Amihez területeket szerez az önkormányzat. Kissé átalakul a hivatal, de ugyanott marad, ahol eddig volt. A Máv-Alsón is rövidülnek a nappalok, de hosszabbodnak az utak, és szilárdulnak közben. Belehúzott a képviselő-testület a nyári szünet előtt.

Az ülés elején dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről:

 1. Dr. Nánási Ákos szemészorvos elvégezte az óvodás gyermekek teljes körű látásvizsgálatát. 907 gyermeket vizsgált meg, 71 esetben lesz szükség valamilyen beavatkozásra.
 2. Dr. Sas Andrea Barbara bőrgyógyász doktornő – szintén az önkormányzat megbízásából – három alkalommal végzett anyajegyszűréseket a felnőtt lakosság körében. Az eredmény megdöbbentő: a megvizsgált emberek 40%-ánál merült fel további vizsgálatok, illetve szigorú megfigyelés szükségessége. A vizsgálatokat ősszel is megtartjuk.
 3. Dr. Török Péter urológus főorvos az önkormányzat megbízásából és költségén prosztataszűréseket végzett, három alkalommal. A megjelentek 15%-a esetében merült fel további vizsgálat, illetve sürgős műtéti beavatkozás szükségessége. Itt is lesznek őszi vizsgálatok.
 4. Lezajlott a humánpapillóma-vírus (HPV) elleni tavaszi oltáskampány: 46 hetedikes fiú lett beoltva.
 5. A Hétszínvirág Óvoda egy csoportszobájának, öltözőjének és vizesblokkjának festése a karbantartók közreműködésével megtörtént.
 6. A Százszorszép Óvoda játszóteréhez a konténer vizesblokk megrendelése folyamatban van.
 7. Az intézményekben a kazánok karbantartása folyamatban van.
 8. A konyhák tisztasági festése folyamatban van.
 9. A Városi Bölcsőde tetőszigetelése elkészült, a homlokzat lábazatának felújítása folyamatban van.
 10. Megkezdtük a Napsugár Óvoda belső részleges festését és két csoportszobának a burkolat cseréjét.
 11. A sportcsarnok beruházás a műszaki ütemtervnek megfelelően halad. Az öltözőszárny és az aula feletti szint födémje elkészült, az aula feletti falazások és nyíláskialakítások megkezdődtek. Bebetonozták az aula bejárati rész körpilléreit és a lelátó pillérek terhelhetőségét követően múlt héten megkezdték a lelátó előre-gyártott elemeinek beemelését. Az acél tetőszerkezet várhatóan július 10-éig elhelyezésre kerül.
 12. Megkezdtük a tervezést és a szakhatósági egyeztetést a Rákóczi utca 28. szám alatti iskola orvosi rendelő és szertárhelyiség kialakítására. Az „A” épület tornaterem felé vezető folyosója kerül összekötésre egy moduláris rendszerű könnyűszerkezetes helyiségcsoporttal, mely biztosítani tudja az iskolaorvos elhelyezését és a tornatermet is ki tudja szolgálni egy sportszertár kialakításával.
 13. Megkezdődött a Zágoni, Kaszala, Levendula és Zsálya utcák útfelújítása. A vízelvezető árkok kialakítása már megtörtént, jelenleg az alépítményi munkák zajlanak, a teljes felújítás várható befejezése július végére tehető.
 14. A Dunaharaszti Szivárvány Óvoda 2017. július 1-től megbízással rendelkező vezetője, Palyaga Boglárka 2017. június 30-cal lemondott a közalkalmazotti jogviszonyáról, ezért a helyettese, Csapóné Nagy Klára kap megbízást a vezetői feladatok ellátásával, határozott időre, 2017. július 2-től 2018. július 2-ig. Ennek megfelelően szükségessé vált a májusi ülésen hozott 57/2017. (V. 29.) sz. Kt. határozat hatályon kívül helyezése, valamint Csapóné Nagy Klára megbízása.

A képviselők meghozták az előző pontban részletezett határozatokat, majd sürgősségi előterjesztések megtárgyalásával folytatták a munkát. Eredményt hirdettek abban a közbeszerzési eljárásban, amelyet a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítésére írtak ki. A munkát – két tanterem és egy összekötő folyosó létrehozása, konténeres technológiával – a Lakort Kft. végezheti el, bruttó 61 millió forintért, a beruházást a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ finanszírozza. A testület módosította az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló helyi rendeletet, majd döntött arról, hogy rendez egy évek óta húzódó területi vitát a Kerkai park és a Szigeti lejáró közötti hátsó útszakaszon akként, hogy bizonyos területrészeket értékesít az azokat birtokló magánszemélynek. Fontos lépést tett a testület az 51. sz. főút és a Puskás Tivadar utca között tervezett körforgalmi csomópont megvalósításának irányába azzal, hogy megbízta a polgármestert, hogy kössön konzorciumi megállapodást a Magyar Közút Zrt.-vel; döntött a szükséges területek megszerzéséről (két cég ajándékba adja, egy magánszemély eladja a kellő nagyságú területrészt); és biztosította a szükséges összeget a 2018. évi költségvetésben (az állam 150 millióval támogatja a beruházást, amelynek becsült költsége 250-300 millió forint; remény van arra, hogy az iparterületen tevékenykedő cégek is hozzájárulnak a költségekhez). Módosult a díjrendelet azon melléklete, amely a könyvtári szolgáltatások díjait tartalmazza.

Az eredeti napirendi pontok közül elsőként a szolgáltatási és gondnoki feladatok átszervezéséről döntött a testület, majd módosította a város költségvetését, átvezetve rajta a döntések pénzügyi vonzatát (itt fogadták el Knapp Tibor azon módosító indítványát, amelynek folytán a jelenleg a Máv-Alsó területen zajló útstabilizálási munkálatok kiegészülnek néhány további útszakasszal). Ezt követően módosították a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát: a legfontosabb változás az, hogy a Műszaki Irodát kettéválasztották, az egyik, újonnan létrejövő iroda a beruházások, fejlesztések teljes körű lebonyolítására koncentrál majd, a másik iroda pedig a városüzemeltetéssel foglalkozik. Eredményt hirdettek az útfenntartás tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban; a város közútjainak és csatlakozó műtárgyainak teljes körű karbantartását, javítását a Hidrográd Kft. végezheti az elkövetkező egy évben, bruttó 127 millió forint értékben. A képviselők döntöttek víziközmű vagyonelemek átvételéről, elfogadták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, majd meghatározták a második félév munkarendjét.

A határozatokat – a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás