Felhívjuk a Dunaharaszti területén vendéglátó-ipari tevékenységet folytatók figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 31. §-a alapján a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek. Fentiek alapján kérem, hogy a vendéglátó-ipari tevékenységet folytatók a mellékelt nyomtatványt a megjelölt határidőre, elektronikus úton e-papiron (https://epapir.gov.hu/) visszaküldeni szíveskedjenek!

További információ: Takácsné Bagi Andrea 06-24-504-465 bagi.andrea@dunaharaszti.hu

Kapcsolódó fájl:
Bejelentés vendéglátóhely üzlettípusról (67.9873046875 KB)


Twitter megosztás Google+ megosztás