Ez történt a testületi ülésen

2020. szeptember 28. hétfő

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 28-án éves munkaterv szerinti ülést tartott, a járványhelyzet miatt szükségessé vált előírások betartása mellett. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző testületi ülés óta eltelt időben elvégzett feladatokról.
 1. Az Andrássy utcában újra működnek a napelemes, digitális sebességmérők.
 2. A Király utca – Fő út csomópontban lévő buszmegállóban kerékpártárolót helyeztünk ki.
 3. Elkészült a Babits köz 3. sz. alatti ingatlan előtti csapadékvíz-elvezetés kiépítése, az utcában található ingatlanok védelme érdekében.
 4. A Gábor Áron utcai körforgalomnál befejeződött a gázkiváltás kivitelezése.
 5. Megkezdődött a város közigazgatási területén az illegális hulladék lerakatok felszámolása.
 6. Megkezdődött, és ütem szerint halad a Némedi úton az ívóvíz-vezeték felújítása az ÉDV Zrt. kivitelezésében.
 7. Szeptember végéig minden 8. osztályos fiúgyermek, akinek a szülei igényelték az Önkormányzattól (összesen 100-an), megkapja a tavasszal esedékes HPV vírus elleni Gardasil 9 védőoltást. A 2. oltásra márciusban fog sor kerülni. Sajnos a Covid 19 vírus-helyzet miatt kényszerültünk arra, hogy fél évvel később oltsuk be őket, ugyanakkor már februárban intézni fogjuk az e tanévben hetedikes gyermekek oltását.
 8. Szintén szeptember közepén kezdődtek meg az áprilisban elhalasztott, szokásos óvodai (fül-orr-gégészeti; szemészeti; ortopédiai) szűrővizsgálatok lebonyolítása. Ez úton is köszönjük a szakorvosok, az intézményvezetők és a szülők együttműködését és gyorsaságát, hiszen mindenképp az volt a szándék, hogy meglegyenek a vizsgálati eredmények, amíg ezt a Covid 19. miatti eljárásrend lehetővé teszi.
 9. A Területi Gondozási Központ szeptember 21-től felfüggesztette az idősek nappali ellátását az intézmény épületében, de senki nem maradt segítség nélkül, hiszen ezzel egyidejűleg a lakóhelyen történő ellátás lépett életbe (gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás, személyi higiéné-, napi 3-szori étkezés biztosítása).
 10. A Felnőtt Orvosi Rendelő ünnepélyes átadása megtörtént. Az új orvosi eszközök beüzemelését követően a rendelő épületét szeptember 7. napjától birtokba vették az orvosok és a betegek.
 11. A zsidó temető felújítására vonatkozó pályázatot határidőre benyújtottuk. Várjuk az elbírálás eredményét.
 12. Az óvodák klimatizálása befejeződött. A Százszorszép Óvodában 3 csoportszobában, a Szivárvány Óvodában 4 csoportszobában és az irodában, a  Mese Óvodában 6 csoportszobában kerültek felszerelésre új készülékek. Utóbbiban a homlokzati színezés befejezése után egy korábban leszerelt klíma is visszakerült.
 13. A Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános iskola 4 osztályos bővítésének előkészítését elvégeztük. A konténeres bővítés a Tankerület beruházásában valósul meg, várhatóan december elejére.  
 14. A Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében sikeresen lebonyolításra került a Sourcing Hungary Kft. által szervezett és Mosonmagyaróvár által gesztorált csoportos földgáz energia közbeszerzési eljárás. Sikeres elektronikus árlejtés eredményeként olcsóbban jutunk hozzá a földgázhoz. A következő két gázévben az E2 Hungary Zrt. lesz 4 intézményünk gázszolgáltatója.   
 15. Az új orvosok is elfoglalták a számukra kijelölt rendelőket, és megkezdték a munkájukat.
 16. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából egy gyönyörű szép bolgár ivókúttal gazdagodhatott a városunk, amelynek ünnepélyes átadására szeptember 18-án került sor.

 

A beszámoló elfogadását követően a Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló, első féléves tájékoztatót, és módosította a költségvetési rendeletet, átvezetve rajta a változásokat.

Ezt követően a Bezerédi Lakóterületen, a Szivárvány Óvoda szomszédságában megvásárolt önkormányzati ingatlanokkal foglalkozott a testület. Itt – amint arról már többször tájékoztattuk a város lakosságát – sport- és szabadidőparkot fog létrehozni az Önkormányzat, amint az anyagi fedezet ehhez rendelkezésre áll majd. Most az a helyzet állt elő, hogy egy sikeres pályázat eredményeként (EMMI, sportért felelős államtitkárság) a város kap egy 150 m2 nagyságú kondiparkot. A testület úgy döntött, hogy ez a létesítmény itt valósul majd meg, és arról is határoztak, hogy területet biztosítanak a Szivárvány Óvoda esetleges bővítéséhez is.

A képviselők határozatokat hoztak a Védőnői Szolgálat, a Mentési Pont és a fizioterápia végleges, méltó körülmények között történő elhelyezéséről (Damjanich u. 23.), elfogadták a város víziközmű-fejlesztési tervét, hozzájárultak az RSD Parti Sáv Társulási Megállapodásának módosításához, megszavazták a város 5. gyermekorvosi körzetének működéséhez szükséges támogatást, elfogadták a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját, a József Attila Művelődési Ház beszámolóját és munkatervét, a Területi Gondozási Központ beszámolóját, és megalkották az intézmények szervezeti és működési szabályzatait.  

Twitter megosztás Google+ megosztás