Megválasztották Dunaharaszti negyedik gyermekorvosát

Ülésezett a képviselő-testület

2014. április 28. hétfő

A képviselők egyhangú igennel fogadták el az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet. Döntöttek fontos közbeszerzési eljárásokban, és felosztották a civil szervezetek támogatási keretét.

Az ülés kezdetén dr. Szalay László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az előző ülés óta eltelt időszakban történtekről:
1.    A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, a konyha melletti játszóudvar területén kombinált játszóeszközök, valamint a padok és a növényzet telepítése megtörtént. A játszóudvart az iskola számára átadtuk.
2.    Parkfenntartás keretén belül folyamatosan zajlik a közterületek, parkok kaszálása, gyomtalanítása, a Sport-szigeti lejáróhoz 4 db oszlopos gyertyánfa ültetésére került sor, a korábban meglévő kitördelt fák pótlására.
3.    A Sport-szigeti parkerdő területén, kiemelten a Majális rendezvénnyel érintett területeken, illetve a játszótér környezetében rovargyérítés történt.
4.    Megtörtént a közterületen és az intézményekben található játszóterek kötelező szabványossági felülvizsgálata. A szabványossági vizsgálat jegyzőkönyvében rögzített hibalista alapján árajánlatokat kérünk be a javításokra. A beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapján a javításokat- és a hiányzó eszközök pótlását elvégeztetjük.
5.    Az önkormányzat és az intézményei működési költségének csökkentése érdekében 2014. május elejétől Dunaharaszti Város Önkormányzata a központosított kormányzati közbeszerzésben nyertes Vodafone Magyarország Zrt-vel köt mobil távközlési szolgáltatási szerződést.  A jelenlegi számok számhordozással kerülnek át az új szolgáltatóhoz. Az új SIM kártyák átvételéről és a számhordozás ütemezéséről mindenkit tájékoztatni fogunk. Az önkormányzat önkéntesen csatlakozott a Magyar Állam által megkötött keretmegállapodáshoz, így a következő változások lesznek a díjfizetések tekintetében:
o    A 20-as hívószámú Telenor szerződés keretében a 20-as hívószámú kollégák beszéltek egymással ingyen, havi alapdíj nélkül, a percdíj 15,60,- Ft +ÁFA volt.
o    A 30-as hívószámú T-mobil szerződés keretében a 30-as hívószámú kollégák beszéltek egymással ingyen, havi alapdíj 2100,- Ft +ÁFA-, a percdíj 15,00,- Ft+ÁFA volt.
o    70-es hívószámú előfizetés eddig csak 5db volt, egymással Ők nem tudtak ingyen beszélni, a havi 2000Ft+ÁFA alapdíjból csak 1000,- Ft+ÁFA volt lebeszélhető és a percdíj pedig 24,- Ft+ÁFA volt.
o    A kormányzati céges Vodafone szerződéshez csatlakozva a jelenleg is használt és az önkormányzat által fizetett 85db mobil telefont használó kollégák mindegyike ingyenes tud majd egymással beszélni, a havi előfizetési díj 890,-Ft+ÁFA lesz, amely teljes egészében lebeszélhető és a percdíj minden távközlési szolgáltató irányába egységesen 2,85 Ft+ÁFA összegben kerül megfizetésre.
6.    2014. április 22-én a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrizte a Dunaharaszti Városi Temető működését, és a temetkezési szolgáltatást. Az ellenőrzés során a körülményeket, a működtetést és a szolgáltatást kifogástalannak találták.
7.    2014. április 23. és 25. között a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága helyszíni ellenőrzést tartott a gyermekétkeztetés ellátását biztosító önkormányzati intézmények 2014. évi üzemeltetési támogatásának igénylése tárgyában. Az ellenőrzés során a kért adatokat, dokumentumokat átadtuk, az ellenőrzési jegyzőkönyv várhatóan 10 nap múlva készül el.
8.    2014. március 17-én benyújtottuk a kormányengedélyhez kötött hitelfelvétel-kérelmet. 2014. március 24-én hiánypótlást nyújtottunk be a Magyar Államkincstár által üzemeltetett szoftver hibája miatt. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján az engedélyezési kérelem csak a Kormány megalakulása után, legkorábban május végére kerül a Kormány elé, várjuk a számunkra kedvező választ.
9.    A Kisduna Szövetkezet tulajdonát képező, Dunaharaszti 3/1 hrsz-ú irodaház és udvar megnevezésű ingatlannal kapcsolatos adásvétel lebonyolítása folyamatban van. Elkészült az ingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi értékelési szakvélemény és bizonyítvány, az ingatlan piaci forgalmi értéke 51.800.000,- Ft. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény [továbbiakban: stabilitási törvény] szerint adósságot keletkeztető ügylet a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, amely értékének a még ki nem fizetett ellenértéket kell tekinteni. A stabilitási törvényben foglaltak miatt – a szerződés megkötése előtt– a Kormány hozzájárulása szükséges a 10 millió Ft összeget meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez:
Tekintve, hogy az oktatási intézmények férőhely bővítésével összefüggő hitelkérelmünk van folyamatban, a jogügylet végleges lebonyolítása a hitelkérelem elbírálása után lehetséges.
10.    Elkészült a Város teljes víziközmű rendszerének felmérése, digitalizásása, vagyonértékelése, gördülő fejlesztési terve, amely tartalmazza a víziközmű vagyon műszaki mennyiségi, állapot-, valamint gazdasági jellemzőit, az eszközök várható pótlási idejét és az újraelőállítási költség alapján a rekonstrukciós igények előrejelzését, mely alapján a jövőben költségvetési évenként meghatározhatóak, tervezhetőek a fejlesztések, felújítások.
11.    A Nemzeti Sportközpontok kormánybiztosának, Vígh László úrnak tájékoztatást adtunk a volt kollégium és vízügyi szakközépiskola általános iskolai férőhely  bővítésre történő felhasználási lehetőségéről. A kormánybiztos által a projekt előkészítésével megbízott szakértők Húsvét előtt helyszíni szemlét tartottak, majd a Hivataltól részletes tájékoztatást kaptak a tervezett átépítés műszaki lehetőségeiről. Önkormányzatunk vállalta a megvalósítási költség 50 %-ának biztosítását, várjuk Vígh László kormánybiztos úr válaszát.
12.    Elkészültek a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola napelemes fejlesztésének elektromos tervei és a szolgáltató engedélyét is megkapta a fejlesztés. A napelemes pályázatunk a Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda esetében is nyert, a támogatási összeg 100%-os támogatási intenzitás mellett 25.433.020,- Ft. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
13.    A Dunaharaszti Szivárvány Óvoda kivitelezése a szerződés szerinti ütemezésben halad. A kivitelező napokon belül nyújtja be a II. rész-számláját.
14.    Az iskolába készülő óvodás korosztály látás-, hallás szűrővizsgálatait a megbízott szakorvosok elvégezték. Sajnos a hallásproblémával küzdő gyermekek száma a tavalyihoz képest nőtt, és évek óta emelkedő tendenciát mutat. Az ortopéd vizsgálatokra május hónapban kerül sor.
15.    A méhnyakrák megelőzését célzó oltóprogramunk első idei része lezárult, a három oltás közül az elsőt minden jelentkező hetedik osztályos megkapta. Az önkormányzat továbbra is finanszírozza a védekezést, egészen addig, amíg az állam átveszi ezt a feladatot. Erre az eddigi információk szerint késő ősszel fog sor kerülni.
16.    Sor került a prosztataszűrések tavaszi alkalmaira is, jóval többen jelentek meg, mint a tavalyi évben, ez örvendetes, és a szűrés létjogosultságát igazolja.
17.    Egy kormányrendelet értelmében a szociális segélyezés rendszerében megjelenő adatokat egy országos adatbázisba kell feltöltenie minden adatkezelőnek. Ez a munka a polgármesteri hivatalban is folyik, sokszor túlmunkában, a munkatársakra ez nagy terhet ró a napi munka mellett, de folyamatosan végezzük.
18.    2013. november 7-től 38 fő, majd 2014. március 1-től további 10 fő közfoglalkoztatott dolgozik az Önkormányzat állományában, a téli közfoglalkoztatás keretében, munkaviszonyuk 2014. április 30-án megszűnik.
Dr. Szalay László a fentiekhez hozzátette, hogy a testület ülése előtt a Laffert Kúriában került sor Dr. Ferencz Judit búcsúztatására. A doktornő orvosként eltöltött, sok évtizedes munka után felhagy a praktizálással. Pethő Zoltán jegyző napirend előtt kért szót, és megköszönte annak a 273 embernek a munkáját, akik az országgyűlési képviselő-választások lebonyolításában a szavazatszámláló bizottságokban részt vettek. Munkájukat kifogástalanul végezték, számítunk rájuk az európai parlament tagjainak megválasztásán is.
A képviselők ezt követően egyhangú igennel elfogadták az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet. Pethő Zoltán hozzátette, hogy a könyvvizsgáló ugyan nem tudott az ülésen részt venni, de elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. A testület megszavazta a polgármesteri hivatal 2013. évi belső ellenőrzési jelentését, mald rátért az önszerveződő közösségek támogatásáról szóló javaslatra. Hajdú Zsolt, a javaslatot elkészítő szakbizottság elnöke megköszönte az 55 pályázó civil szervezetnek munkájukat, amit a város és a lakosság érdekében végeznek. Összesen 30 millió forintnyi igénnyel éltek az önkormányzat felé, a kiosztható keret nagysága 14 millió forint volt. A szétosztás elvei nem változtak: a város egészét érintő, helyben végzett tevékenységeket támogatott súlyozottan a bizottság. Pékó Zoltán megkérdezte, miért kapott a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete 250 ezer forintot fák locsolására, amikor azt az önkormányzat amúgy is elvégezteti. Pethő Zoltán elmondta, hogy ezeket a fákat az egyesület tagjai vették meg, vagy kapták adományként, ők is ültették el, ezek nam tartoznak abba az egyébként ezres nagyságrendű faállományba, amit a város gondoztat, pl. a Határ úti fákat is, mert azok egy részét szintén nem locsolják az ott lakók. Pékó Zoltán feltette a kérdést Drscsákné Kerekes Gabriellának, az egyesület elnökének, hogy érez-e erőt a locsoláshoz egész nyáron? A képviselő asszony elmondta, hogy nem képesek nyáron a város több pontján elszórva található, általuk ültetett fák és virágok mindegyikét öntözni, ezért azt megbízással végeztetik el. Pékó Zoltán ezt követően felhívta még a figyelmet a Dunaharaszti Honvágy Székely Körre, amely gyermektáncházakat fog a közeljövőben a művelődési házban szervezni, ezt korábban a FIDU szervezte. A képviselők egyhangú igennel szavazták meg az előterjesztést, amit Hajdú Zsolt külön megköszönt.
A testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót, majd a határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Ezt követően közbeszerzési eljárásokban hirdetett győzteseket a képviselő-testület. A hitelfelvétel ügyében kiadott felhívást visszavonták, mert nem lesz rá szükség a Szivárvány Óvoda felépítéséhez. Az útépítések 3. ütemét az ÚT-ÉP-KER Kft. végezheti el, 123 M forintért. A takarítási feladatokat a TOP-CLEANING Kft. végzi majd, 2,048 M forintért havonta. A csapadékvíz-elvezetési feladatok a Hidrográd Kft.-hez kerültek, 67,251 millió forintért. Az úthálózat felmérését, digitalizálását, vagyonértékelését a Rózsa Iroda Kft. végzi majd, 19,6 millióért (ezek mind nettó összegek). Hajdú Zsolt kérdésére a polgármester jelezte, hogy minden, a költségvetésben szereplő utca elkészül majd. Pethő Zoltán hozzátette, hogy a Csokonai utcánál jogi probléma merült fel, amit az egyik szomszéd mindenképpen peresítene a másikkal szemben, ezért itt módosíttatjuk a terveket, és eltoljuk az út tengelyét.
A testület határozatot hozott arról, hogy megpályáztatja a Baktay Gimnázium melegétellel való ellátását. Rendeletet módosítottak annak érdekében, hogy a központi konyháról elláthassák az ételallergiában szenvedő gyerekeket is. Hajdú Zsolt ezt nagy dolognak nevezte, mert ezen gyerekek ételének nyersanyagköltsége a szokásosnak sokszorosa is lehet. Pethő Zoltán hozzátette, hogy közel 50 ilyen gyerek étkezik az intézményekben. A térítési díjuk ugyanannyi lesz, mint a többi gyermeknek.
A képviselők megszavazták a kiemelten közhasznú alapítványok támogatásáról szóló javaslatot, majd titkos szavazással döntöttek az újonnan létrehozandó negyedik gyermekorvosi körzet betöltéséről. Csak egyetlen pályázat érkezett, Dr. Rácz Ildikó Enikőé. Dr. Szalay László elmondta, hogy a szakbizottság kétszer is meghallgatta a jelöltet, aki válaszolt a felmerült kérdésekre, amelyek megegyeztek a tisztifőorvos asszony által felvetettekkel. Dr. Bereczki Péter, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a jelölt a praxist július 1-jével foglalhatja el, a minimum feltételekkel rendelkezik, a bizottság egyhangúan ajánlja őt. Dr. Rácz Ildikó röviden bemutatkozott: 1984-ben végzett Marosvásárhelyen, 1990 óta dolgozik Ózdon, előbb a kórházban, majd házi gyermekorvosként. 21 éves gyakorlata van, azért akar váltani, mert a fia itt lakik. Pethő Zoltán hozzátette ehhez, hogy a doktornő fia a haraszti orvosi ügyeletben is dolgozik. A testület 10 igen szavazattal, egy ellenében támogatta a jelöltet. A polgármester ezt követően kifejezte jókívánságait Dunaharaszti negyedik gyermekorvosának.
A testület döntött arról, hogy a tájház neve ezentúl Dunaharaszti Német Nemzetiségi Tájház lesz. Ezt követően Pethő Zoltán elmondta, hogy a választásokon Dunaharasztin a szavazók 62%-a vett részt. Pánczél Károly a dabasi körzetben 56800 szavazattal lett első. A képviselő úr segíti az iskolafejlesztési programunkat, nemsokára döntés várható az új kormány részéről. Pékó Zoltán is elmondta a haraszti eredményeket, miszerint listán a szavazatok 42%-át a Fidesz-KDNP, 30%-át az Összefogás, 17%-át a Jobbik, 7%-át az LMP, 5%-át egyéb pártok kapták meg, egyéniben ez 42, 30, 16, 6 és 6 százalék volt. Dr. Szalay László elmondta még, hogy a Fő úti muskátlik terjedési iránya az Alsófalu felé mutat, majd meghívta a város lakosságát a majálisra.
A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás