Megújították a rendőrséggel való együttműködést

Ülésezett a képviselő-testület

2014. március 31. hétfő

A testület elfogadta a rendőrkapitány beszámolóját, a rendőrségi túlmunkát ebben az évben is támogatja az önkormányzat. Megszavazták a DMTK és a KisDuna Tv beszámolóját, köszöntöttek három aranydiplomás pedagógust.

Az ülés kezdetén a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aranydiplomás pedagógusait köszöntötték a jelenlévők. Zsigmond Károly, az iskola igazgatója méltatta az 50 éves jubileumukat ünneplő tanárokat. Hangsúlyozta, hogy mindig tisztelték és szerették tanítványaikat, és sok-sok nemzedéket vittek el a középiskoláig. Hajdú Zsolt az önkormányzat és a polgármesteri hivatal nevében örömét fejezte ki, hogy gratulálhat úgy is, mint kolléga. Édesanyját idézte, aki szerint ebbe a szép munkába nem lehet belefáradni.
Álljon itt az aranydiplomás pedagógusok névsora: Peck Gizella, Kuczik Lajosné, Nagy Eszter.
Dr. Szalay László polgármester ezt követően beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről:
1.    Dunaharaszti városközpont kiépítésével kapcsolatban utánkövetéses helyszíni ellenőrzést tartott a Pro Régio Ügynökség a 2014. február 24-i héten. Az ellenőrzésen a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselője nem jelent meg, az Önkormányzat feladatvállalásait, a működtetést az ellenőrzés rendben találta. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé javaslatot tettek a Fő úti terelőoszlopok felülvizsgálatával kapcsolatosan.
2.    A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szintén ellenőrzést tartott a városban a víziközmű vagyon „bérleti díjának” megállapításával és felhasználásával kapcsolatosan. Mind a megállapítás, mind a számlázás rendje, illetve a számlák összevezetései szempontjából a Hivatalnál ellátott feladatokat kifogástalannak minősítették és ezt rögzítették az ellenőrzési jegyzőkönyvbe is.
3.    A Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrizte az intézmények SZMSZ-eit, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvet. Mindent rendben találtak.
4.    A Szivárvány Óvoda építése az ütemtervnek megfelelően halad. Az épületen belül elkészültek a gépészeti és elektromos alapszerelések és jelenleg a vakolási munkák zajlanak. A héten megkezdődnek a kültéri munkák és a héten véglegesül a beépített szerelvények és burkolatok köre. A bútorbeszerzés közbeszerzési anyaga elkészült és folyamatban van az eljárás elindítása.
5.    A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában elkészült az a kerítés szakasz a tornaterem mögött, amely a korábbi adásvételi szerződés alapján az Önkormányzat kötelezettsége volt.
6.    Elkészült szintén a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola területén található „Baglyos” épület homlokzat burkolatának javítása, mely javítással a korábban szakszerűtlenül burkolt nyílászárók feletti burkolat lehullások veszélyét végleg megszüntettük.
7.    Elkészült a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola területén a konyha melletti játszóudvar rendezése és április közepétől kezdődik a kombinált játszóeszközök, valamint a padok és a növényzet telepítése.
8.    Megtörtént a köztéri és az intézményi játszóterek szabványossági felülvizsgálata. A vizsgálatot végző cég hibalistájának kézhezvételét követően kezdődik meg a játszótéri eszközök szükség szerinti felújítása.


A képviselő-testület sürgősségi rendeletben határozta meg a zöldhulladék-égetés rendjét, majd rátért a rendőrség éves munkájáról szóló beszámoló tárgyalására. Dr. Csipler Norbert rendőrkapitány azzal egészítette ki a leírtakat, hogy törekvéseik kezdenek beérni, a statisztikák javulnak. Az őrs munkája egyre inkább interaktív, már foglalkoztatnak egy szabálysértési előadót és egy adminisztrátort (az önkormányzatnak köszönhetően), és már nyomozó is dolgozik a haraszti őrsön. Nőtt az előállítások száma, miközben csökkent az ismertté vált bűncselekmények és az erőszakos cselekmények száma is. A városban nem volt halálos közúti baleset. Köszönetet mondott a támogatásért az önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak és a polgárőrségnek is.
Knapp Tibor jelezte, hogy a létszámról szóló részt nem találta a beszámolóban, pedig a kormány intézkedéseinek köszönhetően több a rendőr az országban, így Harasztin is. Nem tartotta helyénvalónak a beszámoló azon megállapítását, miszerint a gazdasági helyzet miatt a bűncselekmények számának növekedése várható. Ezzel szemben nő a GDP, a reálbér. Javasolta, hogy az említett mondatot vegyék ki a beszámolóból. Dr. Szalay László jelezte, hogy a rendőrségi beszámolóból a testület nem vehet ki semmit, szavazni az egészről lehet. A beszámolóban a rendőrség a várható folyamatokat próbálta felvázolni.
Dr. Csipler Norbert elmondta, hogy a hivatkozott megállapítás szerencsétlenre sikerült, igazából arra utaltak, hogy a bűnözésre való hajlam növekedhet. A tendencia viszont szerncsére nem ezt mutatja. A létszámról pedig azért nem szól a beszámoló, mert az állomány növelése 2010-2012 között történt meg, a beszámoló viszont a tavalyi évet taglalja.
Drscsákné Kerekes Gabriella felvetette, hogy kevés a rendőr, nem látja őket az utcán. Fényes István, aki képviselői munkája mellett a Polgárőrség vezetését is ellátja, elmondta, hogy az őrsparancsnokkal minden héten összeülnek, és egyeztetik a teendőket. Cáfolta Kerekes Gabriella állítását, és hangsúlyozta, hogy a rendőri jelenlét különösen megnőtt az utóbbi évben, éjjelente két rendőrautó és a polgárőrök gépkocsija is járőrözik. Az utóbbi járműért köszönetet mondott, mert azt nemrég vásárolta meg számukra az önkormányzat. A rendőrkapitány hozzátette, hogy lovas- és kutyásrendőrök is szolgálatba álltak, a kapitányság állománya pedig teljesen fel van töltve. Dr. Szalay László arról beszélt, hogy a sikernek mindig több gazdája van, és az önkormányzat is jelentősen kiveszi a részét a közbiztonság megteremtéséből, amely kötelező feladata is. Utalt az üzembe helyezett térfigyelő kamerákra. Felhívta a figyelmet a rendőrségi létszámban mutatkozó aránytalanságra: amíg a velünk megegyező lakosságszámú Soroksáron 80 rendőr teljesít szolgálatot, addig Dunaharasztin 10.
Horváth Jenő elmondta, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal 1 nem ellenében a beszámoló elfogadását javasolta. A képviselő-testület végül 1 nem szavazat mellett elfogadta a beszámolót.
A képviselők ezt követően megszavazták a lakosság-orientált rendőrkapitánysági koncepció 2014. évi végrehajtását. Ennek alapján az Önkormányzat az idei évben is támogatja a rendőrök túlszolgálatát. Megszavazták, hogy indulnak egy olyan pályázaton, amely a testvérvárossal való kapcsolattartást támogatja. Támogatták, hogy a Neocarbon Kft. béreljen egy 50 négyzetméter nagyságú területet a szennyvíztisztóban a keletkező szennyvíziszap hasznosítására. Elfogadták a peres ügyekről szóló beszámolót.
A Pénzügyi Bizottság beszámolóját is elfogadta a testület, miután Kücsön Sándor elnök tájékoztatta őket arról, hogy a bizottsági ülésen egyhangú igennel támogatták a beszámoló elfogadását. Ugyanígy történt a városfejlesztési bizottság beszámolójával is, ahol az előzmények is hasonlóak voltak, itt a testületet Horváth Jenő tájékoztatta.
A DMTK sportegyesület beszámolójának tárgyalásakor Hajdú Zsolt, a szakbizottság elnöke kért szót, aki örömét és köszönetét fejezte ki Kulcsár Ferenc elnöknek az átlátható és részletes anyagért. Az egyesület eredményessége is megfelelő, biztatta az elnököt a további munkára. A testület végezetül a Kisduna Tv beszámolóját is elfogadta, itt Hajdú Zsolt annyit tett hozzá, hogy a műsor részletes, mindenre kiterjedő, a kamera ott van a rendezvényeken.
A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás