Az idei évben is jut pénz beruházásokra

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat

2013. február 13. szerda

A dunaharaszti belterületi utak 90 %-a szilárd burkolatú immár; valószínűleg ennek tudható be, hogy kevesebb volt a kérdés és a felszólalás idén, mint a korábbi években.

Dr. Szalay László polgármester elöljáróban felvázolta azt a környezetet, amelyben a város 2013. évi költségvetése megszületett. A járások kialakításával és a közoktatás állami kézbe vételével átalakultak az önkormányzat feladat- és hatáskörei. Az okmányirodát, az építéshatóságot, a lakcím-nyilvántartási és egyes szociális feladatokat a járás vett át január 1-től, így a Polgármesteri Hivatal állománya 83 főről 53 főre csökkent. Akiktől meg kellett válni, azok sorsát áthelyezéssel, illetve nyugdíjazással sikerült megoldani.
A fenti változások egyfelől kiadáscsökkenést jelentenek, hiszen bérre és járulékokra kevesebbet kell fordítani. Viszont jelentős kiadások maradtak az önkormányzatnál, hiszen az állam által átvett intézmények felújításával, karbantartásával, üzemeltetésével (pl. rezsi) kapcsolatos költségeket továbbra is az önkormányzat állja. A nem oktatási feladatokat ellátó közalkalmazottak az önkormányzatnál maradnak, őket vagy megtartottuk, vagy tisztességesen kifizetve – felmentési pénz, végkielégítés – bocsátottuk el, úgy, hogy egy kivételével munkahelyet is találtunk nekik. A városban dolgozó pedagógusok kaptak egyhavi plusz cafeteria-juttatást az önkormányzattól. Az átszervezéssel járó feladatokat elvégeztük, az állam részére pedig korszerű intézményeket, modern eszközöket adtunk át.
Az állam ugyanakkor – az átvett feladatokra hivatkozva – az önkormányzati bevételek jelentős részét elvonta. Míg a feladataink ellátásához nyújtott hozzájárulás (normatíva) összege az elmúlt évben 861 millió forint volt, az idei évben ez már csak 560 milliót tesz ki. A személyi jövedelemadóból átengedett összeg tavaly 230 millió volt, idén ezt teljes mértékben elvonták. A gépjárműadóból befolyó bevételünk 60%-át veszik el az idei évtől, így az 230 millióról 92 millióra csökken. Az átalakítás egyenlege 250-300 millió forint mínuszban, ennyivel kevesebb folyik be az önkormányzat kasszájába.
A bevételeink jelentős részét biztosító helyi adókból (építmény-, telek-, kommunális-, iparűzési adó) a terveink szerint idén több folyik majd be, ehhez társulnak még az egyéb bevételeink (piac, temető üzemeltetése, kamatbevétel, óvodaépítésre nyert pályázati pénz és arra szánt hitel felvétele), a költségvetés főösszege 5,12 milliárd forint.
Kiadásaink nagy részét a kötelező feladatok fedik le: óvodák, bölcsőde fenntartása, közvilágítás, közútkezelés, közterületek fenntartása, zöldterületek kezelése, ivóvíz biztosítása, bérek, járulékok, dologi költségek fedezete, szociális támogatások. Zöldterületeinkre 61, erdőinkre 17, a köztisztaságra 57, a közutakra 122, városgazdálkodásra (pl. piac, temető fenntartása, televízió támogatása, térfigyelő kamerák üzemeltetése, stb.) 143 millió forintot fordítunk. Közbiztonsági feladatainkra (közterület-felügyelet, rendőrség, polgárőrség támogatása, 10 új kamera felszerelése) 27 millió forintot költünk el idén. Játszótereket tartunk fenn, továbbra is biztosítjuk a HPV-oltást a hetedikes diákoknak, az ingyenes szűréseket az óvodásoknak és az idősebb férfiaknak, fizetjük a tüdőszűrést. Vízelvezetésre 49, sportcélú támogatásokra 62, a civil szervezetek programjaira 25 millió forintot terveztünk a költségvetésben.
Bevételeink csökkenése ellenére is lesznek beruházások a városban. A Bezerédi-telepen felépítendő új óvoda 500 millió forintba kerül, ennek felét pályázaton nyertük el, a többit hosszú lejáratú, kedvezményes kamatozású hitellel biztosítjuk. Folytatódik az útépítés a városban: idén a Homok, Csengeri, Kiss Ernő, Csendes, Havasi, Duna, Tompa, Paál László utcák és a Vásárhelyi köz készül el a kapcsolódó csapadékvíz-elvezetéssel; járdák, csomópontok épülnek és március 15-én a Némedi és Andrássy utak csomópontjában átadjuk Petőfi Sándor szobrát, amely városunk új dísze lehet majd.
A polgármester beszámolója után a hallgatóság soraiból tehettek fel kérdéseket az érdeklődők. Zsigmond Károly, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója arra volt kíváncsi, hogy vajon folytatódnak-e az iskolában elkezdett felújítások azután is, hogy az intézményt átvette az állam. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a tanulólétszám 50-60 fővel nőni fog. Zsigmond Csaba (csak névrokona az előző felszólalónak) a városban folyó karbantartások hiányosságaira hívta fel a figyelmet, a Baktay tér és az Erzsébet utca díszburkolatának egy javítását hozva fel példaként, nagyobb igényességre szólított fel és arra, hogy vegyünk példát a testvérvárosról, Altdorfról. Berei Gabriella a Sport-szigetről az ottani utakon száguldozókra panaszkodott, és aszfaltburkolatot kért a por miatt. Gyenge Tamás a Művelődési Ház elé javasolt egy gyalogos átkelőt létrehozni, és felhívta a figyelmet arra a poros (sáros) útra, amely a vasúti átjáróhoz vezet. Hanó Dénesné a MÁV-Alsó lakóterület rendezetlen volta miatt egyes ott lakók együttműködési készségének hiányát emlegette, és megköszönte a rendőröknek a gyakoribbá vált járőrözéseket. Kérte a polgármestert, tegyen valamit a Vásárhelyi utcai tésztagyár ügyében, amit a tulajdonos el akar költöztetni, és ezzel 90 ember veszíti el a munkahelyét. Sáfár Jenő jelezte, hogy többen is befizettek bizonyos összegeket arra a számlára, amit az önkormányzat a Petőfi-szobor megvalósítására nyitott meg, egyben kérte a Petőfi-ligeten lakókat, hogy csatlakozzanak. Beszámolt egy sajnálatos esetről is, amikor is a Némedi úton rosszul lett egy idős ember, a mentő nem jött, az orvosi rendelőben nem vették fel a telefont, Fényes István képviselő intézkedett végül, hogy jöjjön a mentő. Helytelenítette a kislabor megszüntetését. Sallai Piroska jelezte, hogy a Felső Hév-megállónál a Millennium-telep felé megnőtt a forgalom az új, Soroksári úton létrehozott lámpás csomópont miatt, ezért fekvő rendőr elhelyezését kérte. Farkas Zsolt megkérdezte, hogy a piactéri gördeszkapálya áthelyezése szerepel-e a költségvetésben? 15 család jelzi visszatérően, hogy a pálya zajos, az óvodásokat is zavarja, a fiatalok beszólogatnak az ott lakóknak, bámulnak, káromkodnak, szemetelnek. Az ingatlanok értéke csökken, szerinte a polgármester is elismerte már, hogy a pályát át kéne helyezni.
Dr. Szalay László a kérdéseket csokorba gyűjtve válaszolt ezt követően. Az oktatási épületeinkre mindig oda fogunk figyelni, jó gazda módjára. Tudjuk, hogy bővül a tanulói létszám, a tervek készen vannak az iskola bővítésére, de az állami átvétel után kérdés, hogy ez kinek a feladata lesz? Honnan lesz rá forrás? A konyhára egyébként már elköltöttünk 1,5 millió forintot. A díszburkolat javításáért nem fizetünk többször, akárhányszor is kell megcsináltatni, mert garanciális. Egyébként igényesek vagyunk, Altdorfban évtizedek óta nem volt komoly beruházás, nemrég építettek egy járdaszigetet, ennyi. Ennek oka, hogy testvérvárosunk már a középkorban kiépült, míg Dunaharaszti arculata most alakul. A szigeti parkerdő útjain vannak fekvőrendőrök, ott nehéz száguldozni, egyébként elkészültek a tervek a terület fejlesztésére, pályázni fogunk. Kérte az ott lakókat, hogy ne rakják az ösvényre a levágott füvet, ágakat. A gyalogos átkelő tervei is készen állnak, de ott állami beruházás készül (P+R parkoló), hagyjuk, hogy ők csinálják meg, így nekünk nem kerülne pénzbe. A vasúti aluljáróhpz vezető utcára is sor kerül majd. Kár, hogy a Máv-Alsón nem tesz mindenki a fejlődés érdekében, az önkormányzat csak akkor tud lépni, ha a lakók is együttműködnek. Köszönjük a szoborra felajánlott adományokat. Még egy ilyen eset nem fordulhat elő, hogy senki nem segít a bajbajutott emberen, már intézkedtünk ebben az ügyben. A kislabor működése pazarló volt, évi 30 millióba került az önkormányzatnak, de igazából nem változott semmi, hiszen a vért továbbra is leveszik itt helyben, aztán Szigetszentmiklóson vizsgálják meg. Továbbra sem kell tehát átmenni oda. A felső Hév-megálló mögötti utca egyirányú, ez jelentősen csökkenti a forgalmat, a gyorshajtókat a rendőrök be fogják mérni. A fekvő rendőr hasznáról a lakosság véleménye is megoszlik. A gördeszkapályára nem találtunk másik, minden szempontnak megfelelő, alkalmas helyet, ezért azt javasolja majd a képviselő-testületnek, hogy szereljék le ezeket a játékokat. A tésztagyár magánvállalkozás, ha a tulajdonos bezárja, az ellen nem tudunk tenni.
Ezt követően újabb kérdések érkeztek. Horváth Sándor az Andrássy úton tervezett, de meg nem valósult egészségház, illetve a Bezerédi-telepen hasonlóképpen meghiúsult „török iskola” sorsára kérdezett rá, egy felszólaló a Máv-Alsó területről a kábeltévé bevezetését sürgette és a szemétszállítást végző cég által kiküldött 1200.- forintos pótdíjakat nehezményezte. Mikó József örül a Sport-szigettel kapcsolatos pályázatnak, de jelezte, hogy a Parti Sétány állapota balesetveszélyes. A Határ úti vasúti átkelőnél hiányolta a járdát. Egy rémhírre kérdezett még rá, miszerint tényleg össze lesz-e kötve a Mandula utca az M0-ás autópályával? Almási Imre a Ruff-pékség dicséretével kezdte felszólalását, majd megjegyezte, hogy a nagy hőség ellenére mindössze 1500 forint volt összesen a locsolási kedvezménye. DHRV helyett miért lett DPMV a vízszolgáltató, kérdezte, majd a kéményseprőket kritizálta, majd a Laffert Kúria tervezőjét és kivitelezőjét dicsérte, bár megjegyezte, hogy a hátsó kerítés olyan, mint a váci fegyházé. Elismerte, hogy halad az útépítés, de máris sok helyen kell javítani. A piac balkáni állapotú, az út egyenetlen, de a helypénzt szedik. Egy fedett vásárcsarnokot kéne építeni. A megújult Kálvária Kápolna kivitelezését újfent dicsérte, de nem értette az ott folyó „erdőirtást”. Megkérdezte, miért kell az új óvoda építésére hitelt felvenni, miért nem költünk rá saját pénzt, hiszen jól állunk. Ezután a polgármester jutalmának jogosságát firtatta, megjegyezve, hogy „folyamatosan csúcson van”, akár Papp Laci, vagy Gerevich Aladár. Szerénységet és alázatot ajánlott, és felszólította a polgármestert, legyen a gyengék gyámolítója. Kemény Mátyás felrótta, hogy a Millennium útnak van egy 10 méter hosszú földes szakasza, ami miatt nehéz közlekedni, és nem értette, hogy a Határ út csúszós voltára miért egy sebességkorlátozó tábla kihelyezése a megoldás.
Az Andrássy út szégyenét, a „munkásházakat” lebontottuk, az ott lakókat elköltöztettük, a területet piaci áron eladtuk egy befektetőnek, aki egészségházat épített volna oda, patikával, rendelőkkel, de a cégtulajdonosok összekülönböztek, így meghiúsult a beruházás. Az önkormányzatot nem érte kár. A török iskola területét egy magánszemély adta el, ahhoz nem volt közünk, a gazdasági válság miatt nem épült meg végül. A kábeltévé a PR-Telecomtól függ, a szemétdíjak ügyében már intézkedtünk, a számla akkor fog kimenni, miután megjött a nyugdíj, pótdíjat pedig csak 30 nap várakozás után fognak szedni. A Parti Sétányt meg fogjuk csinálni. A vasúti átjáró a MÁV területe és feladata, mi részt veszünk a beruházásban, ha kell, de évekig tart velük megtárgyalni bármit is, ennek ellenére komoly eredményeket értünk el, példa erre a piacnál lévő átkelő megvalósulása vagy a karos sorompók kihelyezése. A Millenniumi út említett szakasza Soroksáron van, ők pedig szándékosan nem építik azt meg. A Mandula utca nem lesz összekötve az M0-ással, a jeges út miatt bírságoltunk. A Ruff-pékség tényleg jó, mi is onnan vásárolunk az intézményeinknek. A locsolási kedvezmény mértéke 10%, locsoljon többet, aki kevesli a számszerű kedvezményt, így többet is fog megtakarítani. A víziközmű-törvény miatt voltunk kénytelenek társulni más önkormányzatokkal, ezért szálltunk be a DPMV Zrt.-be, jó az együttműködés, az átalakulást itt is jól oldottuk meg. A kéménysepréshez nincs közünk, a kerítésről a szakhatóságok döntöttek, az utak pedig ugyanúgy elhasználódnak, mint minden, amit használunk, különösen a téli fagyok idején. Most a régebben elkészült utakat kell egyébként javítani, egy út élettartama amúgy 10 év körül van. A vásárcsarnok megépítését az országgyűlési képviselőnk megígérte, úgyhogy azt megvárjuk, az erdő magántulajdonban volt, a kivágás jogszerűen történt. A kérdező figyelmébe ajánlotta Széchenyi István Hitel című művét, amiben a hitelezést a gazdaság elengedhetetlen hajtóerejének nevezi. 3-4 %-os kamatra tudunk hitelt felvenni, ami nagyon kedvező, bár eddig csak az állami tulajdonú MFB Zrt. jelentkezett, hogy adna hitelt nekünk. Ha Almási úr ideért volna a beszámoló elejére, akkor hallotta volna, hogy az idei évben jóval kevesebb a bevételünk az állami elvonások miatt, ezért nem tudunk önerőből építkezni. Az ő jutalmát a testület ítéli oda, a bére egyébként csökkent 10 %-kal, de a neki megítélt 6 havi jutalomból 3 havit fel sem vett, azt rögtön a Petőfi-szobor megvalósítására utaltatta át. Nem azért segítünk másokon, hogy kérkedjünk vele, majd – akárcsak Almási Imre – szintén a „láss, ne csak nézz!” fordulattal zárta szavait és az estét Dunaharaszti Város Polgármestere.
 

Twitter megosztás Google+ megosztás