Január 6. - február 13. között

Ismét tüdőszűrés a művelődési házban

2015. január 6. kedd

Itt is változásokat hozott az új év.

TÁJÉKOZTATÓ
a tüdőszűrések rendjéről

2014. január elsejétől az alábbiak szerint módosult a tüdőszűrések rendje, finanszírozása, mellyel kapcsolatban a lakosság részére az alábbi tájékoztatást adjuk:

1.    A 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről című rendelet 2014. január 1-től – a javuló Tbc előfordulási gyakoriság okán, országosan – már nem a lakosságra, hanem a bizonyos rizikó csoportokra vonatkozik a kötelező, ingyenes szűrés.
Ezek a következők:
a)    a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 4.§ (3)bekezdése szerinti hajléktalanok;
b)    az Sztv. szerinti hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének dolgozói;
c)    az utcai szociális munkát végzők;
d)    a népkonyha formájában nyújtott étkeztetésben foglalkoztatottak;
e)    a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján tevékenykedő személyek, ha hetente legalább összesen 16 órát hajléktalanokkal foglalkoznak;
f)    a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói;
g)    a befogadó állomások és a közösségi szállások dolgozói;
h)    a rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói;
i)    az egészségügyi intézmények patológiai és sürgősségi osztályainak egészségügyi dolgozói;
j)    az egészségügyi szolgáltatók mikrobiológiai laboratóriumainak egészségügyi dolgozói;
k)    az egészségügyi intézmények tüdőgyógyászati járó- és fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységeinek egészségügyi dolgozói.
18 évet betöltött, az adott foglalatosságot végző személyeknek tehát jár az ingyenes szűrővizsgálat, beutaló nélkül. Ugyanez a rendelet rendelkezik az ún. „konkaktok” kötelező szűréséről, ami a tüdőgondozó feladata, és a Tbc-s beteg közvetlen környezetének szűrését jelenti.
2.    A 33/1998. (VI.24.)NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről című rendelet szerin a mellkasröntgen vizsgálatot erre a célra igénylő lakosoknak 1.700.- Ft térítési díjat kell fizetniük, a szűrés helyszínén kapott, a törökbálinti kórház számára szóló csekk befizetésével. A vizsgálat eredményéről legkésőbb 7 napon belül szakorvosi leletet adunk.
3.    Az 51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról című rendelet ételmében, életkorhoz kötötten, minden 40 év feletti személynek joga van évente egyszer tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költségmentesen. Ehhez TAJ-KÁRTYÁVAL KELL RENDELKEZNIE.


F E L H Í V J U K
A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
      hogy  DUNANAHARASZTI városban
2015. január 6- tól
2015. február 13- ig
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK
A vizsgálat ideje naponta:
HÉTFŐ               11.30 órától    17.30 óráig
KEDD                  7.30 órától     13.30 óráig
SZERDA            11.30 órától     17.30 óráig
CSÜTÖRTÖK       7.30 órától     13.30 óráig
PÉNTEK               7.30 órától     13.30 óráig
A tüdőszűrés helye:
József Attila Művelődési Ház
2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály utca 2.


A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700.-Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismeréséhez!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!
 

Twitter megosztás Google+ megosztás