A jövő évi költségvetés koncepcióját tárgyalta a képviselő-testület

Nem lesznek új helyi adók, és a meglévőket sem emelik

2014. december 16. kedd

Utolsó ülését tartotta 2014-ben az önkormányzat képviselő-testülete. Egyetértettek abban, hogy Dunaharasztin nem emelkednek 2015-ben a helyi adók és a szolgáltatások díjai sem.

Az ülés kezdetén napirend előtt kért szót Fényes István. Figyelmeztetett arra, hogy az M0-ás autópályára kivetendő útdíj növekvő forgalmat generál majd Dunaharasztin, az 510-es úton. Értesült róla, hogy ebben az ügyben összegyűlnek majd az agglomerációs települések polgármesterei, hogy tiltakozzanak. Arra volt kíváncsi, mi ebben a kérdésben dr. Szalay László álláspontja. A polgármester válaszában elmondta, hogy a találkozón mindenképpen részt vesz vagy ő, vagy Karl József alpolgármester, és ha ott elfogadnak egy, a települések álláspontját tartalmazó nyilatkozatot, akkor azt alá fogja írni.
Dr. Szalay László ezt követően ismertette az elmúlt ülés óta történteket:
1.    A csatornaparti, volt kollégium épület iskolává történő átépítésének tervezési munkái folyamatban vannak. Az engedélyezési tervek benyújtásához az előzetes szakhatósági egyeztetések megtörténtek. A kivitelezés megkezdésének tervezett ideje 2015. március. A kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges feltárásokhoz az épületet már 2014. november végére kiürítettük, így az ingatlan a kivitelezési munkák indítására is készen áll.
2.    A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Rákóczi utca 1. szám alatt található ingatlanán, könnyűszerkezetes rendszerrel zárttá tettük az összekötést a két épület között.
3.    Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról a 2013. évi L. törvény rendelkezik. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat munkaszervezetének, a Polgármesteri Hivatalnak a működését a törvény előírásai szerint biztosítani lehessen, gondoskodnunk kell a hivatal épületeiben az erős- és gyengeáramú hálózatok és a villámvédelem szabványosságának megfelelőségéről. A törvény végrehajtásának érdekében 2014. december 23.-i teljesítési véghatáridővel felméretjük a jelenlegi hálózatok és hálózati eszközök megfelelősségét és az elkészült felmérési tervek alapján rendeljük meg 2015-ben a felújítási terveket és végeztetjük el a felújítást.
4.    A Hősök terén újabb fakidőlés történt elöregedés révén, minden külső hatástól mentesen. A kidőlt fát a helyszínről elszállítottuk. Ez az eset is felhívta a figyelmet arra, hogy a fákat ifjítani kell, a Hősök tere felújítása egyre sürgetőbb feladat.
5.    Többszöri felszólítás ellenére áldatlan állapotok uralkodnak a P+R parkolók építési területén. Ismét hangsúlyozzuk, hogy ez egy állami beruházás. A fenti helyzet rendezése érdekében azonban 2015. január első hetében egyeztető tárgyalást kezdeményeztünk, melyre meghívtuk a beruházót, a kivitelezőt, az engedélyezési hatóságot és a Magyar Közút Zrt.-t.
6.    Az ez évben megépített utak forgalomba helyezési eljárása megtörtént.
7.    A NAV ÁFA ellenőrzésre rendelte be a Hivatalt, a felülvizsgálat során mindent rendben találtak.
8.    A Magyar Közlönyben is kihirdetésre került az útépítési és csapadékvíz elvezetési hitelkérelmünk pozitív elbírálása.
9.    A szelektív hulladékgyűjtő edények közbeszerzési eredményét a második, gyengébb minőségű edényt megajánló ajánlattevő megtámadta a közbeszerzési hatóságnál.
Knapp Tibor itt arról érdeklődött, mi volt a kifogás tárgya. Dr. Szalay László elmondta, hogy a pályázat része volt az edényzet technológiája is: erős kukákat kért az önkormányzat, hogy ne törjön, amikor a kocsiról le-fel mozgatják. A második helyezett kevesebb garanciát vállalt. Pethő Zoltán jegyző hozzátette, hogy a győztes ajánlatban jóval masszívabb edények szerepeltek, és mindössze 250 forint volt az árkülönbség, a gyengébb kukák javára.
10.    Az őszi lakossági zöldhulladék gyűjtés lezajlott. Egyéb közterületeken, közmunkások közreműködésével folyamatos volt a lombgyűjtés.
11.    Az Állami Számvevőszék 2014-ben már negyedik alkalommal mérte fel a közszféra korrupciós kockázatait. Jegyző úr és munkatársa eddig minden alkalommal részt vettek ezeken a felméréseken. Az Állami Számvevőszék az országos adatfelvétel eredményeit 2014. december 2-án sajtótájékoztató keretében nyilvánosságra hozta és egyben honlapjukon is közzétették. Minden résztvevőnek megköszönték az országos adatfelvételen történő részvételt.
A képviselő-testület elfogadta a beszámolót, majd módosította a szervezeti és működési szabályzatát, amelyen átvezette a közelmúlt személyi változásait is. Az önkormányzat által kivetett díjakat szabályozó rendeletet tárgyalva úgy döntöttek, hogy nem emelnek semmilyen díjat 2015-ben. Ugyanígy járnak el az önkormányzat által kivetett helyi adók esetében is: 2015-ben nem emelik az adókat, és új adót sem vetnek ki, bár erre a parlament lehetőséget adott.
A testület határozott arról, hogy meghosszabbítja a rendelkezésre álló folyószámlahitel-keretet. A polgármester hozzátette, hogy 12 év alatt egyszer sem vettük ezt igénybe (ez egyébként mentőövként szolgál arra az esetre, ha átmeneti fizetési nehézségei akadnának az önkormányzatnak), csak egyszer kerültünk ennek közelébe, de megnyugtató, ha van egy ilyen biztonsági tartalék. Knapp Tibor egyetértett a tartalék képzésével, a mértékét azonban vitatta, mivel ennek 1,5 millió forint az éves költsége. Dr. Szalay László elmondta, hogy csökkentettük ennek mértékét, de ha kevesebb lenne, az már nem húzna ki minket az esetleges bajból. Pethő Zoltán hozzátette, hogy van úgy, hogy késik a normatív finanszírozás, és a közalkalmazottak bérét, a futó beruházások részszámláit fizetni kell. A likviditással nem lehet probléma. A hitelkeret éves díja 1 millió forint alatt van, a kamat az átlagosnál kicsit magasabb. A képviselők végül egyhangú igennel fogadták el az előterjesztést.
A képviselők megtárgyalták a 2015. évi költségvetés koncepcióját, amire – a polgármester elmondása szerint – már nem kötelezi törvény az önkormányzatot, de ezt akkor is fontosna tartják. Továbbra is tendencia, hogy az állami finanszírozás egyre kevesebb. A testület már 500 millió forint értékben vállalt kötelezettséget 2015-ben elvégzendő beruházásokra. Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy ülésükön elfogadtak egy módosító javaslatot azzal kapcsolatban, hogy az állam kevesebb pénzt ad az önkormányzatoknak szociális kiadásokra. A bizottság ezért javasolja, hogy ne pótolja az önkormányzat automatikusan a kieső állami pénzeket, tovább erősítse a rászorultság elvét, és emelje meg a tartalék előirányzatokat. Pethő Zoltán jelezte, hogy nem egyszerű a tervezés, az ún, adóerőképesség-számítás miatt Dunaharaszti költségeit csak 25 %-ban finanszírozza az állam. A gyermekétkeztetésről csak január 5-én lesz felsőbb szinten döntés, de az idei évben is csak töredékét kaptuk meg az odatett pénzeknek. Biztonságos költségvetést tervezünk, nem emelünk adókat, a temetői díjakat már három éve befagyasztottuk, a bölcsődében nem szedünk gondozási díjat, ez például Taksonyban 60 ezer forint havonta. Az építményadót például csökkentettük két évvel ezelőtt. Fényes István, a városfejlesztési bizottság elnöke elmondta, hogy a módosításokkal együtt támogatják a koncepciót. Hajdú Zsolt, az oktatási bizottság elnöke örömét fejezte ki, hogy kéréseik benn lesznek a költségvetésben. Horváth Jenő, a szociális bizottság elnöke elmondta, hogy eddig is szigorúan érvényesítették a rászorultság elvét. Dr. Szalay László elmondta, hogy mint mindig, most is benyújthatják „kívánságlistáikat” a képviselők arról, hogy milyen faladatokat kell elvégezni a választókörzetükben, aztán majd rangsorol a testület. Egy biztos, a kötelező feladatokat az önként vállaltak elé kell helyezni.
A város szabályozási terveinek tárgyalásakor Knapp Tibor kérte, hogy a feltüntetett helyrajzi számokhoz térképet is mellékeljen az előterjesztés készítője. Barabás László főépítész elmondta, hogy ő mindent elküldött a képviselőknek, ami szükséges volt. Ő és a polgármester is hangsúlyozta, hogy nem lesznek újabb belterületbe csatolások, ennek csak a lehetősége teremtődik meg. A jegyző hozzátette, hogy jogszabály tiltja is ezt addig, amíg a már meglévő belterületek nem épülnek be. Knapp Tibor rákérdezett a Máv-Alsó sorsára, a polgármester azt válaszolta, hogy ott minden a tulajdonviszonyok rendeződésétől és a közművesítésektől függ. Horváth Jenő azt kérdezte, miért nem vonatkoznak ugyanolyan szabályok a Némedi útra, mint a Dózsa György útra? Pethő Zoltán elmondta, hogy ez a következő felülvizsgálat napirendjén fog szerepelni.
Ezt követően település-rendezési feladatokat tárgyalt meg a testület. Hajdú Zsolt szerint kevés a közösségi tér a városban, dr. Szalay László emlékeztetett, hogy volt rá példa, hogy az új belterületen építkezőkkel kötött szerződésünk nyomán valósult meg nem egy beruházásunk (Bezerédi játszótér, Szivárvány Óvoda).
A képviselő-testület titkos szavazással megválasztotta az önkormányzati tulajdonú cégek felügyelő-bizottságainak tagjait. Előzetesen és az ülés közben is egyeztettek erről, végül úgy döntöttek, hogy a DPMV Zrt.-be Horváth Jenőt, a Multi-DH Kft.-be Andrásik Sándort, Hajdú Zsoltot és Knapp Tibort, a DV Kft.-be Drscsákné Kerekes Gabriellát, Fényes Istvánt és Gerber Ferencet delegálják. Az elnököt maguk közül választják majd meg a tagok. Az elnök bruttó 50 ezer, a tagok bruttó 35 ezer forint tiszteletdíjban részesülnek. Knapp Tibor javasolta, hogy csak egy évre szóljon a megbízatás, ne a teljes ciklusra, de elfogadták végül a polgármester érvelését, aki szerint, amennyiben a következő évben bebizonyosodik, hogy a Multi-DH-t és a DV Kft.-t össze lehet vonni, akkor a megszűnő céggel együtt a megbízatások is megszűnnek. Vita volt még a könyvvizsgáló megbízatásáról is, akinek 2015. májusig van szerződése.
A képviselők elfogadták a Mese Óvoda beszámolóját, majd meghatározták a következő félév üléseinek feladatait.
A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás