Költségvetési beszámoló, a Védőnői Szolgálat elhelyezése, a város új házi gyermekorvosának segítése. Újabb kondipark létesül Dunaharasztin.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 28-i ülésén az alábbi napirendi pontokat fogja tárgyalni (tervezett napirend):

A Polgármesteri Hivatal elkészítette az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a költségvetési rendelet módosítását, mely a változásokat tartalmazza és vezeti át a rendelet szövegén. Ennek megtárgyalását követően a Bezerédi telepen tervezett sport- és szabadidőparkkal kapcsolatos döntéseket hoz majd a testület. A város pályázott egy újabb (a Sport-szigetihez hasonló, de annál nagyobb) szabadtéri kondipark elhelyezésére, a pályázaton nyertünk, ez itt valósulna meg; a testület ezen kívül arról is dönthet, hogy biztosítja a megfelelő nagyságú területet a Szivárvány Óvoda későbbi, esetleges bővítéséhez.

A Felnőtt Orvosi Rendelő megvalósulásával (Damjanich u. 32.), és az orvosok átköltözésével felszabadult a szemben lévő épület, ahol megvalósulhat végre a Védőnői Szolgálat méltó módon történő elhelyezése. A képviselők meghozzák a Mentési Pont és a Fizioterápia további működéséhez szükséges döntéseket is.

A testület döntést hoz majd a 2020. évi víziközmű gördülő fejlesztési terv módosításáról, illetve a következő időszak feladatairól is. Döntést hoznak egy, az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulást érintő szervezeti kérdésben.

A közelmúltban hozta létre az Önkormányzat a város ötödik gyermekorvosi körzetét, és be is töltötte azt. Most arról döntenek a képviselők, hogy – a pályázati kiírásnak megfelelően - hozzájárulnak a városba költöző házi gyermekorvos kezdeti lakhatási és működési költségeihez, hogy praxisát be tudja indítani.

A testület megtárgyalja majd a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját, a József Attila Művelődési Ház 2019. évi beszámolóját és 2020. évi munkatervét, valamint a Területi Gondozási Központ 2019. évi munkájáról szóló beszámolót. Napirendre veszik az önkormányzati intézmények SZMSZ-einek szükséges módosításait.

A képviselők megtárgyalják majd a Karl és Társa Kft. kérelmét, miszerint a Déli Iparterületen egy önkormányzati ingatlanra építene egy, a közforgalmat kiszolgáló parkolót, aminek fenntartását is vállalná, valamint a területért használati díjat is fizetne az Önkormányzatnak. A beruházás megvalósítása közös érdek, ezért a testület első lépésben dönthet az ingatlan megfelelő besorolásáról.

A képviselő-testület szeptember 28-i ülésére a járványügyi szabályok betartása mellett kerül sor, ezért – a megfelelő távolság megtartása érdekében – kénytelenek vagyunk az érdeklődők számát korlátozni. Ez azt jelenti, hogy az ülés nyilvánosságát a sajtó képviselői útján biztosítjuk (élő közvetítés is lesz).

Twitter megosztás Google+ megosztás