielégítése, ezt követően a felszámoló elkészítette a zárómérleget. Ekképpen olyan szakba került az ügy, hogy az ügyvezető kezdeményezhette a cégbíróság előtt a felszámolási eljárás megszüntetését.
 11. Hosszas egyeztetéseket követően mind a CTPark Seven Kft-vel, mind a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-vel létrejött a turbó körforgalmi csomópont megépítéséhez szükséges támogatási szerződés aláírása. A megállapodás értelmében a két cég az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja a projekt megvalósításához szükséges, 150.000.000,- Ft állami támogatás feletti további kiadások összegét.
 12. A Városi Bölcsőde új tagintézményének építése a befejezéséhez közeledik. Az épületen belüli munkálatoknál jelenleg a burkolások és festések zajlanak. Folyamatban van az épület körüli tereprendezés és a térburkolatok kialakítása. A bölcsődei eszközök beszerzésére irányuló szerződések megkötésre kerültek, a beszállítói egyeztetések alapján a termékek beszerzése megkezdődött. A kivitelezés tényleges befejezése október közepére realizálható, az eszközbeszerzés lezárása várhatóan novemberre valósul meg. Az új bölcsődei ellátás megkezdése 2019. januártól biztosítható.
 13. A Felnőtt Háziorvosi Rendelő átépítése, bővítésére a vállalkozási szerződést megkötöttük. A munkaterület átadás-átvételi eljárása megkezdődött, a kivitelezés október 1-jén kezdődik.
 14. A Felnőtt Háziorvosi Rendelő kiköltöztetése szeptember első hétvégéjén zökkenőmentesen lezajlott. A háziorvosok így a Damjanich u. 23. szám alatti rendelő emeletén lévő rendelőkben rendelnek, a labor szintén itt az emeleten, a fizioterápia a régi patika helyén kialakított helyiségben nyert elhelyezést. A fogorvosok a Polgármesteri Hivatal épületében a Szociális Iroda helyén, az ügyeletes orvosok pedig a Gyermekorvosi Rendelő tanácsadó helyiségében rendelnek.
 15. A „régi” Bölcsőde konyhájának átalakítása és a konyhatechnológia kiépítése, felszerelése - az új Tagintézmény megnövekedett igényeit is figyelembe véve - a nyári szünetben megtörtént.
 16. A Napsugár Óvoda egyes csoportszobáinak és a Mese Óvoda közlekedőinek, egyes csoportszobáinak, illetve konyhai helyiségeinek festése a nyári zárva tartások alatt elkészült.
 17. A Dunaharaszti Rendőrőrs homlokzati nyílászáróinak, valamint padlóburkolatának cseréje, a hozzá tartozó irodai festésekkel együtt határidőben lezajlott.
 18. A Százszorszép Óvoda felújítási, korszerűsítési pályázatát megnyertük, a beruházást 2019 folyamán, a nyári szünetben tervezzük megvalósítani. A támogatási szerződés megkötésére várhatóan októberben kerül sor.
 19. A Baktay Ervin Gimnáziumban a nyár folyamán kicseréltük a konyha teljes szennyvízhálózatát, ezt követően elvégeztük a padló-, valamint a falburkolatok cseréjét.

 

 

 

 

 

Twitter megosztás Google+ megosztás