Tisztelt véleményező Partnerek!

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a város Településrendezési Terveinek módosításáról döntött. A gazdasági és közlekedési területekre vonatkozó tervekről, a véleményezésükkel kapcsolatos nyilvánosság biztosításáról a „Partnerségi Egyeztetések” címszó alatt 2020. augusztus 3-tól tájékozódhatnak.

Dunaharaszti, 2020. július 15.

Tisztelettel:                                                  

Dr. Szalay László polgármester

A partnerségi egyeztetés szabályai:

http://dunaharaszti.hu/rendelet/348_rendelet.pdf

Partnerségi egyeztetés 2020. augusztus 12. kezdettel

Az elkészült véleményezési dokumentum 2020. augusztus 3-tól megtekinthető elektronikusan a város honlapján, vagy papíralapú dokumentum formában a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájában. Személyes megtekintés esetén előzetes időpont-egyeztetés telefonon: 24-504-458, vagy e-mailben a foepitesz@dunaharaszti.hu elérhetőségen.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a partnerek a Helyi Építési Szabályzatnak a gazdasági és közlekedési területekre vonatkozó módosítása tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak az alábbi módokon:

A VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁS UTOLSÓ IDŐPONTJA: 2020. augusztus 21. 12.00 óra

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy a fentiekben ismertetett témákban

2020. augusztus 12-én (szerdán) 16.00 órakor lakossági fórumot tartunk, melynek helye: Dunaharaszti, József Attila Művelődési Ház klubterme.Twitter megosztás Google+ megosztás