Október elsején megnyílik a Hétszínvirág Óvoda új szárnya

200 milliót nyert az önkormányzat egy új óvoda felépítésére

2012. szeptember 25. kedd

Minden a gyerekek körül forog! Miközben napokon belül átadják a Knézich utcai óvoda új szárnyát, miáltal 100 gyermekkel nő a létszám, dr. Szalay László polgármester bejelentette: az önkormányzat 200 millió forintot nyert a Magyar Állam és az Európai Unió pályázatán egy vadonatúj óvoda felépítésére.

A képviselő-testület szeptemberi rendes ülésének elején Hajdú Zsolt, az Oktatási-, Sport- és Művelődési Bizottság elnöke köszöntötte azokat a haraszti diákokat, akik kiemelkedő tanulmányi eredményük folytán ösztöndíjban részesülnek az önkormányzattól. Ezt követően bemutatkozott dr. Csipler Norbert, a szigetszentmiklósi rendőrkapitányság új vezetője, dr. Szalay László polgármester pedig elismerő oklevelet nyújtott át Kántor Géza Gerzson leköszönő kapitány úrnak. Napirend előtt kért szót Hajdú Zsolt, aki az 510. számú, Soroksárra vezető úton uralkodó, áldatlan állapotokra hívta fel a figyelmet. A problémát, mint azt az autósok naponta érzékelik, a Lidl üzletnél kialakított, új lámpás csomópont okozza, ami miatt kilométeres sorok alakulnak ki reggelente. Soroksár ugyanakkor lezárta az elkerülő útként használt Millenniumi utat. A polgármester jelezte, levelet fog írni az állami közútkezelőhöz annak érdekében, hogy a lámpákat a délelőtt kilenc óra előtti időszakban kikapcsolt állapotban hagyják, ez sokat segítene. Kiss Gergely aljegyző hozzátette, hogy a műszaki iroda a probléma megoldása érdekében már megkereste a közútkezelőt, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy még ebben a hónapban helyszíni szemlén vizsgálják felül a lámpás kereszteződés működését. Ugyanebben a tárgykörben említette meg Knapp Tibor az 51-es út körforgalmánál kialakult dugókat. Ezt a helyzetet az oldja meg, ha végre átadják majd azt a sávot, amelyik közvetlenül az M0-ás útra vezeti az autósokat.
 A polgármester beszámolójával folytatódott az ülés. Itt jelentette be hivatalosan dr. Szalay László, hogy az önkormányzat ismét sikeresen pályázott egy jelentős beruházás megvalósítása érdekében: az Új Széchenyi Terv keretében 200 millió forint támogatást kapunk az új óvoda felépítéséhez a Bezerédi lakóterületen. A  beruházás összköltsége 500 millió forint körül lesz, a szükséges önerőt, 300 millió forintot hitelből biztosítja az önkormányzat. Pékó Zoltán hangsúlyozta, hogy ehhez kellett a kormány azon szándéka, hogy megnöveli az óvodai férőhelyek számát, amelynek érdekében a parlament el is fogadta a szükséges törvényt. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a szükséges támogatást is biztosítja a kormány. Ezzel a polgármester is egyetértett. A hitelfelvételhez szükséges közbeszerzés kiírását később egyhangúan szavazta meg a testület.
A napirendi pontok közül elsőként a költségvetés helyzetéről szóló jelentést és a szükséges módosításokat tárgyalták meg a képviselők, és egyhangú szavazással fogadták el azokat. A közbeszerzési ütemterv módosítása és egy, a fent jelzett hitelfelvételt célzó közbeszerzési eljárás megindítása volt a következő napirendi pont.
Mint az a költségvetési beszámoló tárgyalásakor is elhangzott, jól gazdálkodott az önkormányzat az év eddig eltelt részében. Miközben a kiadások nem haladták meg az időarányos szintet, a bevételeink meghaladják a tervezettet. Az adótöbblet-bevétel lehetővé teszi néhány intézményi felújítás, illetve beruházás megvalósítását. Ilyen például a Knézich utcai Hétszínvirág Óvoda játszóudvarának megnövelése, és az új szárny felszerelése, berendezési tárgyakkal való ellátása. Mint ismeretes, határidőre, október 1-re elkészült az óvoda bővítése, melynek köszönhetően 4 csoporttal, 100 gyermekkel növekszik a létszám. Knapp Tibor sokallta az öntözőrendszer, a függönyök, illetve a Hunyadi iskola által a dzsúdóoktatás céljára megvásárolandó tatami árát. Dr. Szalay László elmondta, a költségek indokoltak, több árajánlatot is bekér a műszaki iroda, illetve – a tatami esetében – az igazgató asszony. Fényes István, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a költségek bruttó természetűek, 27 % áfát tartalmaznak. Óva intett attól, hogy a hivatal munkáját megkérdőjelezzék.
A testület elfogadta az állattartási rendelet módosítását, a Kisdunáért Önkormányzati Társulás vagyonfelosztását, a csatornatársulat idejéből fennmaradt, behajthatatlan követelések törlését, a Területi Gondozási Központ beszámolóját (itt Kiss Gergely elmondta, hogy a közelmúltban a Pest Megyei Kormányhivatal kétszer is ellenőrizte az intézmény működését, és mindent rendben talált), az oktatási, a pénzügyi, a szociális és a városfejlesztési bizottságok beszámolóit, a Humánszolgáltató Intézmény szervezeti és működési-, valamint élelmezési szabályzatát.
Ezután ismét napirendre került a kettőskereszt-állítás hónapok óta húzódó ügye. A Magyarok Szövetsége ezúttal a Némedi és az Andrássy utak által közrefogott közterületet javasolta helyszínnek. Kücsön Sándor támogatta a keresztállítás ügyét, de erre a helyre inkább egy Petőfi-szobrot képzelne el. Mint elmondta, ez már régi terve a ligeti városrészben élő, a város szépítésén ügyködő embereknek. Fényes István elmondta, hogy az általa vezetett bizottság nem támogatta a helyszínt, de ő most alternatív ötlettel áll elő. Javaslata az, hogy a keresztet a Mindszenty úti, a vasúti átjáró mellett található emlékparkban állítsák fel. Végül egyik javaslat sem kapta meg a szükséges szavazatszámot.
Az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása után egy, Knapp Tibor által benyújtott előterjesztést tárgyalt meg a képviselő-testület. Ebben a képviselő emlékeztetett arra, hogy a DHRV Kft. székháza 2009-ben került felújításra, de a mai napig nem történt meg az aktiválása, így az amortizáció elszámolása sem történt meg, amelynek folytán – véleménye szerint – kár érte a tulajdonosokat, így az önkormányzatot is. Ennek kapcsán tett fel kérdéseket Horváth Jenőnek, a felügyelő bizottság akkori elnökének, ő azonban a válaszadást visszautasította azzal, hogy a felügyelő bizottságnak nem feladata a jelzett probléma vizsgálata. A hatáskörökkel kapcsolatban már a testület korábbi ülésein is polémia alakult ki, az ügyvezetés és a felügyelő bizottság feladat- és hatásköreit illetően eltérnek a képviselő és a városvezetés nézetei. Knapp Tibor szerint mindenki felelős a vagyonért, különösen egy 108 milliós beruházás esetében, és mivel a májusi ülésen elhangzott, hogy az épület nincs aktiválva, ezért tette fel most kérdéseit. Közölte, hogy szeretné látni az építési naplót. Dr. Szalay László polgármester – a Pénzügyi Bizottság üléséhez hasonlóan – Bíró Vencelt, a társaság korábbi ügyvezetőjét kérte fel a válaszadásra. Ő elmondta, hogy a felügyelő bizottság soha nem vesz részt az aktiválásokban, ez nem feladata. A számvitel nem tesz különbséget abban, hogy mi az oka annak, hogy miért nem lehet valamit aktiválni. Az aktiválás feltétele a jogerős engedélyek megléte, mely nem volt meg.
Ennek oka az, hogy az építkezés folyamán nézeteltérés volt a kivitelezővel, aki a műszaki-átvétel során egy olyan, 37 millió Ft-os számlát nyújtott be, melynek nem volt meg az igazolható műszaki tartalma, ezért azt nem fogadták be. Ebből kifolyólag a kivitelező a műszaki átvételt meghiúsította, illetve a használatba vételi eljárást megakadályozta. Műszaki szakértőt fogadtak, aki megkezdte a vizsgálatokat, és ezt követően a műszaki-átadási jegyzőkönyvet aláírta. Ezek után lehetett a szükséges bizonylatokat újra beszerezni. Mindez jelentős késedelmet okozott, időközben az ügyvezető megbízása lejárt, és a társaságnak azóta sincs ügyvezető igazgatója. Benyújtották az önkormányzat felé a szükséges bizonylatokat a használatba vételi engedélyhez. Az épületben nem volt olyan műszaki probléma, amely a használatbavételi engedély kiadását akadályozhatta volna, csak kisebb javításokat kellett elvégezni. Például a kéményt kellett átépíteni, illetve a gázkazánhoz kellett egy füstcsövet bevezetni. Nem érte anyagi kár az önkormányzatot. Az aktiválás érdekében a szükséges lépéseket megtették, a használatba vételi engedély kiadása néhány napon belül megtörténik.
Knapp Tibor kérte, hogy szavazzanak az eredeti előterjesztésről, miszerint Horváth Jenőt kötelezze a testület a válaszadásra. A képviselő-testület szavazataival elutasította az előterjesztést.
 
 A részletes jegyzőkönyvet – annak elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás