Kisebb vita után elfogadták a kapitány beszámolóját, lesz új szerződés a város és a rendőrség között. Fontos határozatok születtek az uszoda megvalósulásáért. Megindulhat a piac újraaszfaltozása. Ez történt a testületi ülésen.

Az ülésen dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről:
1.    Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. március 22-én kelt levelében engedélyezte a Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház átszervezésével kapcsolatos kérelmünket.
2.    Az elektromos töltőállomás a P+R parkolónál korlátozás nélkül mindenki által igénybe vehető, kártya ezentúl nem szükséges.
3.    Földutak gréderezése megtörtént a MÁV-Alsó utcáiban és a Paál László utcában.
4.    Duna sétány útjavítása mészkőzúzalékkal elkészült.
5.    Az aszfalt utak kátyúzása folyamatosan történik. A Temető u., MÁV- Alsó u., Móricz Zs. u., Zöldfa u. javítása már megtörtént. A következőkben sor kerül a Paradicsom sziget útjainak javítására és a fennmaradó utcák kátyúzására.
6.    Kiegészítő táblák kerültek kihelyezésre az Egry József utcában, a Szivárvány Óvodánál.
7.    Folyamatban van a 8230 helyrajzi számú területen a sportcsarnok kivitelezése. A pillérek alatti előregyártott tömbalapok elhelyezése megtörtént. Elkészültek a falazott szerkezeteket fogadó sávalapok és április 17-én érkeznek az előregyártott vázszerkezet vasbeton elemei, melyek beemelése daruzással történik.
8.    2017. március 24-én elindult az uszoda engedélyezési eljárása, úgy, hogy az engedélyezésben érintett szakhatóságok által kért módosítások átvezetése is megtörtént a terveken. A tendertervek elkészítésére április 15-i határidőt vállalt a tervező, a pályázat beadásának határideje 2017. április 30-a.
9.    2017. március 26-án elkezdődött a Piac területén, az élelmiszer árusok környezetében a térburkolat kiépítése. A kivitelezési munkák ütemezését úgy alakítottuk, hogy a munkák a piac működését ne zavarják. A kivitelezés során elkészül a viacolor burkolat 430 m2 területen és az érintett árusok parkolására 435 m2 murvás területet alakítunk ki.
10.    A Városi Könyvtár videotéka területének eladása miatt megtörtént az ingatlanrész kiürítése, a fűtésrendszer és az elektromos hálózat átalakítása. Kiépítettünk egy új teakonyhát az emeleten és a meglévő polcok felhasználásával új tárolási lehetőséget alakítottunk ki a fennmaradó könyvtár területen. A kivitelezési munkák elvégzésével tartani tudtuk a vállalt 14 napos zárását az intézménynek.
11.    A Damjanich utca 32. szám alatti orvosi rendelő informatikai hálózatának felújítása megtörtént - az előzetes adatforgalom sebességének mérését követően -, részben a hálózati szakaszok-, valamint a hálózati eszközök cseréjével.
Napirend előtt kért szót Fényes István a Munkácsy utcában található, korábban egészségház felépítésére szánt ingatlan helyzetével kapcsolatban. A város ezen terve egy jogszabály-módosulás következtében meghiúsult, és most az ingatlant valaki megvette, és ott lakóházak állnak majd. Úgy tűnik, hogy a város elbúcsúzhat itteni terveitől. Knapp Tibor is megerősítette, hogy egészségházat szerettünk volna ide. Nem tudja, történt-e hiba akkor, amikor a testület 10 évvel ezelőtti határozatát a helyi építési szabályzaton keresztül nem érvényesült. Úgy hallotta, hogy a terület árverésen lett értékesítve. Nem tudja, ki a felelős, de a jövőben az ilyen területekre jobban oda kell figyelni. A vállalkozó, aki megvette, jóhiszeműen járt el. Az új egészségházat talán a meglévő, Damjanich utcai létesítmény bővítésével is ki lehetne alakítani. Dr. Szalay László emlékeztetett, hogy közben Szigetszentmiklóson elkészült a megújult szakrendelő, és OEP-finanszírozás nélkül amúgy sem tudtuk volna megvalósítani az egészségházat.
Ezt követően két sürgősségi előterjesztést tárgyalt meg és fogadott el a képviselő-testület: az egyik a nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről, a másik a költségvetésen belüli átcsoportosításokról szólt (utóbbira azért volt szükség, hogy a piac egy részének újraaszfaltozása megtörténhessen).
Németh István rendőrkapitány beszámolóját tárgyalta ezután a testület. Drscsákné Kerekes Gabriella megjegyezte, hogy az anyagnak mindössze 15 %-a szól Dunaharasztiról. Rákérdezett, hogy hányan járőröznek a városban, miért nem veszik fel a szolgálati telefont néhány alkalommal, milyen, a migrációval kapcsolatos események történtek a városban (a beszámolóban volt erre utalás). Jelezte, hogy a lakosság nem tartja túl pozitívnak a rendőrség munkáját. Fényes István a beszámolóban azt olvasta, hogy nem történt a városban kábítószer terjesztésével kapcsolatos bűncselekmény, ezt ő vitatja. A betörések 8%-os felderítési arányát nem tartja jónak. Emellett a szakbizottság elfogadta a beszámolót. Dr. Szalay László hozzátette, hogy a kapitánytól azt az ígéretet kaptuk, hogy a létszám 2 fővel nő, ez megtörtént.
A rendőrkapitány válaszában elismerte, hogy Fényes Istvánnak igaza van, a terjesztők már előzetesben vannak, akárcsak az unokázós csalók. A tényleges létszám 22 fő, ebből 2 fő járőrözik állandóan. Polgárőrökkel, készenlétisekkel tudnak időnként erősíteni. A telefon a járőröknél van. Három autó áll rendelkezésre. Migrációval kapcsolatos feladataik 2015. őszén adódtak. A betörések felderítésén javítani kell.
A beszámolót elfogadta a testület, majd rátért az idei megállapodás tárgyalására. Gerber Ferenc szerint meg kell dicsérni a rendőröket, tudván azt, hogy a hasonló nagyságú Soroksáron 80 fő teljesít szolgálatot. Megköszönte a kaptánynak, hogy a plusz két fő ügyében intézkedett, és javasolta, hogy a támogatás első részletét utalják át most, a másodikat az ősszel, ha a két fő valóban munkába állt. Kücsön Sándor jelezte, hogy ezt ő nem szavazza meg, fontos lenne, hogy a rendőrségnek szánt teljes összeget utalják most át, de a testület Gerber Ferenc javaslatát fogadta el.
A képviselők több határozatot is megszavaztak annak érdekében, hogy elősegítsék a városi sportuszoda megvalósulását, a társasági adókedvezmény (TAO) igénybevételének konstrukciójával. Fényes István kérésére a polgármester elmondta, hogy 25x50 méteres úszómedence, tanmedence, 500 fős lelátó, öltözők, irodák, büfé, szauna, jacuzzi létesül. Szükség volt arra, hogy a vízilabda-szakosztály megalakuljon, mert a TAO-támogatást csak látványsportok meghonosítása esetén lehet igénybe venni. A TAO nélkül nem megy a projekt. Megújuló energiaforrások felhasználásával csökkentjük majd az üzemeltetés költségeit. Tárgyalunk a Coca-Colával, hogy igénybe vehessük a gázmotoros erőművükben keletkezett hulladékhőt, fűtés céljából.
A testület megszavazta a módosított gördülő víziközmű-fejlesztési tervet, majd döntött arról, hogy nem emeli a bölcsődében fizetendő gondozási díjat. Itt mind Horváth Jenő, mind Kücsön Sándor jelezte a szakbizottságok támogatását. A képviselők úgy döntöttek, hogy a kiemelten közhasznú alapítványok támogatására szánt keretet a koraszülött-mentő szolgálat és az autista gyermekek oktatását átvállaló, nagytétényi alapítványi óvoda között osztják fel. Elfogadták a költségvetési intézmények munkaruha- és szemüveg szabályzatát, majd az önszerveződő közösségek elszámolását a tavalyi évben kapott támogatásukról. Hajdú Zsolt elmondta, hogy 53 szervezet rendben elszámolt, és mindössze csak egy akadt, aki ezt nem tette meg. Megszavazták a belső ellenőrzési jelentést, a peres ügyekről szóló beszámolót, majd a DMTK beszámolóját, amit külön méltatott Kücsön Sándor.
A képviselők elfogadták a pénzügyi- (Kücsön Sándor elnök külön megköszönte a hivatal, a gazdasági iroda és a jegyző segítségét), valamint a városfejlesztési bizottságok munkáját. Végezetül a KisDuna TV beszámolóját tárgyalták meg, amivel kapcsolatban Knapp Tibor fogalmazott meg kifogásokat, ezzel Kücsön Sándor is egyetértett, jelezve, hogy a beszámoló kritériumainak minimálisan azért megfelel az anyag. A beszámolót a testület elfogadta.
A határozatokat – a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás