Komoly fejlesztés az ingázók érdekében

P+R parkolók épülnek Dunaharaszti központjában

2013. június 24. hétfő

A képviselők támogatják az állami beruházást. Széles körben elismert jelöltet javasolnak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola élére. Az Otp Bank Nyrt. beszáll az óvodaépítésbe. Ülésezett a képviselő-testület.

Napirend előtt Mannheim Lénárd megköszönte, hogy az Alsóvárosban elkészültek az utcák, egyben jelezte, hogy javítani kéne a Levendula, a Lehmann kapitány utcák állapotát, a Paradicsom-szigeten pedig gréderezni kell. Dr. Szalay László polgármester válaszában elmondta, hogy ahol lesz lehetőség, ott lépünk majd. Drscsákné Kerekes Gabriella elmondta, hogy Lehel Endre alpolgármesterrel együtt felkaroltak egy lakossági kezdeményezést, melynek folytán megmarad az éjszakai buszjárat. Dr. Szalay László polgármester beszámolója után a képviselő-testület módosította a 2013. évi költségvetésről szóló rendeletét, majd nyilatkozatban kötelezte el magát amellett, hogy támogatja azt az állami beruházást, amelynek keretében P+R (parkolj autóval és utazz tovább), illetve B+R (parkolj kerékpárral és utazz tovább) parkolók, autóbusz-fordulók és új gyalogátkelőhelyek épülnek a Némedi úti vasútállomás körül. A testület kötelezettséget vállalt arra, hogy kapcsolódó beruházásként megépít egy új csapadékvíz-főgyűjtő csatornát a Bezerédi utca alatt, majd ezt követően az -  amúgy is rossz állapotú – utcát újjáépíti. Minderre a 2014-2015. években 200 millió forintot különít el a költségvetésében. Fényes István, a városfejlesztési bizottság elnöke támogatásukról biztosította az előterjesztést.
A képviselők közbeszerzési eljárás meghirdetésére adtak megbízást a polgármesternek, zöldterületek és parkok fenntartása tárgykörben. Meghosszabbították az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének rendelkezésre állását december 20-ig, majd döntöttek arról, hogy az okmányirodában és a gyámhivatalban található ingó vagyonelemeket ingyenesen átadják a működtetést ellátó kormányhivatalnak. Fenntartói nyilatkozattal biztosították azt, hogy a Területi Gondozási Központ továbbra is működtetheti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
A képviselők éltek véleményezési jogukkal, és javasolták az állami intézményfenntartó felé Weinber Róbertnét a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatójának. Kücsön Sándor elmondása szerint a jelöltet az oktatási bizottság meghallgatta, és egyhangúan támogatja (ahogy a tantesület és a szülői munkaközösség is). Ugyanakkor az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény élére kiírt pályázatot érvénytelennek nyilvánította az állami fenntartó.
A képviselők elfogadták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, meghatározták saját, II. félévi munkarendjüket, majd rátértek az új óvoda megépítésével kapcsolatos újabb döntésekre. Érvénytelennek nyilvánították azt a közbeszerzési eljárást, amelynek keretében az MFB Zrt.-vel folytattak tárgyalásokat a szükséges 300 millió forint hitel felvételéről. Az időközben lezajlott sikeres tárgyalások folytán ugyanakkor döntöttek arról, hogy elfogadják az OTP Bank Nyrt. ajánlatát a hitel nyújtását illetően.
Napirend után Fényes István tolmácsolta a lakók köszönetét az utcák locsolásáért.
A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás