Négy hónap karantén után először ülésezett az Önkormányzat képviselő-testülete, nem is akárhogy: 25 napirendi pontot tárgyaltak meg, köztük olyan fontosakat, mint az előző év zárszámadása, a civil szervezetek támogatása, az új adórendelet, vagy az új orvosok "beiktatása".

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete utoljára – a karantént megelőzően - 2020. február 24-én ülésezett, négy hónap elteltével került sor tehát az újabb alkalomra. Dr. Szalay László polgármester az ülés elején beszámolt azokról az intézkedésekről, amelyeket a város vezetése a járványveszély elhárítása érdekében tett (terjedelmi okokból ezt a beszámolót külön közöljük – a szerk.)

Az Önkormányzat – a város pénzügyi stabilitása érdekében - több esetben kénytelen volt beruházások, fejlesztések, dologi beszerzések elhalasztásáról dönteni. Sok területen viszont jelentős munkák zajlottak. A járványügyi veszélyhelyzetben elvégzett beruházások és felújítások az alábbiak voltak:

  • Felújították a kis gördeszka pályát a Piac tér mellett.
  • A „Zöldharaszti” fásítási program keretében a Hősök terén, a Piac téren és az A-3 belvízelvezető csatorna mentén fasorok ültetésére került sor. Ezen felül a lakosság részére is biztosítottak fákat a „Fogadj örökbe egy fát!” program folytatásaként.
  • A Magyar utcában elkészült a buszváró, valamint a nagyméretű szikkasztó árok felújítása a vasúttal szemben lévő területen.
  • A Sport szigeten forgalomlassító küszöböket helyeztek ki a Sziget utcában és az Evezős utcában.
  • Üzembehelyezésre kerültek az okos zebrák. Összesen 6 db gyalogosátkelő működik jelenleg ezzel a technológiával.
  • Befejeződtek a Jedlik Ányos utcában az A-3-7 csatorna mederrekonstrukciós munkái és a korlát építése.
  • Elkészült a Damjanich utcai parkoló építése a Felnőtt Orvosi Rendelő környezetében és befejeződött a forgalomba helyezési eljárás. A fejlesztés keretében a közvilágítás bővítésére is sor került.
  • A Felnőtt Orvosi Rendelő műszaki átadás-átvétele 05.22-én megtörtént, a használatbavételi engedélyezés folyamatban van, a szakhatóságok már megadták a hozzájárulásukat, az engedély kiadására várnak. A projekt zárása augusztus 31-én esedékes. A rendelő bútorai elkészültek, a 3 fogorvosi rendelőben új fogorvosi székeket helyeztek el, a szükséges berendezések, eszközök beszerzése is megtörtént, néhány ezek közül: asszisztensi székek, kórtermi székek, fektető ágyak, vérvételi szék, várótermi padok, fogasok, kerekesszék, UH csontsűrűségmérő, defibrillátor, EKG készülék, boka-kar indexmérő, smart tester.
  • Az energetikai pályázat keretében megvalósuló intézmény felújítások határidőre befejeződnek, a külső homlokzati színezés a Városi Bölcsődénél elkészült, a Művelődési Háznál és a Mese Óvodánál folyamatban van; a napelemes rendszerek üzembe helyezése jelenleg zajlik. A József Attila Művelődési Ház teljes tetőszerkezet felújítása befejeződött.
  • Három óvodában folyamatban van a klímák telepítése. A Százszorszép Óvodában 3 csoportszobában már használják,  a Szivárvány Óvodában 4 csoportszobában és az irodában 2 héten belül elkészül, a  Mese Óvodában 6 csoportszobában a homlokzati színezés befejezése után lesznek felszerelve a berendezések.

A képviselő-testület a beszámoló elfogadását követően tért rá a napirendi pontok tárgyalására. Összesen 25 előterjesztést tárgyaltak meg.

Sürgősséggel került a képviselők elé két, pályázati pénzek elnyerését célzó napirendi pont: a testület egyhangú szavazással döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Munkácsy Mihály utca (Némedi út – Haraszty F. utca közti szakasz), illetve a Baktay téren található zsidó sírkert felújítására. Szintén egyhangú szavazással támogatták, hogy az Önkormányzat kössön település-rendezési szerződést a
Golgota utcai társasházak építtetőjével a szükséges parkolók, járda és csapadékvíz-elvezetés megvalósítására. Módosították az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendeletet.

Ezt követően kerültek sorra az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok.

Egyhangú igennel fogadták el a képviselők az Önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet, és az ezekről szóló jelentéseket. Ezt követően tértek rá a helyi adórendelet megtárgyalására, amely már a bizottsági üléseken is nagy vitát váltott ki, mivel adóemeléseket tartalmaz.

Az új rendelet előzménye az, hogy a gépjárműadó központi elvonása, valamint az iparűzési adóbevétel várható csökkenése miatt nehéz pénzügyi helyzetbe került az Önkormányzat. Ezen egyrészt jelentős kiadáscsökkentéssel (ezeket már meglépték, amint arra a cikk elején utaltunk), másrészt elviselhető mértékű adóemeléssel próbál úrrá lenni a város vezetése. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a vállalkozásokat terhelő építményadót 10%-kal emelik meg: a kisebb, 2000 m2-t el nem érő építmények esetén az eddigi 1.006 Ft-ról 1.100 Ft-ra nő az adó m2-re vetített összege, míg a nagyobb, 2.000 m2-t meghaladó építmények után az eddigi 1.200 Ft 1.320 Ft-ra nő az adó. Ez még mindig jócskán elmarad a törvény által megengedett maximumtól, ami 1.951 Ft/m2/év.

A másik, jelentősebb emelés a magánszemélyek kommunális adóját (=ingatlanadó) érinti. Ez az adó eddig elhanyagolható mértékű volt Dunaharasztin, 3.000 Ft/év, emeletes házaknál 5.000 Ft/év. Ez az alacsony adómérték a továbbiakban nem tartható fenn. Néhány környékbeli település adómértéke: Taksony 9.000 Ft, Dabas 17.000 Ft, Szigethalom 15.000 Ft, Tököl 12.000 Ft, Kiskunlacháza 13.200 Ft. Szigetszentmiklós m2 után adóztat, ez 600 Ft/m2/év, ami egy 60 m2-es lakás után 36.000 Ft-ot, míg egy 100 m2-es ház után 60.000 Ft-ot jelent évente. Ráckevén ugyanez a rendszer, csak ott 250 Ft/m2/év, ami – az előző példánál maradva – 15.000, illetve 25.000 Ft-ot jelent évente.

Dunaharasztin ezekkel szemben 12.000 Ft/év lesz minden ház és lakás adója 2021-től kezdve. Ezt továbbra is két részletben kell megfizetni, és a 70 éven felüli lakosok továbbra is mentességet élveznek az adó alól. Ezt, a magánszemélyeket terhelő kommunális adót méltányosságból el lehet engedni, vagy részletfizetést lehet engedélyezni a kérelmezőknek.

A vitában ellenérvként hangzott el, hogy a vállalkozásokat és a magánszemélyeket nem lehet a jelenlegi helyzetben adóemeléssel terhelni, és az emeléssel meg kéne várni az őszi időszakot, amikor már látható lesz, hogy mennyi iparűzési adó bevételtől esik el a város.

A képviselő-testület végül 10 igen szavazattal, kettő ellenében támogatta az új adórendelet megalkotását.

A nyersanyagárak emelkedése miatt szükségessé vált a közétkeztetés díjainak emelése is. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett szavazta meg ezt az előterjesztést.

A testület eredményt hirdetett a közútkezelési feladatokra kiírt közbeszerzési pályázaton. A város útjainak karbantartását a következő 2 évben is a Hidrográd Kft. látja majd el. A képviselők között nem kapott többséget ugyanakkor az az előterjesztés, amely a közvilágítás korszerűsítésére indított volna el közbeszerzési eljárást. A felvázolt pénzügyi konstrukciót 6 képviselő találta meggyőzőnek, 3 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett. A testület ezt követően kifejezte szándékát a Paál László utca megépítésére az 51-es főútvonalig, valamint egy körforgalom megépítésére a két út találkozásánál. Ebből a célból megkezdik a tárgyalásokat az érintett ingatlanok tulajdonosaival a szükséges földterületek leadásáról.

A képviselők az idei évben is döntöttek a helyi civil szervezetek, egyházak támogatásáról, melyből az Önkormányzat nehéz helyzetében sem vontak el, így 15 millió forintot osztottak ki a pályázók között, elfogadva az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság javaslatait. Elfogadták a szervezetek előző évi támogatással való elszámolását is.

A képviselők ezt követően fontos egészségügyi tárgyú kérdésekben döntöttek. Kinevezték az új, 5. gyermek háziorvosi körzetbe Dr. Dékány Györgyöt.
Hozzájárultak ahhoz, hogy Dr. Rakonczai Györgyi praxisát Dr. Szilicsány Adrienne vásárolja meg, Dr. Árvai Katalin fogorvosi praxisát pedig Dr. Kopcsányi Veronika. A Dr. Kelemen Annával kötött iskolaorvosi szerződést felbontották, mivel a doktornő a jövőben a 10. felnőtt háziorvosi körzetet látja el (emellett továbbviszi a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola orvosi feladatait is).

A testület elfogadta a pénzügyi, majd a városfejlesztési bizottság előző évi munkájáról szóló beszámolókat, az ÉDV Zrt. 2019. évi mérlegét, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő fél év munkatervét, majd zárt ülésen tárgyalt meg egy személyi jellegű előterjesztést.

Twitter megosztás Google+ megosztás