...a sportcsarnokban pedig geotermikus energia. Új háziorvos a 9. sz. körzetben, főállású iskolaorvos, vezetőválasztás a Szivárvány Óvodában és a kultúrházban, egyhangúan elfogadott zárszámadás, támogatott Bárka Alapítvány, és még megannyi fontos döntés: ülésezett a képviselő-testület.

Az ülés elején dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről:

 1. A BHÉV Zrt. – mely a MÁV Zrt. 100 %-os tulajdonú leányvállalata – új neve 2017. február 23-tól MÁV-HÉV Zrt.
 2. A rendőrségnek használatra vásárolt, de a Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő Skoda gépjármű értékesítésre került.
 3. 325 nagycsoportos óvodás gyermeket vizsgált meg Dr. Terebessy Tamás ortopéd szakorvos, egyetemi adjunktus az Önkormányzattal kötött szerződés értelmében. A gyermekek 25 %-ánál talált ortopédiai eltérést, a szülőket az eredményekről tájékoztatta.
 4. A védőnők ismét megrendezték az Önkormányzat támogatásával az Egészségnapot a Művelődési Házban, ahol ingyenes szűrővizsgálatokkal várták az érdeklődőket. Az eseményen nagyon sokan vettek részt.
 5. A közparkokban, közterületeken kihelyezésre kerültek az egynyári növények, illetve a főútvonalak mentén muskátlik díszítik városunkat.
 6. A Bezerédi és a Sport-szigeti játszótéren hinták pótlására került sor, a Szekér utcai játszótéren új rugós játékok és focikapuk kerültek kihelyezésre.
 7. 2017. május 2-án benyújtottuk a pályázatot a Magyar Államkincstárhoz a Damjanich utca 32. szám alatti orvosi rendelő felújítási munkáira. A pályázaton elnyerhető összeg 30 M Ft, melyhez az Önkormányzatnak további 30 M Ft-ot kell biztosítania önrészként. Az így tervezett 60 M Ft összköltségű beruházás során lecserélnénk az épület teljes tetőszerkezetét és fedését úgy, hogy kialakítanánk a jelenlegi fafödém felső síkján egy monolit vasbeton vendégfödémet. Az új födémben kialakítanánk a későbbi tetőtéri bővítéshez szükséges lépcsőház helyét. Megújulna továbbá a teljes homlokzat hőszigeteléssel és új homlokzati nyílászárókkal, valamint korszerűsítenénk a fűtésrendszert és a rendelőhelyiségek generál felújítását is elvégeznénk.
 8. Megkezdődtek ütemezetten az intézmények nyári felújítási munkái. Elvégezzük a tisztasági festését a tálaló konyháknak és a Hétszínvirág Óvoda néhány csoportszobájának, vizes blokkjának. A Mese Óvoda lapos tetejének szigetelését cseréljük és a korábban beázott csoportszobák festését is elvégezzük. A Mese Óvoda csoportszobáinak nyílászáróira árnyékolókat szereltetünk. Megújul a Pénzügyi Csoport szobája a Polgármesteri Hivatal épületében, itt a megsüllyedt parketta burkolat miatt a teljes padozati rétegrend cseréje is megtörténik. Felújítjuk teljes körűen a Százszorszép Óvoda vizesblokkját és a melléképület tetőszerkezetét, valamint a játszótéren vizesblokkot telepítünk a gyerekek részére. A Napsugár Óvodában 2 csoportszobában végzünk felújítást a padlóburkolatok cseréjével és a helyiségek festésével. A Városi Bölcsőde épületének tetőszigetelését cseréljük és felújítjuk a felázott homlokzati lábazatot. A Rákóczi utca 28. szám alatti iskola területén az „A” épület tornateremhez vezető folyosójának végében könnyűszerkezetes moduláris rendszerű épületet telepítünk összekötve a meglévő épülettel, melyben elhelyezésre kerül egy iskolaorvosi rendelő váróval és egy szertár helyiség a tornaterem részére.
 9. A sportcsarnok beruházás a tervezett ütemterv szerint halad. Jelenleg az öltözőblokk és az aula födémpanelek elhelyezése történik.
 10. A május 3-i felhőszakadást egy olyan szupercella okozta, amelyből 54 mm/h intenzitású és mintegy ¾ órán át tartó csapadék hullott a Város területén. (ehhez hasonló mértékű volt a május 23-i budapesti zivatar). Néhány helyen befolyt a pincékbe a víz, volt ahol a Katasztrófavédelem szivattyúzott. A kollégák minden esetben helyszíneltek, a szükséges beavatkozásokat elrendeltük, illetve vízjogi engedélyezési tervek készülnek azokra a területekre, ahol csak komolyabb beruházással előzhető meg, illetve mérsékelhető a felhőszakadások okozta elöntések veszélye. (pl.: Kőrisfa-Barka utca: DTCS-be történő levezetés, Magyar utca csapadékvíz nyomóvezeték kiépítése a Holtágig)
 11. Sikeresen lezajlott a lakossági veszélyes-hulladék gyűjtési akció május 27-én, szombaton. A korábbi évekhez képest jelentősen több hulladék került leadásra és átvételre. A hulladék átvétele folyamatosan 14.00 órától 18.00 óráig tartott, a felpakolás és elszállítás 22.00 óráig kitolódott, de maradéktalanul teljesült.

 

Ezt követően a testület megtárgyalta a napirendi pontokat. Elsőként az iskolaorvosi szolgáltatás átszervezéséről döntöttek. Ezt a feladatot a Rákóczi, illetve a Hunyadi iskolákban Dr. Bodnár Réka főállásban, a Kőrösi iskolában Dr. Gyergyai Gábor mellékállásban látja el, 2017. július 1-től. Az óvodák felügyeletét továbbra is a házi gyermekorvosok végzik. A Baktay Ervin Gimnáziumban nincs változás, a feladatot továbbra is Dr. Bereczki Péter végzi.

A képviselők elfogadták az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet, amelynek legfontosabb pontja, hogy az elmúlt évet jelentős plusszal zárta a város. Ennek megfelelően lehetőség nyílik ebben az évben több olyan feladat elvégzésére, amik az idei költségvetésbe eredetileg nem kerültek be; ezek átvezetéséről is döntöttek a képviselők, módosítva a költségvetést.

A testület kisebb vita után úgy döntött, hogy engedélyez több olyan pótmunkát a városi sportcsarnok beruházása során, amelyek szükségessége időközben merült fel. Így például – az eredeti PVC burkolat helyett – egy ún. lengő aljzatos, tölgyfa parketta sportburkolatot helyeznek el a küzdőtéren a kivitelezők, amely az eredetinél sokkal strapabíróbb lesz. A fűtés-hűtést pedig egy kombinált hőszivattyús-gázkazános rendszer biztosítja majd, amely távolról vezérelhető, kisebb karbantartási igényű, és magasan fejlett technológiát képvisel. Természetesen ezek a beruházások többletköltséget jelentenek (összességében kb. 90 millió forintot a közel 870 milliós összköltségvetésű csarnok esetében), azonban a városnak erre most megvan a fedezete, ugyanakkor mindezek a megoldások jelentősen csökkentik majd az üzemeltetés költségeit, amely sarkalatos pontja a beruházás fenntarthatóságának.

A képviselők elfogadták a nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi gazdálkodásáról, valamint a részükre nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat, majd döntöttek a Máv-Alsó terület négy utcájának felületzárásáról, javításáról szóló közbeszerzési pályázat eredményéről, aminek eredményeként megindulhat a munka. Elfogadták a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendeletet, valamint azt a jogszabályt, amely szerint 2017. december 27. – 2018. január 2. között igazgatási szünet lesz a polgármesteri hivatalban. Felülvizsgálták az intézményekben fizetendő étkezési térítési díjakat, és úgy döntöttek, nem emelik, hanem változatlanul hagyják azokat. A temető területén virágboltot épít az önkormányzat, amelynek bérlőjét pályázat útján választja majd ki. Határoztak arról, hogy 500.000.- forinttal támogatják a Bárka Alapítványt. Elfogadták az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú cégek (DHRV Kft., DV Kft., Multi-Dh. Kft., ÉDV Zrt.) beszámolóit, majd megválasztották a 9. sz. körzet új háziorvosát, Dr. Révész Mária Katalint. Intézményvezetői pályázatok lezárásaként 5 évre kinevezték a Szivárvány Óvoda vezetőjének Palyaga Boglárkát, a József Attila Művelődési Ház vezetőjének pedig Gáll Sándort. Ezt követően pedig elfogadták a változással érintett intézmények alapító okiratait.

A határozatokat – a jegyzőkönyvek elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás