Új szolgáltató látja el a helyi tömegközlekedést

Szobrot állít a város Petőfi Sándornak

2012. november 27. kedd

A képviselő-testület úgy döntött, közös megegyezéssel szerződést bont a buszközlekedést végző céggel. Szobrot kap a Ligeten a Nemzeti Dal költője. A 2013. évi költségvetés koncepciója jelentős állami elvonásokkal számol.

Az ülés elején dr. Szalay László polgármester köszöntötte Kis Tiborné Évát, a polgármesteri hivatal pénzügyi irodájának vezetőjét nyugdíjba vonulása alkalmából. Kis Tiborné 31 évig szolgálta a várost, felügyelte az önkormányzat költségvetését és vigyázta pénzügyeit. Dr. Szalay László ezt követően bemutatta Sziron Tündét, aki  a továbbiakban vezeti majd a Pénzügyi Irodát.
Fényes István kért szót napirend előtt, nehezményezve a szemétszállítást végző Multiszint Kft. által a késedelmesen fizetők részére kiküldött, 1200.- forintos bírságokat. Pékó Zoltán hozzátette, a vízszolgáltató cég ugyanakkor két hónapot egyben számlázott ki, jó lenne, ha lehetővé tennék a részletfizetést. Dr. Szalay László jelezte, mindenkinek engedélyezik a részletfizetést, aki igényli. A Multiszint Kft. ügyvezetője, Molnár Zoltán elmondta, a rendelkezésükre álló adatbázis hibáit folyamatosan javítják, a rossz címre kiküldött számlákat sztornózzák. A jó helyre kiküldött, de meg nem fizetett számlák esetében 30 napon belül kell felszólítást küldeniük, ezt a 29. napon szokták megtenni. Ennek adminisztrációs költsége van (pl. a tértivevény díja), amit megpróbálnak érvényesíteni a nem fizetők felé, ebből adódik az 1200.- forintos bírság. 1300 levél ment ki, ebből 300 jött vissza, „nem kereste” jelzéssel. Ezeket kivitték személyesen. Januárra rendbeteszik az adatbázist, és nem tértivevénnyel, hanem ajánlott levélként mennek majd ki a felszólítások. 90 napos nem fizetés után kell a NAV-ot megkeresniük. A polgármester hozzátette, azért volt, aki rögtön, 5 nap késedelem után felszólítást kapott. Az ilyen esetekben az önkormányzat átvállalja a bírság megfizetését. Pékó Zoltán kérdésére, miszerint hogy áll a tevékenységet későbbiekben elvégző, közös cég létrehozása, elmondta, hogy már csak a hatósági engedélyekre várunk.
Knapp Tibor – szintén napirend előtt – Pethő Zoltán jegyző egy korábbi válaszára reagált. Elmondta, hogy akkor szokott testületi ülésen felszólalni, ha új információ birtokába jut, vagy a bizottsági ülésen elfogadottaktól eltér a véleménye (az óvodabővítéssel kapcsolatban fogalmazott meg korábban kérdéseket). A hivatal szakértelmét nem kérdőjelezi meg, de szeretne több információt kapni a folyó beruházásokról. Megjegyezte, volt olyan pályázata az önkormányzatnak, ahol olyan cég nyert el százmilliós megbízást, amely 1 évvel korábban alakult meg. Utánanézett a tulajdonos előző cégei múltjának, és azt találta, hogy végelszámolás, adószám-bevonás is előfordult. Közben olyan vállalkozás meg nem kapott meghívást, amely 2001-ben alakult. Pethő Zoltán válaszában elmondta, nem százmilliós, hanem tízmilliós nagyságrendű volt a jelzett megbízás, és Zsigmond Károly iskolaigazgató kifejezetten szerette volna, ha ez a cég nyer, mert korábban is kifogástalanul, korrekt áron és határidőre elvégezték a munkát. Nekünk az a fontos, mondta, hogy olyan jól dolgozzanak, hogy még garanciális javításra se legyen szükség, és a NAV-tól beszerzett nullás igazolást mutassák be. Korábban Knapp Tibor képviselő is ajánlott egy céget, azok például nem fejezték be a munkát. A jegyző hozzátette, a jogos észrevételeket mindig elfogadja, és részletes tájékoztatást nyújt az érdeklődő képviselőknek, ez természetes, hiszen ez a dolga. A polgármester annyit fűzött ehhez hozzá, hogy eléggé síkos ez a pálya, bízzuk rá ezeket a dolgokat a hivatalra.
