Sok-sok ligeti hívő régi álma teljesül be azzal, hogy a Toldi utca torkolatában katolikus templom épül. Dunaharaszti legújabb szakrális épületének megvalósulása mérföldkő a város történetében, jelentősége túlmutat a vallási funkción, hiszen közösségi és kulturális vonatkozásai is lényegesek. Ezt erősítette meg a képviselő-testület akkor, amikor támogatást szavazott meg a templom felépítéséhez.

A Rákóczi-ligeten megvalósuló katolikus templom alapkő-letételére 2014. november 21-én került sor. Az építkezés megkezdését az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséből 10 millió forinttal támogatta. A munkálatok azóta is zajlanak, az eddigi költségek – mintegy 100 millió forint – döntő részét a Váci Egyházmegye forrásai és a hívek adományai tették ki. Az egyházmegye várhatóan további támogatást nyújt majd a munkák befejezéséhez és állami támogatásra is számíthat az egyházközség.

Láng András plébános elmondása szerint jelenleg az épület külső szigetelése folyik, ezt követően az ajtók beépítésére és a templom berendezésére kerülhet sor. A munkálatok befejezésének várható időpontja a 2020-as év második felére tehető.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Szalay László polgármester előterjesztésére júniusi ülésén úgy határozott, hogy az új templom jelenleg folyó munkálataihoz 10 millió forint támogatást nyújt.

*

Isten háza - milyen gyönyörű is ez a kifejezés a maga egyszerűségében. Az ember létének egyik eredője, hogy épít - és ennek csúcsa talán az, hogy házat épít Istennek azért, hogy együtt lehessen vele, hogy befogadja, hogy féltő gondoskodással óvja azt, aki a világon a leghatalmasabb, akit baj nem érhet. A vallásos ember mégis úgy érzi, hogy Istennek is tető kell a feje fölé, hogy ne essen rá az eső és ne égesse homlokát a nap; helyet kell részére készítenie, ahol találkozhat vele, ahol megbeszélhetik ügyes-bajos dolgaikat, ahol  - együtt lehet vele. Vele, aki a tisztaság és a mélyről jövő, őszinte emberség forrrása, isteni személyében hordozva emberi vonásait.

Olyan igény ez, amely legbelülről jön, és ami hegyeket mozgat meg. Isten és ember találkozása a szentélyben, ahol csak a tiszta szándékoknak van helyük. Egy közösség, egy gyülekezet teremtő erejének megnyilvánulása, amely a kőből, a téglából, a habarcsból formál megszentelt hajlékot, ahol szívesen lakozik az Örökkévaló.

Áldja meg az építők szorgalmas kezét, hogy mielőbb megszólalhasson a hálaadó ének az új templom falai között!

Twitter megosztás Google+ megosztás