Igazgatási Iroda Anyakönyvvezető

Gyermek születésének bejelentése

1. Ha a szülők házasságban élnek:
-    az apa és anya személyi igazolványa
-    házassági anyakönyvi kivonatuk, mely 30 napnál nem régebbi dátumú
   
    2. Ha a szülők nem élnek házasságban:
-    teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
-    az apa és az anya személyi igazolványa
-    ha az anya hajadon családi állapotú az állandó lakóhelye szerinti Népesség-nyilvántartó igazolása
-    ha az anya elvált családi állapotú, jogerős bírói ítélet a házasság felbontásról vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, mely az anya előző házasságának megszűnését igazolja
-    ha az anya özvegy családi állapotú, s férj halotti anyakönyvi kivonata, vagy házassági anyakönyvi kivonat, mely tartalmazza a házastárs halálesetét.

Amit még fontos tudni
 
Intézetben történt születés esetében a születés bejelentése az intézet kötelessége. Máshol (pl. lakáson) történt születés esetében a bejelentést a szülők kötelesek megtenni, a gyermek születése helye szerinti Anyakönyvi Hivatalban. Az intézeten kívüli születésnél a közreműködő orvos (vagy a mentő) igazolását kell beszerezni a szülés tényéről.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:
•    a születés helyét,
•     évét, hónapját, napját,
•    a gyermek nemét,
•    súlyát és hosszát,
•    a szülők nevét és lakóhelyét, valamint azt, hogy
•    a gyermek élve született.

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Horváth Gézáné | anyakönyvvezető