Megvásárolja az önkormányzat a Fő úti tsz-udvart

Ülést tartott a képviselő-testület

2015. szeptember 29. kedd

A Városháza melletti ingatlanegyüttes immár az önkormányzaté. Egyre több gyerek teniszezik, ezért befedik a pályákat. Játszóteret építenek az Újhegyi-dűlőben, a Szent István utca vége szilárd burkolatot kap. Így döntött a testület.

A testületi ülés kezdetén Hajdu Zsolt, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke adta át a diákösztöndíjakat (dunaharaszti.hu/hivatal_hirdetmenyek/351). Napirend előtt kért szót Fényes István, aki jelezte, hogy a városban szolgálatot teljesítő rendőrök közül is levezényeltek többeket a déli határra. Ez hátrányos volt Dunaharaszti számára, ezért kérte a város vezetését, hogy lépjen a rendőrkapitány felé. Dr. Szalay László polgármester ezt megtette már, de a rendőrség is nehéz helyzetben van, ezt is meg kell érteni.
Ezt követően a polgármester beszámolt az előző ülés óta történtekről:
1.    A Bezerédi utcai játszótér bővítése a mai napon fejeződik be, melynek eredményeképpen kihelyezésre került 1 db többfunkciós játszóvár, 1 db kisvonat csúszdával, 1 db babaház, 2 db libikóka, 2 db kiskapu hálóval, 2 db pad és szemetes edény, ezenfelül 1 db közút épült ki, illetve 4 db vérjuhar fa és 2250 db talajtakaró növény ültetése történt meg. A növények öntözéséről kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik. Minden játszóteret egyidejűleg tájékoztató táblával láttuk el, melyek a játszótereken betartandó szabályokat tartalmazzák.
2.    Bezerédi utcai csapadékcsatorna elkészült. Az ivóvízhálózat rekonstrukciója folyamatban van, várható befejezési ideje október 2. Ez után közvetlenül kezdődik az útépítési munkafolyamat.
3.    Határ úti vasúti átjáró és járda elkészült, a műszaki átadás-átvétel október 2-án lesz.
4.    Munkácsi utcai áteresz és a híd átépítése folyamatban van, várható befejezése október 15.
5.    Némedi út – Golgota utca kereszteződésnél a csapadékcsatorna átfúrás folyamatban van, várható befejezése október 2.
6.    2016. február végéig sikerült a közfoglalkoztatottakat tovább foglalkoztatni.
7.    A Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Földvári utcai épületéhez a bejárat és a biciklitároló kamerázását megrendeltük.
8.    A Kandó utca 12. szám alatti ingatlanra vonatkozó bontási, járda- és parkoló építési munkák pályáztatását lefolytattuk. A kivitelezővel a szerződést megkötöttük, az elektronikus építési naplót megnyitottuk és a területet kivitelezésre átadtuk. Az épület elbontása megtörtént. A kivitelező az ingatlant mobil védőkerítéssel lezárta és a törmeléket folyamatosan szállítja a területről. A kivitelezési szerződés véghatárideje november 15.-e, de amennyiben az időjárás lehetővé teszi, úgy a kivitelező október 31-re ígérte az átadást.
9.    A csatorna parton az iskolaépítés kivitelezése az előzetes ütemezéshez képest jelentős előteljesítést mutat. Ezen a héten megtörténnek a hatósági és a szakhatósági bejárások. A belső munkálatok már 95 %-ban elkészültek.
10.    A Gyárköz utca 1. szám alatt folyamatban van a két bérlakás kialakítása.
11.    A Rákóczi utca 28. szám alatt a tornaterem nyílászáróinak a cseréje megtörtént.
12.    A Rákóczi utca 1-3. szám alatt - a hátsó épületben - a csoportszoba kiépítésével végeztünk, melyet Igazgató úr a Hivatalnak és a Képviselő-testületnek is írásban megköszönt.
Knapp Tibor kért szót, dr. Szalay Lászlóval egyetértettek abban, hogy az 51-es számú főútvonal haraszti szakaszát bővíteni kell, célszerű ebben az ügyben az országgyűlési képviselő segítségét kérni.
A képviselők elfogadták a 2015. évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolót, majd rátértek a rendelet szükségessé vált módosításaira. Fényes István javasolta, hogy az iskolabővítés során felszabadult pénzeszköz segítségével építsék meg a Gyárköz u. – Szent István u. végén lévő útszakaszt, mivel amúgy is folyik a Bezerédi utca átépítése. A polgármester is logikusnak tartotta ezt, és a képviselők is megszavazták a módosító indítványt. A testület megszavazta az Újhegyi dűlőben létesítendő játszótérhez szükséges forrást. Hajdu Zsolt képviselő köszönetet mondott a Ficsor családnak a terület ingyenes használatba bocsátásáért, Witzing Erikának és Széplakiné Séra Szilviának pedig azért, mert támogatói jegyekből 439.000 forintot gyűjtöttek erre a célra.
A képviselők ezt követően megtárgyalták azt az előterjesztést, amelyben a város vállalja, hogy a teniszpályát fedetté teszi, az új létesítményt pedig a DMTK üzemelteti majd. Knapp Tibor elmondta, hogy az új vezetés alatt hatalmas a változás, egyre többen teniszeznek itt, ő maga is, és örvendetes, hogy egyre több a gyerek. Ő is támogatta a DMTK kérését, ahogy a szakbizottságot vezető Hajdu Zsolt és a polgármester is, és a testület is így tett.
A testület megszavazta, hogy megvásárolja a Kisduna Szövetkezet Városháza melletti ingatlanát („téesz-udvar”), majd egyes bérleti jogviszonyok rendezéséről döntöttek. Ezután rátértek a Bethlen Gábor utcában kialakítandó új telektömb, valamint egy új útrészlet kialakítására. Fényes István, Kücsön Sándor, Knapp Tibor és dr. Szalay László is egyetértettek abban, hogy a két kérdést szükséges külön kezelni, és előbb az utat kell rendezni. Ezért a telektömb rendezését levették a napirendről, ellenben döntöttek abban, hogy megkezdik az út kialakítását eredményező kisajátítási eljárást. A polgármester Fényes István kérdésére elmondta, hogy a város lakossága jelenleg 22 ezer fő, és ez a korábban lakóingatlanok építésére kijelölt területek beépülésével 25-26 ezer főre nőhet legfeljebb. A város intézményei ezt elbírják, a közlekedési infrastruktúrát viszont bővíteni kell. A város vezetése nem támogatja a kis lakások építését, ehhez a helyi szabályozást is módosítjuk, ha kell.
A képviselők ezt követően a Fő úti házsor mögötti közterületet elnevezték Parti sétánynak, majd úgy döntöttek, hogy a háziorvosokat mentesítik az iparűzési adó megfizetése alól, élve azzal a törvénymódosítás adta joggal, amit az országgyűlés szavazott meg. Elfogadták a szakbizottságok beszámolóit, köszönetet mondtak a hivatal munkatársainak a munkájukért.
Az önkormányzat vagyonkezelő cége, a DV Kft. tulajdonában van a Fő út 95. sz. alatti ingatlan, amelyen egy lebontandó, romos ház található. Az ingatlant 7 millió forintért vette meg néhány éve az önkormányzat, és 2 milliót költött az ott található, embermagasságú szemétdomb elhordására. Most vételi ajánlat érkezett, 13 millió forintért megvenné az ingatlant egy cég, amely a szomszédos, szintén rossz állapotban lévő házat is megveszi a tulajdonosoktól. Knapp Tibor arról kérdezett, reális-e az ár. Pethő Zoltán jegyző elmondta, hogy a DV Kft. értékbecslést végeztet, és ha az magasabb árat hoz ki, akkor annyiért adják el az ingatlant. De azt először az államnak kell felkínálni, csak azután jöhet másik vevő. Az eladást támogatja, hiszen a városkép jelentősen javul majd. Kücsön Sándor jelezte, hogy a Pénzügyi Bizottság nagy vita után támogatta az eladást, Drscsákné Kerekes Gabriella a DV Kft. felügyelő bizottsága részéről támogatta az adásvételt. A testület egy ellenszavazat mellett szintén támogatta az előterjesztést.
Napirend után Pethő Zoltán jegyző kért szót, elmondta, hogy a lomtalanításkor sokan kitették a veszélyes hulladékot is. Ezt nem szállítják el, azt vissza kell vinni; a város minden évben szervez veszélyeshulladék-begyűjtést, akkor kell ezeket leadni. Hamarosan kihelyezik az őszi virágokat, kéri azokat, akik ezeket ki szokták venni a virágtartókból, hogy ne tegyék; a Városháza előtt rekeszekben raknak majd ki virágokat, amiket ingyen el lehet vinni.
A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás