Megcélozzák a TAO-s pénzeket - összefogás a sportcsarnokért

Ülésezett a képviselő-testület

2015. április 28. kedd

Határoztak a civilek és a közalapítványok támogatásáról. Elfogadták a ciklustervet. Egyhangú javaslat a Hunyadi iskola igazgatónőjének újraválasztására.

Fényes István napirend előtti kérdéseire válaszolva dr. Szalay László polgármester elmondta, hogy a csatorna-parti tíztantermes iskola tenderén május 6-án várható eredméyhirdetés. A várost átszelő vasútvonal gyorsvasúttá fejlesztésének ügyében pedig még semmi sem biztos, alternatív útvonalak is szóba kerültek. Ezt a kérdést megtárgyalta a térség országgyűlési képviselőjével is.
A polgármester ezt követően beszámolt az elmúlt ülést követő eseményekről:
1.    Az óvodákban befejeződött az iskolába készülő korosztály hallásvizsgálata. A szűréseken a gyerekek majdnem 25%-ánál talált az önkormányzat által megbízott szakorvos problémát, a tendencia sajnos évről-évre romló állapotokat mutat. Ez egyrészt szomorú, másrészt viszont igazolja az önkormányzat által szervezett szűrés fontosságát.
2.    A hetedikes fiúk körében megszervezett HPV-oltássorozat első oltásait megkapták mindhárom általános iskola és a gimnázium azon tanulói is, akik jelentkeztek.
3.    A Bárka Alapítvány lakóotthonában történt betörést követően az önkormányzat az elsők között segített: százezer forintot utaltunk át a legszükségesebb teendőkre.
4.    A Magyar Államkincstár kifogástalannak találta az Önkormányzat 2014. évi beszámolóját és elvégezte annak konszolidálását. Az adatok megegyeznek a 2015. március 30-án elfogadott zárszámadási rendelet adataival, ezért további módosítás nem szükséges.
5.    Május 1-jén megkezdődik a szelektív hulladékgyűjtő edények kiszállítása a lakosság részére, kiváltva ezzel a korábbi zsákos gyűjtést. Minden ingatlanhoz 2 db kuka kerül: 1 db sárga színű, mely a műanyag, és 1 db kék színű, mely a papír gyűjtését szolgálja. A közszolgáltató Multi-DH Kft. külön tájékoztatást fog nyújtani a lakosság részére a gyűjtés menetéről, kezdeti időpontjáról.
6.    Elkezdődődtek a Fő út 61. sz. alatt az építési engedélyezési eljáráshoz kötött magasépítési munkák. A kivitelezés keretében megtörténik a melléképületek bontása, a társasház részleges bontása, a meglévő és megmaradó házrész alapjának megerősítése, új tartószerkezeti oromfal építése pilléralapozással, vasbeton pillérekkel és vázkitöltő porotherm falazattal, ásványgyapot hőszigeteléssel. Megtörténik a megmaradó tető bezárása az új oromfalhoz a csapadékvíz elvezetés kiépítésével. Elkészül a meglévő kerítés bontása és a teret körbevevő zsalukőkerítés építése 1,90 cm magasságban, kb. 400 m hosszon kétoldali felületképzéssel, falkorona lezárással. Az új kerítésben elhelyezésre kerül egy gyalogos közlekedésre alkalmas kiskapu és egy autós behajtásra alkalmas kétszárnyú kapuzat. Az új oromfalon elhelyezésre kerül a város címere üvegmozaikból.
7.    Az orvosi rendelő első üteme átadásra került. Az új várótermi székek leszállítása megtörtént. A második ütem kivitelezése május 1-ig befejeződik, így a hétvégi takarítást követően május 4-én már birokba vehető az egész felújított váró terület. Még egy kis türelmet kérünk a lakosságtól, mert ezt követően kezdődik a rendelő kerítésének elbontása, majd parkolók és mozgáskorlátozott parkolók építése.
8.    Elkészítettük a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Dunaharaszti Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Dunaharaszti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadási határozat tervezetét, amelyet legkésőbb május 31-éig kell elfogadniuk.
Knapp Tibor a DHRV Kft. körüli helyzetre kérdezett rá. Dr. Szalay László emlékeztetett, hogy 25 millió forinttal szállt be annak idején az önkormányzat a társaságba, és közel 1 milliárdot keresett vele 8-10 év alatt. Most is azért áll tárgyalásban, hogy ne érje kár a várost, az ügyvédek most állítják össze a szükséges anyagot. A cégnek tartozásai nincsenek, kintlévőségei viszont vannak, ezek sorsáról a bíróság dönt majd.
A testület ezt követően megszavazta azt az intézményi átszervezést, melynek eredményeképpen a csatorna partján felépülő iskola a Hunyadi János Általános Iskola tagintézménye lesz, 10 tanteremmel és 270 tanulóval. A tagintézmény alsótagozatként működik majd.
A képviselők megválasztották a bizottságok hiányzó külső tagjait, akik az ülés végén az esküt is letették. Bucskó Mariannát, Heil Ádámot és dr. Szabó Attilát egyaránt a Fidesz-Mpsz javasolta a számukra fenntartott, még betöltetlen helyekre.
A költségvetési rendelet módosítását tárgyalta ezt követően a testület. Knapp Tibor arról érdeklődött, hogy mi az oka annak, hogy a polgármesteri hivatal finanszírozását 11 millió forinttal megemelték. Gavaldiné Réder Henriett gazdasági irodavezető arról tájékoztatott, hogy ez a képviselők számára vásárolt laptopok, egy irattári rendezés és egyes segélyezési feladatok fedezetéül szolgál. A képviselők módosítottak egyes költségvetési előirányzatokat, így például 3 millió forintot csoportosítottak át a DHRV Kft.-vel kapcsolatos feladatokra. Vitát váltott ki a DMTK által felhasználandó 3 millió forint, amit a műfüves pályák karbantartására kell fordítani, az éves kereten felül. Ezt Knapp Tibor sokallta, és megkérdezte, rendben meg lettek-e a pályák csinálva, elegendő granulátum került-e rájuk? Dr. Szalay László emlékeztetett, hogy mindent a Magyar Labdarúgó Szövetség bonyolított, a karbantartás viszont a mi feladatunk. Pethő Zoltán jegyző hozzátette, hogy a pályát minden edzés után rendbe kell tenni, a granulátumot időnként pótolni kell.
A képviselők ezt követően lefolytatták az önszerveződő közösségek támogatásáról szóló vitát. Hajdu Zsolt a szakbizottság elnökeként elmondta, hogy 56 pályázat érkezett, az igény 30 millió foint volt, 14 millió forint felosztásáról készítették el javaslatukat. Nyugdíjas szervezetek, civilek, egyházak, sportszervezetek pályáztak, ők mindannyian rengeteget tesznek hozzá a város életéhez. Knapp Tibor kért szót, és arról beszélt, hogy a civileknek függetlennek kell lenniük az önkormányzattól. Szerinte a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete (DHKE) és a TEA Egyesület nem ilyen. Tevékenységük rendben van, de kár, hogy politizálnak. A TEA érdekében az előző évben még ő maga is harcolt, de azóta beléptek a választási harcba, ami nincsen rendben, ráadásul Janák Farkas, a szervezet vezetője önkormányzati feladatot kapott (a DV Kft. ügyvezetője lett). Az ő támogatásukat nem javasolta, a részükre előterjesztett összegek újrafelosztására, illetve a bizottsághoz való visszairányítására tett javaslatot. Dr. Szalay László válaszolt, jelezte, hogy a polgármester-választáson függetlenként indult, támogatók feltüntetése nélkül. Az önkormányzattól minden civil szervezet független, közéleti tevékenysége miatt pedig nem diszkriminálnak senkit, mint ahogy a bizottságot sem presszionálják semmire. A megszólított Drscsákné Kerekes Gabriella (DHKE) közölte, hogy már lemondott a szervezet vezetéséről, aminek már nem ő az elnöke, de a lényeg az, hogy a civilek sok pénzt és energiát fordítanak programjaikra. Hiányolja viszont a nyugdíjas szervezetek részvételét a nyári önkormányzati tábor lebonyolításában. Knapp Tibor erre reagálva jelezte, hogy már csak a TEA Egyesület támogatását javasolja visszavonni, mire a polgármester emlékeztette, hogy ő maga is elismerte, hogy jók a programjaik, nem azért kapnak tehát pénzt, mert lojálisak. Hajdu Zsolt felidézte a pályázati kiírást, annak megfelelnek az említett szervezetek. Lehel Endre alpolgármester leszögezte, hogy aki részt vesz a közéletben, az bizony politizál, ezzel nincsen semmi baj. Pethő Zoltán hozzátette, hogy mindenkinek vannak kötődéseik, például a szervezetek tagjai is elmennek szavazni.
A testület végül nem szavazta meg Knapp Tibor módosító javaslatát, a bizottság támogatási javaslatát viszont igen.
A képviselők megszavazták a DV Kft.-vel kötendő vagyonkezelési szerződést, majd a kiemelten közhasznú alapítványok támogatását célzó javaslatot. Elfogadták a személyes szociális szolgáltatásokról szóló rendeletet, és több helyi rendelet módosítását is. Szavaztak a Római és a Szekér utcák összekötéséről, majd rátértek a ciklusterv (gazdasági program) tárgyalására. Kücsön Sándor és Knapp Tibor is megköszönte a jegyző segítségét. Mindenki egyetértett abban, hogy a Máv-Alsót és az Újhegyi dűlőt fejleszteni kell, kiemelten került még szóba a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a gyermekorvosi rendelő felújítása, kibővítése is. A polgármester hozzátette, hogy a Máv-Alsó fejlesztése, közterületek kialakítása nem megy az ottani tulajdonosok akarata nélkül.
A testület megtárgyalta és támogatta a DMTK kérelmét, és egyetértett azzal, hogy az önkormányzat telkén egy olyan sportcsarnok épüljön, ami tartalmaz egy szabványméretű kézilabdapályát. Ehhez pályázatot adnak be a TAO (társasági adókedvezmény) támogatás elnyerésére, és az önkormányzat vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a jövő évi költségvetésben 90 millió forintot különít el erre a célra. A határidő szűk, és 210 millió forint támogatást kell összeszedni, ezért, amint azt Knapp Tibor jelezte, mindenkinek oda kell tennie magát. Dr. Szalay László elmondta, minden segítséget megadnak ehhez az egyesületnek, és ő maga is kihasználta a polgármesteri bál adta lehetőséget a támogatók megnyerésére.
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóhoz Pethő Zoltán jegyző hozzátette, hogy a szolgáltató május elején megkezdi a szelektív kukák kiszállítását az ingatlanokba.
A testület elfogadta a gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót (itt Horváth Jenő jelezte a szakbizottság támogató határozatát), majd támogatta Karlné Purczeld Erikát abban, hogy újabb öt évre megbízást kapjon a Hunyadi János Általános Iskola vezetésére (a döntést a KLIK hozza majd meg). Hajdu Zsolt méltatta a jelölt kiváló munkáját, Gerber Ferenc pedig jelezte, hogy a német nemzetiségi önkormányzat is támogatja a jelöltet. A testület vévégül módosította az óvodák alapító okiratait és SZMSZ-eit, a német nemzetiségi önkormányzat itt is élt egyetértési jogával.
Végezetül Hajdu Zsolt tájékoztatott arról, hogy a rendelkezésükre álló 1,5 millió forint támogatást szétosztották az iskolák, valamint a százéves Százszorszép Óvoda programjaira.


A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás