Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város Településrendezési Terveinek módosításáról döntött. Az új intézményterületekre, valamint a rekreációs területre vonatkozó tervekről és a véleményezésükkel kapcsolatos nyilvánosság biztosításáról a www.dunaharaszti.hu honlap „Dunaharasztiról” címén belül a „Partnerségi Egyeztetések” címszónál tájékozódhatnak.

Dunaharaszti Város Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól alkotott
5/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy Dunaharaszti Város Önkormányzata döntött településrendezési eszközeinek eseti módosításáról. A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján történik. A Rendelet alapján a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § és a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatóság eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (VI. 22.) Korm. rendelet szerint.

Fentiek alapján tájékoztatom a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy vészhelyzet ideje alatt az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A Rendelet szerinti munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az elkészült dokumentumok elektronikusan a www.dunaharaszti.hu honlap „Dunaharasztiról” címén belül a „Partnerségi Egyeztetések” címszónál 2020. december 7-től lesznek elérhetők.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak 2020. december 16-ig kizárólag elektronikus úton a titkarsag@dunaharaszti.hu és a foepitesz@dunaharaszti.hu e-mail címre egyidejűleg elküldve.

Tisztelettel:                                                   

Dr Szalay László polgármester

http://dunaharaszti.hu/partnersegi-egyeztetes-szabalyai

Partnerségi egyeztetés 2020 december 7.-i kezdettel

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a partnerek a Helyi Építési Szabályzatnak az intézményi és rekreációs területekre vonatkozó módosításai tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak az alábbi módokon:

A VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁS UTOLSÓ IDŐPONTJA: 2020. december 16.

 Twitter megosztás Google+ megosztás