Megtartotta idei utolsó ülését a képviselő-testület

Sikeres volt a TAO-támogatások összegyűjtése az új sportcsarnokra

2015. december 18. péntek

Helyi adórendelet, díjrendelet, első olvasatban tárgyalt költségvetés. A legfontosabb bejelentés azonban az ülés végén hangzott el.

A testületi ülés kezdetén dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta történtekről:
1.    Az új 10 tantermes tagiskola műszaki átadás-átvételi eljárása december 3-án lezárult, az intézmény ünnepélyes átadása 2015. december 16-án megtörtént. Az intézmény előtt lévő buszmegálló és a bejárati kiskapu között a járdát kialakítottuk és egy hulladékgyűjtőt helyeztünk ki.
2.    A Rákóczi utca 1-3 szám alatt a konténer tantermek környezetében a meglévő balesetveszélyes térburkolatot felbontottuk, új alépítményt készítettünk és a törött lapok cseréjével a meglévő térburkolatot visszaépítettük.
3.    A Hunyadi János Általános Iskola Földvári utcai ingatlanán - a tantermeknek is helyet biztosító - melléképület külső homlokzat burkolatát és az udvar járdaburkolatát felújítottuk.
4.    Az intézmények elektromos felülvizsgálata lezárult a szabványossági feltételeknek megfelelő munkák első üteme 2015. december 31-ig, a második üteme 2016. március 31-ig elkészül.
5.    A Kőrősi Csoma Általános Iskolában a tornacsarnok melletti terület vízelvezetését megoldottuk és az épület mellett gyephézagos térkő-burkolatot alakítottunk ki.
6.    A Baktay Ervin Gimnáziumban az I. emelet, lépcsőház és földszinti előtér falburkolását megkezdtük, a munkák várható befejezési határideje 2016. január 15.
7.    A Fő út 85. szám alatti ingatlanból a határozatlan idejű bérlők kiköltöztetését a testületi döntésnek megfelelően végrehajtottuk. Az önkormányzati lakások bontása megkezdhető. Az osztatlan közös tulajdonú ingatlan használati megosztását követően javasoljuk annak pályázat útján történő értékesítését.
8.    Befejeződött a Vörösföld utcában, a Somogyvári Gyula utcában és a Turján utcában a zárt csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése.
9.    Az Önkormányzat karácsonyi ajándékaként 700 csomagot jutattunk el városunk 81 éven felüli lakosainak, a gondnokság alatt lévőknek és az összes közfoglalkoztatottnak. A kiszállítás a Területi Gondozási Központ munkatársainak érdeme.
10.    Ma (december 18-án) rendezi meg a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Vöröskereszt a művelődési házban a nagycsaládos karácsonyt, melynek keretében önkormányzatunk 140 rászoruló család gyermekeit ajándékozza meg.
Hajdú Zsolt, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke köszöntötte Táborosi Zoltánnét, a Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház vezetőjét, nyugdíjba vonulása alkalmából. Megköszönte sok évtizedes munkáját, majd szintén köszöntötte Tóth Mariannát, aki a Városi Könyvtár vezetését veszi át, és Gáll Sándort, aki a Laffert Kúria mellett január 1-től a művelődési házat is irányítja majd. Mindkét szakember hosszú ideje tevékenykedik már Dunaharaszti kulturális életének gazdagítása érdekében.
A testület ezt követően megtárgyalta és elfogadta a helyi adókról szóló rendelet tervezetét. Pethő Zoltán jegyző elmondta, hogy a jogszabály tervezetét megküldték előzetes normakontrollra a kormányhivatalnak és a Miniszterelnökség uniós támogatásokkal foglalkozó főosztályának, és azok mindent rendben találtak.
A képviselők elfogadták a díjrendeletet, döntöttek arról, hogy meghosszabbítják az önkormányzat folyószámlahitel-keretét, a roma nemzetiségi önkormányzatot számára egy áthidaló jellegű támogatást nyújtanak a 2016. évi támogatásuk terhére, és elfogadták a 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervet.
A képviselő-testület ezt követően első olvasatban tárgyalta a 2016. évi költségvetés tervezetét. Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen tárgyaltak a Multi-DH Kft.-ről is. A társaság veszteségesen működik, ez be van kódolva (a fő ok a hatósági árak rendszere és a megnövekedett lerakási és egyéb díjak – a szerk.), ezért az állam is támogatja a működést, az idei évben 12 millióval. Látszik azonban, hogy ez nem elég, újabb tagi kölcsönre lesz szükség, ezt a költségvetésbe is betervezzük. A cég működését mindenképpen biztosítani kell, a szemétszállítás nem állhat le.
Hajdú Zsolt hangsúlyozta, hogy nagy munka fekszik a tervezet elkészítése mögött. A költségvetés minden olyan tételt tartalmaz, amely az oktatás-nevelés, a művelődés, a civil szféra és a sport céljait szolgálja. Fényes István, a városfejlesztési bizottság elnöke arról beszélt, hogy a következő évben is lesznek beruházások, fejlesztések a városban.
A képviselők elfogadták a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat új szmsz-ét és szakmai programját, majd a következő fél év testületi üléseinek „menetrendjét”. Titkos szavazással, 10 igen szavazattal egy nem szavazat ellenében úgy döntöttek, hogy dr. Szalay László polgármestert 6 havi jutalomban részesítik, egész éves munkája elismeréseként.
Az ülés végén a polgármester egy örömteli bejelentést tett. Elmondta, hogy sikerült összegyűjteni a dunaharaszti cégektől a szükséges TAO-támogatásokat, ezért úgy tűnik, hogy felépülhet a sportcsarnok városunkban. Ebben a munkában nagy szerepe volt Kulcsár Ferencnek, a DMTK elnökének.
A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás