A biztonságos működés mellett beruházásokra is jut majd

Elfogadták Dunaharaszti 2012. évi költségvetését

2012. február 28. kedd

A képviselő-testület ülésén egyhangú szavazással fogadták el a város költségvetését. Idén is jut pénz fejlesztésekre; a prioritás az óvodai férőhelyek növelése és az útépítési program folytatása.

Az ülés Ottaváné Barna Éva napirend előtti felszólalásával kezdődött. A képviselő asszony egy, a közmeghallgatáson elhangzott lakossági felvetésre reagált (a felszólaló nem értette, miért kellett a Klapka utcát a Kegyeleti Park felőli végénél egyirányúsítani, és kérte ennek felülvizsgálatát, lakossági aláírásgyűjtésre hivatkozva; ez megtörtént). Elmondta, hogy 2011. márciusában érkezett hozzá egy lakossági kezdeményezés. Ebben az ott lakók jelezték, 30 kilométeres sebesség-korlátozásra és behajtást tiltó tábla kihelyezésére van szükség ahhoz, hogy az említett útszakasz biztonságos legyen. Ezt az ügyet ő felkarolta és aláírásokat gyűjtött a lakók körében, amit bármikor be tud mutatni. A képviselő asszony szerint az út nagyon keskeny és valóban balesetveszélyes, ezért nem szerencsés itt a kétirányú közlekedés, de tudomásul veszi a többség jelenlegi akaratát is. Kér mindenkit, hogy különösen óvatosan közlekedjen az utca ezen szakaszán.
A testület ezután módosította a 2011. évi költségvetésről szóló rendeletet, majd a helyi adókról szóló rendelet módosítását tárgyalta. Dr. Szalay László polgármester elmondta, hogy a telekadó mértékét csökkenti az önkormányzat, ezzel ellensúlyozva az országgyűlés azon döntését, amellyel több kedvezményt megszüntetett a törvényalkotás során. A bevételeink biztosítása mellett a vállalkozások érdekeinek figyelembe vétele is fontos, hangsúlyozta a polgármester. Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke egyhangú támogatásukról biztosította a javaslatot. A rendelet január 1-jén, visszamenőlegesen lép hatályba (ez azért lehetséges, mert kedvező változásokat tartalmaz).
Fontos döntéseket hozott meg a képviselő-testület akkor, amikor rendelkezett néhány intézményi ingatlan telekhatár-rendezéséről. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola az eddigi három helyett egy telephelyen, a Rákóczi u. 28. sz. alatt fog működni, itt az önkormányzat melegítőkonyhát és ebédlőt alakít ki 20 millió forintos beruházással, és ideköltözik a sajátos nevelési igényű gyermekeket oktató tagozat is. A Nevelési Tanácsadó is egy helyre csoportosul, a Temető utcában található Mese Óvodába. Az Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény a gimnáziumban működik tovább. Az előterjesztést a városfejlesztési bizottság részéről Fényes István elnök, az oktatási bizottság részéről Hajdú Zsolt elnök biztosította támogatásáról. Ezt követően a testület módosította az intézmények alapító okiratait. Pethő Zoltán jegyző elmondta, hogy az adószámok változása miatt a KSH azonosítószámok is változnak.
A testület ezután kezdte meg a város 2012. évi költségvetésének tárgyalását a végső, immár harmadik körben. Pethő Zoltán elmondta, hogy az államháztartási törvény változása miatt új szerkezetű rendelet került a képviselők elé. A nemzetiségi önkormányzatok büdzséje immár nem része a város költségvetésének. A bruttó bevételi főösszeg 6.426.719.000 forint, a nettó – ezzel kell gazdálkodni – 4.326.940.000 forint. Dr. Szalay László kiemelte a közbiztonságra fordítandó keretek jelentős növelését, és felsorolta azokat a tételeket, amelyeket a tervezés  utolsó időszakában építettek be a rendeletbe. A bölcsőde kap még négymilliót étkeztetésre, a Hunyadi János Általános Iskola eggyel több osztályt indíthat és a német nyelv oktatására szánt óraszámot is emelik, ezért létszámot kell bővíteni, ez 2,5 milliót jelent (plusz járulékok). Halasztott beruházásként (ez azt jelenti, hogy akkor valósul meg, ha pluszbevételek keletkeznek év közben) bekerült az Erzsébet utca Arany János u.- Móra F. u. közötti szakaszának burkolat-felújítása és vízelevezetésének megoldása 50 millióval és az Arany János utca vízelvezetési munkálataira még 5 millió forint. A Pénzügyi Bizottság is támogatott két módosító indítványt. A polgármester javaslatára a köztisztviselők számára bekerült egy 10 milliós keret, amit jutalmazásra lehet felhasználni, Knapp Tibor pedig 20 millió forint betervezését kérte stratégiai ingatlanvásárlások céljából (ez a halasztottak közé került).
Pethő Zoltán jelezte, hogy a Hunyadi iskola bővítése csak lehetőség egyelőre, hiszen azt a szakbizottságnak meg kell tárgyalnia. A bizottság kérte, hogy álljon rendelkezésre egy hárommilliós keret terembérlet-támogatásra a DMTK-n kívüli egyesületeknek. A jegyző közölte, hogy a forrást megtalálták erre. Kücsön Sándor szerint a költségvetés jó és kiegyensúlyozott, a Pénzügyi Bizottság támogatja. Hajdú Zsolt örömét fejezte ki a terembérleti támogatás miatt, és reméli, hogy 2013-ban is tudja támogatni a sportot és a kultúrát az önkormányzat. Fényes István a városfejlesztési bizottság egyhangú támogatásáról tájékoztatta a testületet.
Ezután kisebb vita alakult ki a közalkalmazottak (többségükben pedagógusok) béren kívüli juttatásairól. Knapp Tibor elmondta, hogy ő is támogatta a költségvetést a bizottsági üléseken, de ezután kapta az információt arról, hogy az intézményekben dolgozó közalkalmazottak személyi juttatásai 2-13%-kal csökkennek a cafetéria-rendszer változásai miatt. Ezt az okozza, hogy a béren kívüli juttatások összege 190 ezer forintról 60 ezer forintra csökken. Számításai szerint ez 13-14 %-os reálbér-csökkenést eredményez. Ezt felül kell vizsgálni. Tisztában van vele, hogy az adóteher itt is nőtt, ezért ezzel csökkentve kéne a tavalyi összeget megadni. Ez kb. 60-65 millió forint többletkiadást jelentene a költségvetésben. Mivel ezt elvenni máshonnan nem tudjuk, ezért azt javasolta, hogy tervezzünk több iparűzésiadó-bevételt. Ezt a javaslatot Bucskó Mariann külső tag is felvetette az oktatási bizottság ülésén. Kücsön Sándor  erre úgy reagált, hogy tulajdonképpen a korábbi üdülési csekk (most SZÉP-kártya) visszaállításáról szól a javaslat, így a közalkalmazottak üdülését támogatnánk. Az adóbevétel pedig nem biztos, hogy bejön. A közalkalmazottak viszont kiválóan dolgoznak, ezért gondoljuk át, milyen más forrásból tudjuk a szükséges összeget előteremteni. Hajdú Zsolt megjegyezte, hogy a szakbizottság tartózkodott Bucskó Mariann javaslatánál, mert nem látták a forrást. Jelenleg 29,5 millió forint van beállítva közalkalmazottak jutalmazására. Knapp Tibor közölte, hogy a SZÉP-kártyát másra is lehet használni, nem csak üdülésre. Dr. Szalay László elmondta, hogy nem szívesen nyúltunk ehhez a tételhez, de az Országgyűlés megnövelte a béren kívüli juttatások járulékterheit 19-ről 30 százalékra. Ezért választottuk inkább a jutalmazás útját. Az Erzsébet-kártya (korábbi étkezési utalvány) adható összegét is maximálta a parlament, a korábbi havi tízezer forint helyett 5 ezer forintban. Ezért akkor, ha tartani akarjuk a tavalyi szintet (78 ezer forint/fő/év SZÉP-kártya formájában), akkor az a tavalyi 40 millió helyett idén 45 millióba kerül. Az adóbevételek felültervezése kockázatos, ezért azt javasolta, hogy a 45 milliót tegyék halasztottba, minden egyéb halasztott sor elé. Egyébként lehet, hogy az intézmények államosítása miatt ez az utolsó év, hogy adhatunk béren kívüli juttatást a közalkalmazottaknak.
Kücsön Sándor megkérdezte Hajdú Zsoltot – csak az arányok miatt – hogy Pestszenterzsébeten mennyit folyósítottak (Hajdú Zsolt igazgató-helyettesként dolgozik egy ottani iskolában). A válasz az volt, hogy év végén kaptak 18 ezer forintnyi utalványt. Dr. Szalay László erre megjegyezte, hogy szerencsések vagyunk, hogy ennyit adhatunk. Knapp Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy tavaly 10 ezer forint volt az étkezési utalvány havonta, most ötezer, a polgármester megismételte, hogy itt nem adhatunk többet. Pethő Zoltán emlékeztetett, hogy az egész költségvetés arról szól, hogy csökkentenünk kell a költségeket. Csökkent az állami normatíva, éppenhogy bejött a tervezett ipariűzésiadó-bevétel. Nem tudunk annyit adni, mint tavaly. Ami reális, az a halasztott sorok elé való beillesztés. Knapp Tibor szerint az állami támogatás inkább nőtt. Lehet, hogy az lenne a megoldás, ha az intézményvezetőkre bíznánk, hogy jutalmat adnak-e inkább, vagy béren kívüli juttatást. Hajdú Zsolt szerint a jutalom szerencsésebb, mert lehet differenciálni. Pethő Zoltán felhívta a figyelmet, hogy pontos számok kellenek. Kücsön Sándor szerint kissé komikus a helyzet, hiszen lehet a számokat bármeddig emelni. A juttatások így is nagyon szépek. A jegyzőnek igaza van, pontos számok kellenek. Dr. Szalay László szerint a béren kívüli juttatások rendszere heterogén. Idén is odaadunk ugyanannyi SZÉP-kártyát, mint tavaly üdülési csekket. Knapp Tibor annyit tett még hozzá, hogy tényleg utólag kapta ezt az információt, azért vetette fel a problémát most, és nem a szakbizottság ülésén. Hajdú Zsolt támogatta a polgármester javaslatát.
A vita végén a módosító javaslatokról szavazott először a testület. Egyhangúlag támogatták ezeket, a fenti kérdést úgy zárták le, hogy 78 ezer forintnyi SZÉP-kártyát kapnak a közalkalmazottak.
A képviselő-testület ezután zárószavazást tartott. Dunaharaszti város 2012. évi költségvetését egyhangú igennel fogadta el a teljes létszámban jelen lévő testület.
Ezt követően közbeszerzési eljárások megindításáról hoztak döntést a képviselők, meghatározták a köztisztviselők teljesítmény-követelményeit, és módosították a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás megállapodását is. Hajdú Zsolt megkérdezte, hogy az új, járások által fémjelzett rendszerben lesz-e létjogosultságuk a társulásoknak. Pethő Zoltán azt válaszolta, hogy a területfejlesztési célok megvalósításában lehet majd szerepük.

A részletes jegyzőkönyvet – annak elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás