2021. június 18.

Tisztelt véleményező Partnerek!

Dunaharaszti Város Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól alkotott 5/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy

Dunaharaszti Város Polgármestere a 37/2021. (IV. 6.), a 38/2021. (IV. 6.), valamint az 51/2021 (V.13.) számú határozataiban döntött a hatályos településrendezési eszközök módosításának szükségességéről és arról, hogy a változásra kijelölt területeket kiemelt fejlesztési területekké nyilvánítja a fejlesztések megvalósítása érdekében.

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján, a Rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a módosítások a Polgármester döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek.

A Rendelet 42.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a Rendelet 29/A.§, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Rendeletet a 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletbe foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Fentiek alapján tájékoztatom a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy vészhelyzet ideje alatt az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A Rendelet szerinti munkaközi tájékoztatásának lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik a következő módon:

Az elkészült dokumentumok 2021. július 5-től megtekinthetők elektronikusan a www.dunaharaszti.hu honlapon a „Dunaharasztiról” címen belül a „Partnerségi Egyeztetések” címszó alatt. Személyes megtekintésre - a rendkívüli vészhelyzetre való tekintettel - nincs lehetőség.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak kizárólag elektronikus úton, levélben egyidejű megküldéssel a titkarsag@dunaharaszti.hu és a foepitesz@dunaharaszti.hu e-mail címre.

A vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2021. július  21.

                                                                       Tisztelettel:                                                                        

                                                                                                Dr Szalay László polgármester

Twitter megosztás Google+ megosztás