Szenvedélyes vitában dőlt el a civil szervezetek támogatása

Ülést tartott a képviselő-testület

2012. április 24. kedd

Napirend előtti vitákban, majd a civilek támogatása kapcsán ütköztették álláspontjaikat a képviselők a testületi ülésen. Elfogadták ugyanakkor az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet.

Az ülés elején napirend előtti felszólalásokra került sor. Pékó Zoltán ahhoz a cikkhez szólt hozzá, amely a Dunaharaszti Hírekben jelent meg, és amelyben dr. Szalay László polgármester a DHRV Kft.-vel, illetve a víziközmű-csatlakozással kapcsolatos álláspontját fejtette ki. A cikkben a polgármester reagált a Haraszti Szókimondó című újságban ebben a témában megjelentekre.
Pékó Zoltán elmondta, azért szavaztak a fideszes képviselők a víziközmű-csatlakozásról szóló előterjesztés ellen, mert – Bíró Vencel szakszerű előadása ellenére – túl gyorsnak találták a folyamatot, nem volt igazi döntési lehetőségük. Nem lett felvázolva egyéb döntési alternatíva. Nem tudni pontosan, mi lesz a vagyonnal, szaktudással (itt hozzátette, a DHRV Kft. szakmailag jó munkát végzett), a szemétszállítási üzletággal. Sok a „ha”. Jó lett volna lakossági fórumot tartani  a témában, bár tudja, hogy a döntés felelőssége a testületé. Nem gondolják, hogy rosszul fog működni a társulás, de nem voltak igazi döntési helyzetben.
Dr. Szalay László válaszában elmondta, hogy a kérdésekre a cikkben ott a válasz, a határidőket pedig törvény határozza meg, Szigetszentmiklós például könnyen kicsúszhat ebből. Örömét fejezte ki, hogy Pékó Zoltán megdicsérte a DHRV Kft. munkáját. Megjegyezte, hogy Hoffman Pál országgyűlési képviselő sem tartott lakossági fórumot, hanem a polgármestereket tájékoztatta a teendőkről. Azzal a felvetéssel kapcsolatban, miszerint az előző ülésen belefojtotta volna a szót Knapp Tiborba, emlékeztetett, hogy a képviselő eltért a tárgytól, ezért vonta meg végül tőle a szót.
Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a témát a bizottság ülésén is kimerítően átbeszélték, másik javaslat nem volt. Pékó Zoltán ezután azzal kapcsolatban tett fel kérdést, miszerint a városi újságban megjelent egy felhívás, hogy a vízóraállást jelezzék a lakosok. Horváth Jenő elmondta, hogy kint voltak a leolvasók, és csak annak kell jeleznie, aki akkor nem volt otthon.
Hajdú Zsolt kért szót ezután, és arról beszélt, milyen óriási a felelőssége annak, aki a sajtóban tájékoztatja az embereket. Az általa vezetett Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot a Haraszti Szókimondó c. újság „bemószerolta” a közalkalmazottak juttatásai ügyében. Cáfolta a lap állítását, hiszen ő támogatta a juttatások emelését. Kérte Pékó Zoltánt, hogy ahogy Knapp Tibor megtette az internetes oldalon, ő az újság hasábjain helyesbítsen, mert pontatlanul idézte őt a bölcsődeépítés versus óvodaépítés témájában. Pékó Zoltán azt válaszolta, hogy az inkriminált mondat abból az előterjesztésből lett kivéve, amely arról szólt, hogy bölcsőde helyett óvodát építsünk. Hajdú Zsolt emlékeztetett, hogy a bizottsági és a testületi döntés is azért született, mert eleget kell tennünk a törvényi kötelezettségeinknek, és ezt Pékó Zoltán is megszavazta.
Dr. Szalay László polgármester is napirend előtti hozzászólásban fejtett ki véleményét a sajtóban megjelenő csúsztatásokkal kapcsolatban. Emlékeztetett, hogy a csúsztatás szándékos félreértelmezése a másik fél mondanivalójának, majd az arra való reagálás. Másik formája az, amikor érvek helyett a másik fél személyével foglalkoznak. A helyi Fidesz-szervezet lapja és internetes oldala sorozatosan él ezzel a nemtelen eszközzel, és ezt már nem hagyja szó nélkül. A szerzőket nem zavarják a tények, a több ilyen téma közül kettőt akar kiemelni. Az első a DHRV Kft. ügye. A leggyakoribb vádak azok, hogy hiba volt megalapítani, nem hozott hasznot, nálunk a legmagasabbak a közműdíjak. Ezzel szemben a korábbi, 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaságba 2003-ig több, mit 100 millió forintot öntött bele az önkormányzat, bevétele ugyanakkor nem volt belőle. A DHRV Kft. viszont 596 millió forint bérleti díjat fizetett be a város kasszájába az elmúlt 9 évben. A víz- és szennyvízdíjak az országos átlag alatt vannak Dunaharasztin (321+293=614 Ft+áfa). Dunavarsányban, Taksonyban, Áporkán, Majosházán, Szigethalmon, Ócsán stb. is magasabbak a díjak. Szigetszentmiklóson 20 forinttal olcsóbb a szolgáltatás. A közművagyont nem adtuk el, az a város 100%-os tulajdonát képezi. A cég alaptőkéje 51 millió forint, ennek 51%-a a városé.
Az uszoda témája volt a második, amelyben reflektált a polgármester a sajtóban megjelentekre. Furcsállta, hogy Pékó Zoltán most gyors megvalósítást akar, miközben korábban még megfontoltságra intett. Hoffman Pál a kampányban megígérte az uszodát és a sportcsarnokot, de a segítség elmaradt. Javasolta, hogy a Haraszti Szókimondó változtasson nevet Haraszti Csúsztatóra. Lehet ezt a politikát tovább folytatni, de ezt a választók már kétszer beárazták. Úgy látja, hogy az erkölcsi piedesztál, amire egyesek helyezik magukat, olykor gödörben épül. Azt kérte politikai ellenfeleitől, hogy ne tájékoztassák félre az embereket.
Pékó Zoltán válaszában megjegyezte, hogy a Dunaharaszti Hírekben is vannak „intellektuális technikák”. Nem a gyorsaságot kérte számon, hanem azt javasolta, hogy spóroljunk össze egy bizonyos összeget az uszodára. Vannak közös célok és értékek, a kérdések 90%-ában meg tudnak egyezni az üléseken. De ha más a véleményük, hadd fogalmazzák meg. Vannak viták, de ez hozzátartozik a dolgokhoz. A polgármester ezután megjegyezte, hogy senki nem álla másik fölött, a felelősség pedig óriási. A dolgoknak mindkét oldaláról szólni kell. Kücsön Sándor szerint ez a vita érdekes és kulturált, a költségvetés pedig egyszerű műfaj, annyit tudunk költeni, amennyi pénzünk van. Egyhangúan fogadták el egyébként aköltségvetési rendeletet. Hajdú Zsolt szerint nem baj, ha a lakosság látja-hallja a vitákat, de törekedni kell a pontosságra. Előre kéri, hogy amikor az önszerveződő közösségek támogatására kerül a sor, őt pontosan idézzék, mert ő az eredeti javaslatot írta.
Ezt követően dr. Szalay László beszámolójával folytatódott az ülés, majd a napirendi pontokra került sor. Megtárgyalták és egyhangú igennel fogadták el a képviselők azt az előterjesztést, amely az evangélikus egyház kezébe tervezi adni a Baktay Ervin Gimnázium működtetését. A szakbizottságok támogatják a tervet. Pékó Zoltán megkérdezte, jogutódlás formájában történik-e majd a fenntartóváltás, és marad-e az intézmény mostani neve. A polgármester elmondta, hogy törekszenek a jogutódlásra, és a névhez is ragaszkodnak. A tárgyalások felelőse Lehel Endre alpolgármester. Hajdú Zsolt hangsúlyozta, hogy a folyamat most indul el, a felelősségünk nagy. Sziráki György igazgató közölte, hogy a nevelőtestület döntő többsége (30 pedagógusból 27) és a technikai dolgozók is támogatják a váltást (az egyházi kézbe adással az önkormányzat biztosabbnak látja az intézmény jövőjét annál, mintha az állam venné át, harmadik lehetőség nincs – a szerk.).
Az önkormányzat 2011-es gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet szintén egyhangúan fogadták el a képviselők. Kücsön Sándor szerint kiegyenlített, jó gazdálkodást folytattak, a célok 100%-osan teljesültek. Pethő Zoltán szerint 100% feletti a teljesítés, ezt mutatja a pénzmaradvány-tábla, amiből jutott a közalkalmazottak juttatásainak emelésére és fejlesztésekre is. A képviselők az önkormányzat könyvvizsgálatával ismét a Béta-Audit Kft.-t bízták meg, majd elfogadták a testület és a hivatal szervezeti és működési szabályzatait, illetve az utóbbi módosított alapító okiratát. Megszavazták a szabálysértési törvény értelmében a helyi rendeleteink módosításait és a gyermekvédelmi rendeletben eszközölt változtatásokat. Határoztak közbeszerzési eljárások indításáról.
Nagy vitát generált az önszerveződő közösségek („civilek”) támogatási keretének felosztásáról szóló napirendi pont. Hajdú Zsolt, a szakbizottság elnöke és az eredeti előterjesztés készítője megköszönte a tagoknak az együttműködést. Elmondta, hogy több pénzt (12,5 millió forintot) oszthattak szét a tavalyinál. A terembérleti díjakra fordítandó keret elkülönült a működési költségektől, ez fontos, hiszen az intézmények használatáért a civileknek is fizetniük kell. Kücsön Sándor elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén Fényes István módosító javaslatot tett, amit egy ellenszavazat mellett elfogadtak. Ezt már Fényes István fejtette ki: a nyugdíjas szervezetek egyformán kapjanak működési támogatást, 250 ezer forint értékben. Ehhez viszont a Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete (DPVE) 250 ezres támogatását 160 ezerre kell csökkenteni (a tavalyi évben 100 ezret kaptak), a Honismereti Kör 310 ezres támogatását pedig 250 ezerre. Az általa vezetett bizottság 7 igen szavazattal támogatta ezt a módosítást. Pékó Zoltán támogatta, hogy az öt nyugdíjas egyesület mindegyike 250 ezer forint működési támogatást kapjon egységesen, de felhívta a figyelmet a terembérleti támogatásokban megmutatkozó nagy különbségekre (90 és 410 ezer között szóródik, illetve az Alsófalusi Nyugdíjas Egyesületnek külön bérel helyiséget az önkormányzat, 600 ezer forintért). Többet kap ugyan a DPVE, mint tavaly, de több szervezetet is felsorolt, akik többet kaptak (pl. TEA Egyesület, Nőegylet, Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület). Nem érti, miért pont a DPVE-től vesznek el. Hozzátette, úgyis leszavazzák őket. Tartson a testület szünetet, és mindenkitől csípjenek le. Hajdú Zsolt elmondta, hogy eredetileg 150 ezret javasolt a vállalkozóknak, de a bizottsági ülés végére kiderült, hogy maradt egy kis mozgástér, ekkor javasolt még százezret. Az alsófalusi nyugdíjasoknak pedig azért bérelnek helyiséget a Szőlőhegy utcában, hogy ne kelljen őket a művelődési házba besétáltatni. Fényes István is arról beszélt, hogy eredetileg 150 ezret kapott volna a DPVE, vannak aktívabb szervezetk is, nagyobb teremigénnyel. Ez egy nagyon kicsi változtatás az egészhez képest. Kücsön Sándor szerint fontos, hogy a terembérlet le lett választva a többi támogatásról, így igazságosabb a rendszer. Arra kell törekedni, hogy ezt a pénzt a művelődési házban költsék el az emberek. Pékó Zoltán szerint abban az anyagban, amit ő megkapott, még 250 ezer szerepelt a DPVE neve mellett. Hagyjuk a „nyugdíjasokba csomagolt” ügyet, a nyugdíjasokat ő is támogatja. De miért pont a DPVE-től vették el a pénzt, kérdezte meg újra. Dr. Szalay László megkérdezte, ki mellett lobbizik, a DPVE mellett, mondta erre. Legyen úgy, ahogy a szakbizottság javasolta. A polgármester szerint a vita arról a plusz százezer forintról megy, amit a DPVE kapott meg, és Fényes István ezt akarja módosítani. Fényes István rámutatott, hogy a vállalkozók tehetősebbek, mint a nyugdíjasok, Pékó Zoltán erre a TEA Egyesület hasonló példáját hozta fel, mint jelentősen megnövelt támogatást vállalkozóknak. Ekkor Pethő Zoltán kért szót. Hangsúlyozta, hogy 12,5 milliót ad a testület a civileknek, azt kéne inkább nézni, ki milyen programot szervez, és arra hányan mennek el. Kerekes Gabriella szerint a TEA Egyesület a színházi előadások megszervezésével fontos kulturális missziót lát el. Fényes István felhívta a figyelmet, hogy 6 éve 4 millió, majd 6 millió volt a támogatás, most 12,5 millió. Nem hitte volna, hogy módosító javaslata ilyen vihart kavar. Mannheim Lénárd szégyellné magát, ha vállalkozóként támogatásért kuncsorogna, majd módosító indítványt tett, miszerint a DPVE ne kapjon semmit. Ezt a testület nem támogatta, ahogyan Pékó Zoltán javaslatát sem, miszerint a nyugdíjas egyesületek megemelt támogatását arányosan vegyék el a többi szervezettől. Fényes István módosító javaslatával együtt szavazták meg végül a támogatási rendszert, 8 igen szavazattal, 1 nem és 3 tartózkodás mellett.
A képviselők ezután elfogadták az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót. A Sport-sziget turisztikai fejlesztéséről és a Fő úttal párhuzamos tanösvény kialakításáról szóló előterjesztés vitájában Pékó Zoltán kérdésére Pethő Zoltán elmondta, hogy a tervek saját pénzből készülnek el, de ha lesz rá pályázat, ezt igyekszünk majd utólag elszámoltatni. Az ülés végén a jegyző arra hívta fel a figyelmet, hogy akceptálva azt a kérést, miszerint a közbeszerzési eljárásokban való döntéshez a képviselőknek több időre van szükségük, a jelenlegi három, folyamatban lévő eljárásban rendkívüli ülésen, május 10-én hoz döntést a testület.


A részletes jegyzőkönyvet – annak elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás