Ülésezett a képviselő-testület

Sportpályáit fejleszti az önkormányzat

2012. október 29. hétfő

Turisztikai és sportcélú beruházásokról, zöldenergiai pályázatok előkészítéséről is döntött a képviselő-testület októberi rendes ülésén.

Az ülés elején dr. Szalay László polgármester ismertette az előző ülés óta eltelt időszak eseményeit, majd napirend előtti felszólalásokra került sor. Elsőként Pethő Zoltán jegyző kért szót azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt időszak egyes beruházásainál néhány beszerzés, illetve néhány munka esetében egyesek vitatták azok költséghatékonyságát. Részletesen ismertette a vitatott tételeket. Az október 1-jén átadott és birtokba vett új, négycsoportos óvodaszárny (Hétszínvirág Óvoda, Knézich u.) miatt meg kellett növelni a játszóudvar területét ahhoz, hogy a jogszabályoknak eleget tegyünk (10 m2/gyerek). 44 m3 sittet kellett elhordani, 125 m3 földet felhordani. 62 folyóméter, 1.90 m magas kerítés épült. A fű és 12 fa erjedési garanciával lett elültetve. Épült egy 5*5 méteres homokozó, műanyag tetővel. A meglévő kerítés bontásra került. Viacolor sétány, öntözőrendszer készült el, elektromos betáppal, fúrt kút vasbeton aknával, szivattyúval, 600 fm vezeték, szórófejek, esőérzékelő rendszer lett elhelyezve. Elöl egy szemetes, egy virágágyás, egy belső hobbikert lett kialakítva az ovisoknak. Mindez nettó 6 millió forintért készült el, bőven belül az eredeti előirányzaton.
Az új épületszárnyban sok ablak van a világosság miatt, ezekre azonban függönyöket és sötétítőket kellett tenni azért, hogy a gyerekek délután nyugodtan pihenhessenek. A 24 ablakra és 4 ajtóra 58 fm sínkarnis került. Az árnyékolás mindösszesen 350 ezer forintba került, a kalkulált 600 ezer forint helyett.
A Hunyadi János Általános Iskolába vásárolt új tatami merült fel még korábban vitatott árú eszközként. Pethő Zoltán elmondta, itt is több változat létezik, 1, 3, illetve 10 centiméter vastagságúak. Az iskola a jó minőséget vásárolta meg, azt, ami eddig is bevált.
A jegyző arról is tájékoztatott, hogy kivitelezéseit az önkormányzat igyekszik haraszti cégekkel elvégeztetni. 8 olyan építőipari vállalkozás működik a városban, amelynek nincsen köztartozása, őket mind meghívtuk a munkákra. Három jelzett vissza, kettő pályázott végül.
Dr. Szalay László hozzátette még, hogy a hivatal dolgozói a legjobb árajánlatokat választják ki, a város pénzügyi érdekeit szem előtt tartva. Knapp Tibor örömét fejezte ki, hogy sikerült a korábban elmondott óvodai beruházásnál a költségeket csökkenteni, de el lehetett volna a vitát kerülni, ha előre közlik a képviselőkkel a műszaki tartalmat. Pethő Zoltán megjegyezte, hogy a képviselő nem volt jelen azon a bizottsági ülésen, ahol ő ezt ismertette. Knapp Tibor jelezte, hogy ott volt, de a műszaki tartalom akkor nem merült fel. Pethő Zoltán emlékeztetett, hogy a testület egyhangúlag elfogadta az előirányzatot, a kérdések azután jöttek. De ez nem baj, hiszen a hivatal dolga az, hogy a testületet kiszolgálja.
Kücsön Sándor a járások megszervezésével kapcsolatosan arról tett fel kérdést, hogy a feladatok egy részének Szigetszentmiklósra helyezése és a haraszti polgármesteri hivatal létszámának csökkentése nem okoz-e színvonalcsökkenést, és mi lesz az itteni, jól képzett, de kényszerűségből leépítésre ítélt szakemberekkel. A polgármester elmondta, hogy az okmányiroda és a gyámhivatal fizikailag a városban marad, de már nem a haraszti hivatal munkaszervezetén belül. Az építéshatósági ügyintézés Szigetszentmiklósra kerül át. A járás 16 főt vesz át, a többi, létszám felettivé váló kollégát is megpróbálják segíteni az elhelyezkedésben. Pethő Zoltán hozzátette, eddig 83 fő látta el a város működtetését, 16-ot vesz át a járás, 8 embert kell elküldeni az építéshatóságról, a maradék 59-ből is csak 37-et finanszíroz jövőre a központi költségvetés. Ugyanakkor az államháztartási törvény változásai (intézményenként külön bankszámla, könyvelés, stb.) miatt pénzügyi területen több lett a tennivaló. Még mindig nem tiszta a feladatok elhatárolása. Folynak az értekezletek, nálunk is, minden munkatárssal leülünk. A járás számára a maximális felszereltséggel adjuk át pl. az okmányirodát, de a gyámhivatalt is, mert a haraszti emberek érdeke ezt kívánja.
Fényes István nehezményezte, hogy Pékó Zoltán ismét nincs jelen az ülésen. A szerdán megtartott, összevont bizottsági ülés majdnem határozat-képtelenné vált hasonló probléma miatt. Knapp Tiborhoz fordulva azt javasolta, hogy a jelölő szervezet delegáljon mást a listáról a testületbe, olyat, aki részt tud venni az üléseken.
Ezt követően a napirendi pontok megtárgyalására tért rá a képviselő-testület.
Elsőként módosították a Település-szerkezeti Tervet, a Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot, majd a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján elvégezték az önkormányzati ingatlanok kötelező minősítését. Döntöttek arról, hogy az új, hatcsoportos óvoda építéséhez (amire 200 millió forintot nyert pályázaton a város) akkor is biztosítják a szükséges, 300 millió forintos önrészt, ha a hitelfelvétel valamilyen okból meghiúsul. Hajdú Zsolt és Fényes István az általuk vezetett bizottságok támogatásáról biztosították az előterjesztést. Meghatározták a jövő évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervet, módosították a bölcsőde alapító okiratát (3 csoportszobával bővült az intézmény).
Konyhai eszközök rendkívüli beszerzéséről (mosogatógép), illetve javításáról (főzőüst) döntött ezután a testület, majd a Dunaharasztin megvalósítandó, természeti rekreációs központ megvalósíthatósági tanulmányához biztosítottak forrást. Pethő Zoltán – Knapp Tibor kérdésére – elmondta, hogy kiket hívtak meg erre a munkára. Ezek mind szakcégek, jó referenciákkal rendelkeznek. A nyertes Corex Kft. dolgozott már az MNV Zrt., a Pannonhalmi Főapátság és – többek között – Tököl Város Önkormányzata megbízásából is. A legjobb árat ők adták, és ismerik is Harasztit, korábban is dolgoztak nekünk.
Épület-energetikai fejlesztéseket célzó pályázatok előkészítésére is forrást szavazott meg a testület. Dr. Szalay László elmondta, hogy a Napsugár Óvodában megvalósult napkollektor remek példa ezek fontosságára. A lehető legtöbb több intézményt akarjuk zöldenergiára átállítani, az így megtermelt áramot az ELMŰ átveszi. Pethő Zoltán hozzátette, ezekhez a döntésekhez az adótöbblet-bevétel ad pénzügyi fedezetet, mivel több cég is fejlesztett a városban.
Dr. Szalay László ezt követően a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjához való csatlakozást terjesztette a képviselők elé. Ennek keretében új, műfüves létesítmények jönnének létre a DMTK Mindszenty utcai, illetve Sport-szigeten található pályáin. Az önkormányzatnak ehhez mindössze 30% önrészt kell biztosítania, a többit az MLSZ állja. Fényes István és Hajdú Zsolt is biztosították a terv támogatását a bizottságok részéről.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd az intézmények beszámolóiról szavazott a testület. Hajdú Zsolt megköszönte az intézményvezetők munkáját, és feltette a kérdést: mi lesz a jövőbeni fejlesztésekkel azután, hogy az állam átveszi az oktatási intézményeket? Pethő Zoltán emlékeztetett, hogy az önkormányzat eddig mindent megtett a színvonalas oktatás biztosítása érdekében. Példaként a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát hozta fel, ahol az előző évben 13, idén 16 szakkört finanszíroz az önkormányzat.
Az önkormányzat számára térítésmentesen átadandó ingatlanokról (közterület céljára), majd egy, a gimnázium alapítványával kapcsolatos kérdésről szavazott a testület, majd napirend után Hajdú Zsolt jelezte, hogy ismét probléma van a soroksári áruházak környékén működő jelzőlámpákkal, mivel ismét lassítják a forgalmat. Mannheim Lénárd a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola előtti közlekedési helyzetre hívta fel a figyelmet. Pethő Zoltán jelezte, hogy túlszolgálatos rendőröket és közterület-felügyelőket állíttatott az oktatási intézményekhez a diákok biztonsága érdekében. Végezetül megkérte a lakosokat, hogy a házak előtti fák lehullott leveleit gyűjtsék össze, mert az esős, csúszós időben balesetet okozhatnak.
 A részletes jegyzőkönyvet – annak elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Kép: www.delhir.hu

Twitter megosztás Google+ megosztás