Egyesek nincsenek tekintettel arra, hogy a szennyvízhálózatba bekötött csapadékvízzel pokollá tehetik balszerencsés embertársaik életét, akiket esős időben elönt a szennyvíz.

A hálózatba hirtelen bejutó nagy mennyiségű esővizet a szennyvízcsatorna rendszer nem képes elvezetni, az átemelők nem bírják a terhelést, így a mélypontokon lévő lakásokban feljön a szennyvíz. Az alábbiakban az ÉDV Zrt. tájékoztatóját közöljük:

„Dunaharaszti Város Önkormányzatával együttműködve az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2020.07.07. keddtől Dunaharaszti területén ellenőrzéseket hajt végre, melynek során a megbízott munkatársak a csapadékvíz szennyvízelvezető hálózatba történő bevezetését fogják vizsgálni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § alapján:

(5) Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.

(6) Ha elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül sor, és ezt a gyakorlatot a felhasználó a víziközmű-szolgáltató felszólítása ellenére tovább folytatja, a víziközmű-szolgáltató a jogellenes állapotot a felhasználó költségére megszüntetheti.

A szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége után a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott pótdíjat számolhat fel.

Szabálytalan közműhasználat esetén a Víziközmű-szolgáltató kötbér, elválasztott rendszerű szennyvízhálózatba csapadékvíz bevezetése esetén pótdíj érvényesítésére jogosult.

Amennyiben elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére került sor, a szabálytalanul bevezetett csapadékvíz-mennyiség után a Víziközmű-szolgáltató - a jogellenes állapotot megszüntető felszólítást követően - az Üzletszabályzat 17. számú mellékletében meghatározott számítás szerint számított,  az Üzletszabályzat 8. számú mellékletében meghatározott mértékű díjat jogosult kiszámlázni a bekötött ingatlan tulajdonosának, , indokolt esetben lehetősége van nem peres eljárást kezdeményezni.

17. SZÁMÚ MELLÉKLET - AZ ELVÁLASZTOTT RENDSZERŰ CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS MENNYISÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A szabálytalanul elválasztott rendszerű szennyvízelvezető rendszerbe bebocsátott csapadékvíz mennyiségének meghatározása az alábbi műszaki számítással történik:

QCSV =

(A * α * (Qmért / 1000)/365)x d

 

QCSV az elvezetésre került csapadékvíz mennyiség (m3);

A: azok a burkolt felületeknek a felszíne, amelyekről a csapadékvíz a szennyvízelvezető rendszerbe jut (m2);

α: vízelvezetési együttható (lefolyási tényező), a lehullott csapadéknak a csatornába jutó

hányadát kifejező szám az MI-10-455/2-1988. számú műszaki irányelv szerint;

Qmért éves mértékadó csapadékmennyiség (mm/év), az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az adott területre vonatkozó előző évi adata szerint;

d: csapadékvíz bevezetés időtartama (nap).

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. Üzletszabályzata elektronikus úton az alábbi linken tekinthető meg, és tölthető le: https://www.edv.hu/tarsasagunkrol/hivatalos_kozlemenyek/uzletszabalyzat/

ÉDV Zrt. Ügyfélkapcsolati elérhetőségei:

Telefonos ügyfélkapcsolat: 06 80 555 222

E-mail: ugyfelkapcsolat@edvrt.hu

Online ügyfélkapcsolat: https://vizcenter.hu/edv/

Kérjük szíves együttműködésüket, türelmüket, és tájékoztatásunk szíves elfogadását!”

További kérdések esetén a lenti elérhetőségek bármelyikén állunk rendelkezésükre!

www.edv.huTwitter megosztás Google+ megosztás