A város jól gazdálkodott 2014-ben

Elfogadták a zárszámadási rendeletet

2015. március 30. hétfő

Újabb öt évre megbízták a bölcsőde vezetőjét. Van közbeszerzési ütemterv és kész a zárszámadás. Kevés a rendőr, kérdéseket kapott a kapitány. Ülésezett a képviselő-testület.

[Visszatekintő. 2015. március 23-án tartott rendkívüli ülésén a képviselő-testület közbeszerzési eljárásokban hirdetett győzteseket. Az önkormányzat működtetésében álló intézmények takarítási feladatait a Top-Cleaning Kft. végezheti majd, 2,048 millió forint+ÁFA/hó ellenében. A település-fejlesztési koncepciót, -stratégiát, a település-szerkezeti tervet és a helyi építési szabályzatot az Urban-Lis Stúdió Kft. készítheti el, 13,8 millió forint+ÁFA értékben. A szelektív hulladékgyűjtő edényeket – 16.000 darabot – pedig az Unischo Kft. szállíthatja majd, 86,72 millió forintért, erre uniós pályázaton nyert pénzt használ fel az önkormányzat.
A testület arról is döntött, hogy a Vásárhelyi Pál utca aszfaltburkolattal történő ellátásának fedezetét, 36 millió forintot a költségvetésben megteremti.]

Az ülés kezdetén napirend előtti felszólalásában Hajdu Zsolt Fényes Istvánt, a városfejlesztési bizottság elnökét kérdezte a Vásárhelyi Pál utcával kapcsolatos döntésről. Korábban megegyezés volt az útépítések sorrendjével kapcsolatban, és most hirtelen előtérbe került a Vásárhelyi utca. Egyetért ennek megépítésével, de a Duna utca sokkal rosszabb állapotban van. Dr. Szalay László jelezte, hogy ő tette az előterjesztést Knapp Tibor és Gerber Ferenc kérésére. Kell a sorrend, de a Vásárhelyi utca abban is elöl szerepelne. Ehhez Fényes István hozzátette, hogy a bizottságban vita volt, és ő személy szerint nem biztos benne, hogy ez a helyes megoldás. Ő is a sorrendiség mellett van, de a testület többsége támogatta a Vásárhelyi utca előrehozatalát. Pethő Zoltán jegyző elmondta, hogy időközben megjelent a csatorna parti iskola közbeszerzési felhívása. Az önkormányzat vállalta, hogy az odavezető utcákat megépíti. A közbeszerzési ütemtervet most kell elfogadni, hogy működni tudjunk, és ebben az útépítéseknek is szerepelni kell.
Fényes István is szót kért napirend előtt, és az iskolaépítéssel kapcsolatban vetette fel, hogy nem szűk-e a hátralévő idő? A polgármester leszögezte, hogy ez egy kiemelt kormányzati beruházás, amiben mi partnerként veszünk részt, a közbeszerzést sem mi bonyolítjuk. A jegyző hozzátette, hogy a hivatal elvégezte a rá eső feladatokat. 5 hónap van a kivitelezésre, ebbe bele kell férni, az önkormányzat fele ennyi idő alatt is le tudott bonyolítani két intézménybővítést a korábbi évben.

Dr. Szalay László polgármester ezt követően beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak legfontosabb történéseiről:

1.    Megkezdődött a Damjanich utcai orvosi rendelő váróhelyiségének felújítása. A kivitelezési munkák tervezett befejezése 2015. május 6.
2.    A korábban a beázások miatt veszélyessé vált, a Hunyadi János Általános Iskolában található étkező mennyezete felett, hogy a további beázásokat megszüntessük, lecseréltettük a teljes tetőfelület fedését és új csapadékvíz elvezető rendszert építtettünk ki.
3.    A csatorna parti kollégium 10 tantermes iskolává történő átalakításának nyílt közbeszerzési eljárását elindította a Nemzeti Sportközpontok. A pályázatot kivett kivitelezőknek a helyszín bemutatása - helyszíni bejárás keretében - 2015. április 2-án lesz.
4.    Megkezdődött a napelemek telepítése a Hétszínvirág Óvoda és a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épületére. A helyszíni munkák a húsvét utáni héten kezdődnek meg a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában először.
5.    Megkezdődött a város külterületein az illegálisan lerakott hulladékok összegyűjtése és elszállítása, többek között a Duna-Tisza csatorna partján, az 51-es főút környezetében, a Dunaharaszti és Taksony közötti erdő területén és a Némedi úttól a kiskertekhez vezető földutak mentén.
6.    A Város finanszírozásában lezajlott a hetedik osztályos fiúk körében a HPV elleni védekezést szolgáló oltássorozat első szakasza. Ugyanakkor megkezdődött az óvodákban az iskolába készülő nagycsoportos gyerekek látás-, hallás-, és ortopédiai szűrővizsgálata, amit az önkormányzat megbízásából szakorvosok végeznek el.
7.    A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának 353.000,- Ft pályázati önrészt biztosított a polgármester saját tartalékából új számítástechnikai eszközök beszerzésére, mivel a KLIK nem nyújtott erre fedezetet.
8.    Az Országos Választási Iroda Pénzügyi Főosztálya teljes körű ellenőrzést tartott a választási költségek felhasználása és elszámolása tekintetében. Az ellenőrzés összegző jegyzőkönyvében megállapításra került, hogy a jogszabályi előírások szerint történt minden és az elszámolások is kifogástalanok.
9.    Ellenőrizték a Területi Gondozási Központ gazdálkodását és szabályzatrendszerét, itt is mindent rendben találtak.


A képviselők lefolytatták az előző év gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet vitáját. A polgármester idézett a könyvvizsgálói jelentésből, amely mindent rendben talált. A célok teljesültek, Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke megjegyezte, 2014-ben sikeres gazdasági évet zárt az önkormányzat.
A 2015. évi közbeszerzési ütemterv tárgyalásakor Andrásik Sándor kért szót, jelezve, hogy több száz pályázaton vett már részt a cégeivel, és nem érti, hogy az önkormányzat pályázatai miért meghívásosak, hirdetmény nélküliek, miért nem nyíltak? Szerinte 20%-ot lehetne megtakarítani, és a jelenlegi szisztéma visszaélésekre is lehetőséget ad, ezért gondoljuk át. Dr. Szalay László és Pethő Zoltán is leszögezte, hogy nincsenek visszaélések. Nem a jegyző, nem a testület, nem a hivatal dönti el, hogy milyen eljárásokat kell kiírni, az értékhatárok szerinti eljárásokat a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Nagyobb volumenű (pl. Fő út) beruházások esetén nyílt, sőt, a hitelfelvételnél nemzetközi nyílt volt az eljárás. És nem biztos, hogy ettől olcsóbb lesz az adott projekt, erre példa a szelektív gyűjtőedények beszerzése, ahol a második körben 25 millióval olcsóbb ajánlat jött és nyert. A nyílt eljárású, állami beruházású P+R parkoló építés egységárai jóval nagyobbak, mint az önkormányzat hasonló projektjei esetében. Ugynakkor az alvállalkozók 80%-a haraszti illetőségű, ez komoly eredmény. A polgármester hozzátette, hogy van az Állami Számvevőszéknek egy programja a közbeszerzések vizsgálatára, ebben Dunaharaszti önkéntesen vesz részt, immár 4 éve. De vizsgál minket az NFÜ, a KEHI, a NAV, stb. A hivatal szakértőiből állnak a bíráló bizottságok, olcsóság és minőség a fontos, semmi más. A közbeszerzési törvény alapján járunk el, azt pedig az Országgyűlés hozta meg. Andrásik Sándor jelezte, hogy nem tagja a szakbizottságoknak, ezért kevés az információja. Pethő Zoltán felajánlotta, hogy készít egy anyagot számára, ebben benne lesz az önkormányzat – egyébként nyilvános, elérhető – közbeszerzési szabályzata is. A bizottsági üléseken is bármikor részt vehet. Amúgy még a műszaki ellenőrzést is megpályáztatjuk.
A testület az ütemtervet elfogadta, azzal a Knapp Tibor által jelzett technikai kiegészítéssel, hogy itt is nevesítve lett a Vásárhelyi utca megépítése.
A testület megszavazta a Baktay tér rendezéséről szóló javaslatot, a belső ellenőrzési jelentést, majd rátért a rendőrség munkájáról szóló beszámoló megtárgyalására.
Dr. Csipler Norbert alezredes, rendőrkapitány szóbeli kiegészítésében jelezte, hogy a célok – látható rendőrség, önálló őrs, csökkenő számú bűncselekmények – teljesültek. Eredményes évet zártak, a felderítési mutató 54%-ra nőtt.
Dunaharasztin stagnált a bűncselekmények száma. A gépkocsilopások száma csökkent, a gépkocsifeltöréseké nőtt. A lakásbetörések, rablások száma is csökkent, a közterületeken besegített a Készenléti Rendőrség is. Fokozottak a közúti ellenőrzések, a rendőrök túlórákat is adnak, részben az önkormányzat jóvoltából. A kollégák nagyon leterheltek, megy az iskolarendőr-program is. A közúti balesetek száma is nőtt. Több kolléga távozott, de érkezik két szakközépiskolás rendőr, és júniusig még egy kollégát szeretne felvenni. Megköszönte mind a testület, mind a polgármester támogatását.
Fényes István az állománytáblára és a valós létszámra kérdezett rá, miközben jelezte, hogy a térfigyelő kamerák ügyében is sokat segített a város. Kücsön Sándor is jelezte, hogy a Pénzügyi Bizottság nem fogadta el a beszámolót (ő maga megszavazza majd), változásokat szeretnének, főleg a létszámban. A kapitány elmondta, 20 fő van az állománytáblában, de jelenleg 17 fő a létszám. Nem örül a bizottsági állásfoglalásnak, de üzenetértékűnek tartja. A rendőrök becsülettel, tisztességgel teszik a dolgukat. Kutyás szolgálat is van már, bűnügyes kolléga is került az őrsre. Drscsákné Kerekes Gabriella kérdésére elmondta, hogy sok az ittas vezető, ezért több lesz a közúti ellenőrzés és a sebességmérés is.
A testület végül azzal a kiegészítéssel fogadta el a beszámolót és a rendőrséggel a 2015. évre szóló megállapodás tervezetét, hogy a hiányzó létszám pótlását kérik a megyei rendőrfőkapitánytól.
A testület elfogadta a peres ügyekről szóló beszámolót, a pénzügyi (Kücsön Sándor elnök külön megköszönte a jegyző és a hivatal segítségét) és a városfejlesztési bizottságok beszámolóit.
A képviselő-testület egyhangú szavazással Doleszák Jánosnét újabb 5 évre megbízta a Városi Bölcsőde vezetésével. Itt Horváth Jenő, a szakbizottság elnöke jelezte, hogy a jelöltet meghallgatták, és egyértelműen támogatják, eddigi munkáját elismerik.
A testület titkos szavazással Karl Józsefet és Kücsön Sándort megválasztotta a DHRV Kft. felügyelő bizottsága tagjának. Knapp Tibor kérdésére dr. Szalay László elmondta, hogy van végre esély a társaság törvényes működésének helyreállítására, amire nagy szükség lenne, mert a kintlévőségek nagyok, és tartozás is van. Ez, ahogy eddig sem, nem az önkormányzaton múlik, hanem a másik félen.
A testület ezután zárt ülésen folytatta munkáját, majd Hajdu Zsolt tájékoztatta arról a nyilvánosságot, hogy a civil szervezetek pályázatának kiírása megjelent a városi honlapon.

A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás