A szolgáltatás színvonala megmarad, a díj nem emelkedik

Új társaság végzi majd a hulladékszállítást

2012. június 25. hétfő

A képviselő-testület június 25-i ülésén megtárgyalta a szilárd hulladék kezelésével és szállításával kapcsolatos előterjesztést. Megválasztották a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatóját.

Az ülés egy technikai jellegű sürgősségi indítvány elfogadása után dr. Szalay László polgármester beszámolójával kezdődött. Ebből megtudhatták a képviselők, hogy nemrégiben átfogó ellenőrzést végzett a Pest Megyei Kormányhivatal a polgármesteri hivatalban. A hatósági munka szabályszerűségét vizsgálták hangsúlyosan, és megfelelőnek – egyes területeken példásnak –, a jogszabályokkal összhangban lévőnek találták azt.
A napirendek közül a költségvetési rendelet módosítását tárgyalta először a testület. Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen támogatták az előterjesztést. Kiemelte a változásokat, amelyek főleg az óvodák esetében okoznak költségnövekedést, ezek közül a legfontosabb a Hétszínvirág Óvoda bővítése és az új csoportok őszi elindulása. Dr. Szalay László a Hunyadi János Általános Iskola tantestületének és a szülői munkaközösség tagjainak kérését közvetítette, miszerint egy átcsoportosítással meg kéne csináltatni az előudvart. Horváth Jenő a városfejlesztési bizottság egyhangú támogatását tolmácsolta, majd a testület megszavazta a rendelet-módosítást. A vitában Hajdú Zsolt és Kücsön Sándor felvetette az Apponyi utca pormentesítését, erre ősszel kerülhet sor.
Ezt követően a városi gyermekintézmények néhány, halaszthatatlan fejlesztési igényét szavazta meg a testület (mindez szorosan összefüggött az előző napirendi ponttal), ezekhez a forrást a telekadónál jelentkező többletbevétel biztosította.
A DHRV Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló, a könyvvizsgáló által készített tájékoztatót azzal tárgyalta meg a testület, hogy az anyag, amely egyébként tartalmazza a cég beszámolóját, nem hivatalos, mert – az ismert örökösödési vita miatt – ügyvezető igazgató nem lévén, nem lett a beszámoló megfelelően aláírva és hitelesítve. Horváth Jenő, a felügyelő bizottság elnöke elmondta, hogy a hozzá feltett kérdésekre fel kell készülnie, azokra majd írásban válaszol. Knapp Tibor szerint beigazolódott, hogy a cég alapításakor megkötött szindikátusi szerződés előnytelen az önkormányzatra nézve. Az fb-elnök nem tájékoztatott időben a problémákról. A vagyont meg kell védeni, mi az fb. elképzelése erről, kérdezte. Emlékeztetett, hogy 2009-ben lett felújítva a cég székháza, de nem lett aktiválva, mert a műszaki ellenőr nem vette át az épületet. Ennek okára volt kíváncsi, valamint arra, hogy az új víziközmű-szolgáltató hogyan lett erre a címre bejegyezve, ha egyszer nincs ügyvezető, aki ezt a DHRV Kft. részéről aláírta volna. Válaszában a polgármester hangsúlyozta, hogy beszámolási kötelezettségének mind ő (mint a tulajdonos önkormányzat képviselője), mind a fb. elnöke eleget tett. Pékó Zoltán a likviditásra, a mobil benzinkút helyzetére, a raktárkészletre volt kíváncsi. Ő is felhívta a figyelmet az önkormányzati vagyon megvédésének szükségességére. Vagyonvesztés lesz, ha a céget nullára írják, figyelmeztetett.
Dr. Szalay László közölte, várja a javaslatokat, de jó szerződést kötöttünk annak idején, a cég jól működött, nyereséget termelt. Az önkormányzat érdekeiért áll ki, és várja a javaslatokat a cég körüli helyzet megoldására. Pékó Zoltán szerint kialakult egy helyzet, tőlünk függetlenül, de továbbra is attól tart, hogy az eszközök, berendezések elértéktelenednek. A polgármester egyeztet a kisebbségi tulajdonrész örököseivel, ameddig csak lehetséges, de ők egymással sem tudnak megegyezni. Június 22-én taggyűlés lett volna, de annak megtartásához sem járultak hozzá. Ha kárt okoznak az önkormányzatnak, be fogjuk perelni őket, de továbbra is törekszik a megegyezésre. Ottaváné Barna Éva kérdésére, miszerint mekkora a cég behajthatatlan követelése, pontos választ csak ők tudnak adni. A használatbavételi engedély beszerzése folyamatban van, az új cégnek pedig új telephelyet keresünk. A testület 4 ellenszavazattal vette tudomásul a tájékoztatót.
Ezt követően tárgyalta a testület a települési szilárd hulladék szállításával és kezelésével kapcsolatos előterjesztést, amelynek lényege az, hogy az önkormányzat a DHRV Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződést – a cégen belüli anomáliák miatt – felmondta, de eltökélt abban, hogy a szemétszállítási ágazatban megszokott magas színvonalú szolgáltatást megőrzi úgy, hogy a lakosság terhei ne növekedjenek. Ezért a polgármester új szakmai partnert keresett (többször tárgyalt a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel is), és meg is találta azt a Multiszint Kft.-ben, amely 1995. óta végez ilyen jellegű tevékenységet, többek között a fővárosban is. Az elképzelés az, hogy a Multiszint Kft. és az önkormányzat közös céget alapít, és ez fogja a tevékenységet végezni. Pékó Zoltán megkérdezte, hogy a meglévő kukásautókat nem lehetne-e átvinni az új cégbe, mert nem fogjuk tudni eladni azokat. Dr. Szalay László ismét elmondta, hogy nem tudunk megegyezni a DHRV Kft. kisebbségi tulajdonosaival (illetve azok egy részével). Felvázolta azt a lehetőséget, hogy saját céget alapítsunk, ennek viszont rengeteg induló költsége lenne. A szemetesedényekre kihelyezett csipeket megtartjuk, ez egy jól működő rendszer. Pethő Zoltán jegyző elmondása szerint ha nem lenne csip, az elszállítandó szemét mennyisége is több lenne. Nincsenek panaszok, a szolgáltatás jó, az adatkezelés szigorú. Az új partner mindezt folytatja, megmarad a házaktól begyűjtött szelektívhulladék-szállítás és a lomtalanítás is. Fényes István szerint is jó megoldás ez a közös cég, megkérdezte a Multiszint Kft. jelen lévő ügyvezetőjét, hogy minden feltétel adott-e a feladatellátáshoz.
Molnár Zoltán felvázolta a társaság kondícióit. 1998. óta partnerei az FKF Zrt.-nek, szolgáltattak Fóton, Szigetszentmiklóson, de Dunaharasztin is voltak kisebb-nagyobb munkáik. Saját járműflottájuk, javítóműhelyük van, Mercedes típusú kukásautóik a legkorszerűbbnek számítanak. A meglévő járműveket megnézte, inkább használnák a saját gépeiket. A gépparkot saját erőből biztosítják, az új cég elindulásához 10 millió forint tagi hitelt biztosítanak. Az eszközöket ők maguk adják bérbe az új cégnek, késleltetett fizetéssel. A csiprendszert jónak tartja, viszont a súlymérést és az azáltali fizetést nem, mert ezzel kétszer annyi ideig tart a szemét elszállítása, és a környezetterhelés is a duplájára ugrik. A díjakat nem kell emelni, aztán úgyis jön a hatósági ár. Augusztus 1-jén kezdenének szolgáltatni. Amíg nincs engedély, addig megbízási szerződéssel. A dolgozókat átveszik.
Pékó Zoltán azt tudakolta, a csipek beszerzésére volt-e közbeszerzés kiírva, de Pethő Zoltán jelezte, hogy nem érte el a beszerzés az értékhatárt. Pékó Zoltán addig nem támogatja az előterjesztést, amíg nem lát szerződés-tervezetet. Nem ad biankó felhatalmazást a polgármesternek, mondta. Javasolta, hogy megbízási szerződést kössünk inkább a Multiszint Kft.-vel a faladat ellátására. Dr. Szalay László szerint ez nem jó megoldás, mert ebben az esetben minden bevétel az övék, nekünk csak kiadásunk lesz. Pékó Zoltán ezután azt javasolta, hogy várjuk meg, mennyi lesz a hatósági ár és a lerakási díj, kössünk megbízási szerződést. Pethő Zoltán szerint a lényeges szerződési feltételeket tartalmazza az előterjesztés: a színvonal marad, az ár nem emelkedik. Drscsákné Kerekes Gabriella szerint is a lakosság érdekei az elsődlegesek. Molnár Zoltán kiemelte, hogy a tagi hitellel és az eszközökkel tehermentesítik az önkormányzatot, ez gesztusértékű, nincs kockázata az önkormányzatnak. Az új hulladék-gazdálkodási törvény koncepciója szerint 51%-ot mindenképpen el kell érnie az önkormányzati tulajdonnak és a menedzserjogok is nálunk maradnak. (Dr. Szalay László az ülés végén felajánlotta Pékó Zoltánnak, hogy vegyen részt a szerződés kimunkálásában, ő ezt elfogadta azzal, hogy ha van már tervezet, szívesen átnézi azt.)
A kapcsolódó határozati javaslatokat végül 4 tartózkodással fogadta el a testület.
A képviselők elfogadták az önkormányzat módosított közoktatási feladatellátási tervét, majd intézményvezetői álláspályázatok elbírálására került sor. Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázati kiírása körüli jogértelmezési viták okán Hajdú Zsolt elmondta, hogy az általa vezetett bizottság nem akar törvénysértést elkövetni, ezért a pályázaton nem hirdettek győztest, így egy ideig a vezető-helyettes látja majd el a feladatot, megbízási szerződéssel. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatójának titkos szavazással Zimmermann Anna jelenlegi vezetőt választotta meg a testület, előreláthatóan egy évre, az igazgató asszony várható nyugdíjba vonulása miatt.
Ottaváné Barna Éva napirend utáni felszólalásban jelezte, hogy késik a vízdíj számlázása a városban, így fel fog halmozódni az ezzel kapcsolatos fizetnivaló. Dr. Szalay László jelezte, hogy utánanéz a problémának az új szolgáltatónál.
 A részletes jegyzőkönyvet – annak elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.
 

Twitter megosztás Google+ megosztás