Ezt követően tért rá a testület a napirendi pontok tárgyalására. A 2012. évi költségvetés módosításait, illetve a végrehajtásról szóló tájékoztatót elfogadták. Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság vezetője jelezte, hogy egyhangúlag támogatták az előterjesztéseket. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az eltelt egy hónap történéseiről, majd a 2013. évi költségvetési koncepciót vázolta fel. Elmondta, hogy az állam elvonja az eddig részünkre átengedett központi adókat, ez 419 millió forint mínuszt jelent az önkormányzatnak. Rengeteg feladatunk marad az oktatással kapcsolatban is, mivel nálunk maradnak az épületfenntartással, -üzemeltetéssel összefüggő feladatok, a gyermekétkeztetés, és a technikai dolgozókat nem veszi át az állam. A járások kialakítása miatt a polgármesteri hivatalt is átszerveztük, több munkatárstól meg kellett válni. Nagyon nehéz egy olyan költségvetést összerakni a jövő évre, amely egyensúlyt mutat. Kücsön Sándor a Pénzügyi Bizottság támogatásáról biztosította a koncepciót.
A testület módosította a gyermekvédelemről szóló helyi rendeletét abból a célból, hogy segítse az ételallergiával küzdő gyermekek étkeztetését. Hajdú Zsolt példaértékűnek nevezte a kezdeményezést. A testület ugyanakkor - összhangban a hatályos törvénnyel - hatályon kívül helyezte az állattartásról szóló helyi rendeletét. A Humánszolgáltató Intézmény vezetésével Schuszter Antalt bízta meg a testület.
Ezt követően a helyi tömegközlekedés megszervezésében bekövetkező változás generált komoly vitát (az előzmény az, hogy a sorozatos panaszok nyomán az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy a testületnek azt javasolja, hogy a jelenlegi szolgáltatóval – közös megegyezéssel – bontsa fel a szerződést). Knapp Tibor szóvá tette, hogy a kiküldött anyagban az szerepelt, hogy a közös megegyezés alá van írva, holott akkor még nem is volt így. Pethő Zoltán jelezte, hogy a cég vezetőivel mindenben megállapodtak személyesen, így ez a Polgári Törvénykönyv értelmében szerződésnek minősül, és a cégvezetők kérték, hogy ezt mielőbb szentesítsék okirati formában, amit ők azonnal aláírnak, aztán ezt végül a bizottsági ülések előtt tették meg. Knapp Tibor megkérdezte, hol szerepel az emlegetett „előzetes döntés” a testület részéről; Pethő Zoltán emlékeztetett arra, hogy a szolgáltatási szerződésben szerepel az, hogy amennyiben az önkormányzat nem elégedett, a képviselő-testület felhatalmazza a hivatalt a szerződésbontás előkészítésére. Knapp Tibor megjegyezte, valóban folyamatosak voltak a panaszok, de az üzemeltető „csapatot cserélt”, azóta a minőség javult, a gazdaságosság is. Nem érti, miért nem kaptak még egy kis időt. Pethő Zoltán elmondta, megígérte ugyan, hogy nem részletezi itt a problémákat, de most rákényszerül: a hivatal munkatársai személyesen ellenőrizték a járatokat, a vizsgált időszakban 57 esetből 40-szer fordult elő késés, ami a HÉV-járatok indulása miatt igen komoly probléma. A buszok a ligeti fordulónál nem állnak be a megállóba, ami balesetveszélyes. Július óta nem is a cégnek fizetünk a szolgáltatásért, hanem egy lízingcégnek, akitől a buszokat bérlik. Ők maguk is elismerték a problémákat, és 2-3 hónapos kifutást szerettek volna. A szolgáltatás biztonsága miatt nem várhattunk tovább. Ideiglenesen – a pályázat kiírásáig - a Ventona Kft. látja el a feladatot, ugyanazon az árszinten, műszakilag kifogástalan buszokkal, ráadásul ez haraszti vállalkozás.
Fényes István érthetetlennek nevezte Knapp Tibor hozzászólását, hiszen a panaszok folyamatosak voltak, és egy helyi cég kap most teret. Az általa vezetett bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. Drscsákné Kerekes Gabriella jelezte, hogy ő is végzett ellenőrzéseket, és tapasztalta, hogy önkényesen menetrendet változtattak.  Kücsön Sándor szerint ezt nem lehetett tovább tolerálni. Knapp Tibor továbbra is azt firtatta, miért nem adtunk még időt a szolgáltatónak, és természetesen nincs a haraszti cég ellen. Úgy tudja, küldtek új menetrendre javaslatot szeptemberben, de az nem került tárgyalásra. Nőttek a jegybevételek, a sofőröket jól megfizették, a színvonal nem csökkent. Dr. Szalay László hangsúlyozta, hogy a problémákat dokumentáltuk, de mivel a cég máshol is szolgáltat, felajánlottuk a közös megegyezéssel történő szerződésbontást, ők ezt elfogadták. Knapp Tiborhoz fordulva megjegyezte, hogy a Fidesz-frakció évekig kritizálta a céget, nem érti, most miért védik őket. Kücsön Sándor úgy látta, a cég igyekezett a költségeit csökkenteni, de ez már a szolgáltatás rovására megy. Knapp Tibor és Hajdú Zsolt is sajnálkozását fejezte ki a diszpécser-irodában dolgozó házaspár bizonytalanná váló sorsa miatt, a polgármester ezt megértette, de jelezte, hogy neki a lakosság érdekeit kell néznie. Két járatot is megszüntettek önkényesen, ez csak egy példa. Fényes István elmondta, a szakbizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Végül így tett a testület is.
A városközpont-rehabilitáció folytatásáról döntöttek a képviselők, majd egy szoborállítási javaslat került napirendre. A Petőfi-Ligetért Baráti Kör 2006-ban alakult meg, és már akkor célul tűzte ki, hogy alkalmas helyen szobrot állít a városrész névadójának. Ez az igény került végre napirendre, a nemes ügyet a Lokálpatrióta Egyesület is felkarolta.  A szobor a Némedi és az Andrássy út torkolatában található füves területen kerülne felállításra. Az egyik kezdeményező, Kücsön Sándor elmondta, hogy a szakemberek is megfelelőnek találták a helyszínt. A Fényes István vezette szakbizottság egyhangúlag támogatja a tervet, a polgármester pedig elmondta, hogy a szomszéd tulajdonos vállalta, hogy a reklámtáblákat eltávolítja a kerítésről. Hajdú Zsolt üdvözölte a kezdeményezést, a pedagógusok nevében is. Pékó Zoltán felvetette egy közadakozás lehetőségét, és jelezte, egyhavi tiszteletdíját felajánlja a nemes célra. Ez összehozná az embereket. Dr. Szalay László jelezte, az árvízkárosultak javára is volt korábban ilyen akció, de nem volt túl sikeres. Drscsákné Kerekes Gabriella is támogatja a szoborállítást, de a közadakozást a mai válságos időszakban nem tartja jó ötletnek. Ezt az ügyet a városnak kell finanszíroznia. Dr. Szalay László felemlítette, hány esetben támogatott az önkormányzat nemes célokat: ilyen volt a református templom tervezése, a Szent István-szobor létrehozása, stb. Kücsön Sándor emlékeztetett, hogy a város közalapítványát is azért kellett megszüntetni, mert alig érkeztek rá befizetések, de támogatja az adakozás lehetőségét. A polgármester is támogatta végül, hogy hirdessünk meg egy számlaszámot, ahová majd be lehet fizetni a hozzájárulásokat.
A testület elfogadta a 2013. évi útépítési és csapadékvíz-elvezetési előirányzatokat, majd az önkormányzat tulajdonában álló Dunaharaszti Vagyonhasznosító Kft. került napirendre. A továbbiakban Hargitai Péter eddigi ügyvezető főállásban intézné tovább a cég ügyeit, ugyanakkor megszűnne köztisztviselői jogviszonya. Knapp Tibor ezt támogatta, de felvetett ugyanakkor néhány kérdést a cég működésével kapcsolatban. Drágának találja a könyvelést és a könyvvezetést, és a felügyelő-bizottság tagjainak tiszteletdíja is a duplájára emelkedett. Javasolta, határozzák meg az ügyvezetőnek feladatul, hogy a személyi kiadásokat 2 millió forinttal csökkentse. Pethő Zoltán jelezte, az fb. tiszteletdíjait a testület határozza meg, a többi pedig dologi jellegű kiadás, azt lehet csökkenteni. Hargitai Péter jelezte, a könyvelést pályáztatták, a díjait csökkentették. Knapp Tibor szerint negyedéves könyvvizsgálat elegendő, a könyvelésre is kevesebb kéne. Végül azt javasolta, hogy az ügyvezető ezeket a kiadásokat 1.4 millió forinttal csökkentse. Ezt nem, Hargitai Péter megbízását viszont megszavazta a testület.
Közbeszerzési eljárás indításáról és a jövő évi szúnyoggyérítésről döntöttek ezt követően a képviselők, majd Karl József alpolgármester vezette fel azt az előterjesztést, amely szankcionálná, ha egy tag nem jön el a bizottság ülésére, és ezt nem jelzi előre, illetve utólag nem igazolja a távollétét. Pékó Zoltán szerint a javaslat nem jogszerű, arra kell gondolni, hogy a kisebbségben lévő képviselőket akarják diszkvalifikálni. Ez egy rosszindulatú javaslat, ami visszaüthet. Aki nem kapott meghívót, annak ezt igazolnia kell? Aki orvosnál volt, igazolnia kell? – kérdezte, majd felvetette, mi van akkor, ha szökőnapon lesz pont a bizottsági ülés, vagy valamely képviselő jutalomúton vesz részt, amit nem halaszthat el. Kérte, hogy kezeljék őket felnőttként, és szerinte a javaslat súlyosan sérthet személyiségi jogokat. Dr. Szalay László megnyugtatta, hogy nincsenek politikai okai az előterjesztésnek. Megegyeztek a választások után a bizottsági helyek elosztásában, ehhez ő tartja magát. De többször előfordult, hogy ő is az utolsó pillanatban tudta meg, hogy nem jön el valaki a testületi ülésre. El kell jönni, ebben egyetértenek, de ha valakinek halaszthatatlan dolga van, az szóljon előre. A szankcióra azért van szükség, hogy a képviselők vegyék mindezt komolyan. Hajdú Zsolt korábban azt javasolta, álljon össze egy ad hoc bizottság, amely kidolgozza a részleteket; ő ezt támogatja. Kücsön Sándor szerint is meg kell tisztelni a lakosságot azzal, hogy ellátják a feladatot, amivel megbízták őket. Fényes István megjegyezte, igen szokatlan lenne bármely munkaadónál, ha nem vinnének pl. orvosi igazolást a betegállományban lévők. Hajdú Zsolt jelezte, hogy az SZMSZ már tartalmaz előírást erre az esetre, nem kéne azt módosítgatni folyton. A képviselők végül megegyeztek abban, hogy feláll egy bizottság Pékó Zoltán vezetésével, melynek tagjai a bizottsági elnökök lesznek, és a januári testületi ülésre beterjeszti javaslatát.
A testület áttekintette a peres ügyek állását, majd egy zárt ülést igénylő napirenddel fejezte be a munkát.
A részletes jegyzőkönyvet – annak elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.
 

Twitter megosztás Google+ megosztás