Korszerűbbre cserélik a játékokat és zajfalat építenek

Helyén marad a gördeszkapálya

2013. május 27. hétfő

A képviselők egyhangúlag döntöttek arról, hogy a gördeszkapályát a mostani telephelyen újíttatják fel. Sikeres volt a közbeszerzés, megépülhet a Paál László utca első szakasza és a Tompa utca.

Dr. Szalay László polgármester beszámolója után a képviselő-testület közbeszerzési eljárásban hirdetett eredményt. A Paál László utca első szakaszát és a Tompa utcát az Út-Ép-Ker Kft. építheti meg, nettó 114,5 millió forintért. A helyijáratú buszközlekedést 2018. május 31-ig a Ventona-Trans Kft. biztosítja majd a városban, bruttó 2,33 millió forintért havonta.
A képviselők elfogadták a köztisztaságról és a hulladék-gazdálkodásról szóló, illetve az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeleteket. Az utóbbi esetében Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezetet. A testület döntött arról, hogy a Spirkó és Társa Kft., felszámolás alatt lévő társasággal szemben fennálló 9,7 milliós követelését 6 millió forint ellenében egy követelés-kezelő cég számára engedményezi. A képviselők döntése értelmében az önkormányzat pénzügyi fedezetet biztosít az állam által átvett intézmények technikai dolgozóinak 2012. december havi bérére.
Ezt követően tárgyalta meg a testület a gördeszkapálya elhelyezését célzó előterjesztést. Dr. Szalay László polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésen tárgyalta a kérdést, és konszenzus alakult ki. Az eredeti javaslatot, miszerint a pályát a Sport-szigetre költöztessék, elvetették a magas költségek miatt. A három célnak – zavaró zajhatás megszüntetése, a gyerekek sportolási lehetőségének további biztosítása, mindez az eredeti telephelyen – megfelelően az ideiglenesen bezárt pálya a mostani helyén újul meg. A fa alapfelépítmény helyett egy zajelnyelő betonalapra kerülnek a játékok, melyek újak és korszerűbbek lesznek, mint a mostaniak. Sokkal kisebb lesz a zajhatás. Az új eszközök mozgathatóak lesznek, ha nem szűnik meg a zavaró hatás, át lehet helyezni őket. Zajvédő fal is épül a pálya és a lakóépületek közé. Mindez egy 22 milliós keretösszegből valósul meg. Drscsákné Kerekes Gabriella kérdésére, miszerint mindez mennyi időt vesz igénybe, a polgármester 4-6 hétben jelölte meg a munkálatokra szükséges időt. A testület egyhangú igennel támogatta a javaslatot. A képviselők ezt követően döntöttek egy lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról.
A Dunaharaszti Vagyonhasznosító Kft. éves beszámolóját a testület Hargitai Péter ügyvezető kiegészítésével együtt fogadta el. Egy képviselői kérdésre válaszul az ügyvezető elmondta, hogy a rendkívüli kiadások emelkedését az okozta, hogy egy jogszabály-változás miatt az idei évtől építményadót kell fizetni a Hétszínvirág Óvoda után. A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. beszámolójához Hajdú Zsolt hozzáfűzte, hogy a közgyűlés rendben lezajlott, a felügyelő bizottság rendben találta a működést, a 11 környékbeli önkormányzat tulajdonában álló társaság 48 millió forintos nyereséget ért el. A testület a beszámolót elfogadta.
A képviselők elfogadták a Mese Óvoda alapító okiratának módosítását, és a Hétszínvirág Óvoda új alapító okiratát. Dr. Szalay László és Hajdú Zsolt elmondták, hogy tárgyaltak a helyi német önkormányzattal, ennek nyomán az alapító okiratokba bekerülnek az intézmények német elnevezései és német tagintézmények jönnek létre az óvodákon belül. A testület elfogadta a Klebelsberg Központhoz került intézmények alapító okiratainak módosítására a Központ által tett javaslatokat is. Utolsó napirendként a képviselők elfogadták az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás társulási megállapodását.
Dr. Szalay László polgármester napirend után tett szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a megnövekedett gyermeklétszám miatti iskolabővítésekre újabb 6 millió forint átcsoportosítása vált szükségessé. Hajdú Zsolt is megerősítette, hogy a tavaszi beiratkozások során is megmutatkozott a létszámemelkedés, a bővítés megoldásán az önkormányzat a Klebelsberg Központtal együtt dolgozik. Pethő Zoltán jegyző hozzátette, hogy a költség-kalkulációk jók voltak, de a műszaki tartalom megváltozott. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában is többletmunkák merültek fel, a konyhához is hozzá kell nyúlni. A képviselők egyhangúlag fogadták el a polgármester előterjesztését. Hajdú Zsolt kért szót ezt követően, és elmondta, hogy az általa vezetett szakbizottság kiírta a diákösztöndíj-pályázatot. 8 tanulót támogat majd a bizottság, érdemes pályázni, június 25. a határidő.
Végezetül dr. Szalay László meghívta a jelenlévőket és a város lakosságát a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Hősök terén, a Turul szobornál rendezendő ünnepségre, június 4-én 18 órára. Házigazda a Polgári Kör lesz.

A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás