Január 15-ig be kell jelenteni a szeszlepárló készülékeket

A polgármesteri hivatal adócsoportjának tájékoztatója

2015. január 9. péntek

Határidők, nyomtatványok, bevallások.

Helyi adókat érintő tájékoztatás


Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy a helyi adók és a gépjárműadó első féléves részletének befizetési határideje 2015. március 16. A helyi szokás szerint 2015. február végéig minden érintett adózó az adótárgyakat és a hozzájuk tartozó fizetési kötelezettséget tartalmazó számlaegyenleg-értesítőt, valamint a befizetéshez szükséges csekket meg fogja kapni. A befizetések a csekken szereplő adatoknak megfelelően átutalással is teljesíthetőek. Külön határozatban rendelkezünk azok gépjárműadó kötelezettségéről, akik 2015. évben új adózók lettek, továbbá akiknek a gépjármű gyártási évéhez igazodó adómértékük a 2015. évben változik.
A 2014. évet érintő iparűzési adó bevallást június 1. napjáig kell benyújtani az önkormányzati adóhatóság címére (Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal, 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.), vagy személyesen a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 9-10. számú irodájába. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány letölthető a város honlapjáról. Az idegenforgalmi adó bevallása és megfizetése a megszokott módon, a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig esedékes. Erről külön értesítést nem küldünk. A bevallások kitöltése igen, de benyújtása továbbra sem lehetséges elektronikus módon.
Felhívjuk továbbá az érintettek figyelmét, hogy a jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII. törvény új rendelkezései értelmében a magánszemély birtokában lévő desztillálóberendezésről (szeszlepárló készülék) a tulajdonosnak bejelentést kell tennie az Önkormányzat felé. A 2014-ben vagy korábban vásárolt berendezések bejelentését 2015. január 15. napjáig kell megtenni az önkormányzati adóhatóság előtt,a 2015. évben vásárolt készülékeket a vásárlást követő hónap 15. napjáig kell bejelenteni.
Magánfőzőnek minősül a törvény értelmében az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú, maximum 100 liter űrtartalmú desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző évente legfeljebb 50 liter mennyiségig állíthat elő párlatot.Amennyiben a magánfőző az 50 litert meghaladó mennyiségben állít elő párlatot, a mennyiség túllépését követően haladéktalanul bejelentést kell tennie a területileg illetékes vámhatóságnak.
Az így előállított párlat éves átalányadója 1000.-Ft, melyet a magánfőző a tárgyévet követő év január 15. napjáig köteles az önkormányzati adóhatóság felé bevallani és megfizetni. Első alkalommal tehát 2016. január 15-ig. A készülék bejelentéséhez szükséges nyomtatványt megtalálhatják a város honlapján, a bevalláshoz szükséges nyomtatvány és a befizetéshez szükséges tájékoztató szintén a város honlapján fog az érintettekrendelkezésére állni.
Az adókötelezettségüket érintő együttműködésüket továbbra is tisztelettel köszönjük. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörét érintő bármely ügyben felmerülő kérdés rendezésében változatlanul állunk a tisztelt lakosság rendelkezésére.


Tisztelettel:
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
Adócsoportja
 

Twitter megosztás Google+ megosztás