2021. szeptember 26.

HIRDETMÉNY

Raben Trans Külső Védelmi Terv közzétételéről

Tájékoztatom Dunaharaszti város lakosságát, hogy a Dunaharaszti Város KVT átdolgozásának munkapéldánya – a Raben Trans KVT-vel való kiegészítése - befejeződött.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 23. § (3) alapján a Dunaharaszti Külső Védelmi Tervvel (továbbiakban: KVT) kapcsolatos lakossági hirdetményt - a Kormányrendelet 10. melléklet 7. pontjában foglaltak szerinti tartalommal - az alábbiak szerint teszem közzé:

A KVT munkapéldányát a Kormányrendelet 23.§ (3) bekezdés alapján jelen hirdetmény megjelenésétől számított 21 napig (2021. szeptember 06- 2021. szeptember 27.) közzéteszem.

A KVT munkapéldánya megtekinthető:
Dunaharaszti Rendészeti Iroda, Vén Zoltán közbiztonsági referens, telefon +36-70-663-4867 ügyfélfogadási időben.

Írásbeli észrevételek megtétele a KVT-vel kapcsolatban:
A KVT munkapéldányával kapcsolatban a lakosság írásbeli észrevételeket tehet, melyet Dunaharaszti Város Önkormányzat Jegyzőjének kell eljuttatni a következő címre:
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal, Kiss Gergely jegyző, 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
Az írásbeli észrevételek benyújtásának határideje: 2021. szeptember 27. 16:00 óra.

A fenti időtartam alatt beérkezett észrevételeket, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek a hirdetményi közzététel lezárását követő 8 napon belül megküldöm.

Az illetékes hatóság:
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség (2030 Érd, Fehérvári út 79a) tel.: +36-23-24-570  , mail-cím:  erd.kk@katved.gov.hu

Dunaharaszti, 2021. szeptember 06.

dr. Szalay László sk.
polgármester

 

Twitter megosztás Google+ megosztás