Óvodaépítés, közbeszerzések, rendőrségi beszámoló

Ülésezett a képviselő-testület

2012. április 3. kedd

Nem lesz gondozási díj a bölcsődében és víziközmű-társuláshoz csatlakozik a város. Rekordszámú napirendi pontot tárgyalt meg a képviselő-testület.

Az ülés elején dr. Szalay László polgármester jelezte, hogy két előterjesztés lekerül a napirendről. A helyi rendeletekben meghatározott szabálysértési alakzatok hatályon kívül helyezését elhalasztják, mivel ebben a tárgykörben törvénymódosítás várható. Az Autótechnika-telep eladására meghirdetett pályázatra ajánlat még nem érkezett, így a beadási határidőt meghosszabbították. A polgármester ezután megtartotta a két ülés között elvégzett munkáról szóló beszámolóját, majd Fényes István kért szót napirend előtt. Elmondta, hogy a piacon a tetőszerkezetek megrongálódtak, és amint az anyagilag lehetséges lesz, rendbe kell tenni azokat. Dr. Szalay László azt válaszolta, hogy az idei évben még nem lesz pénz erre, de jövőre már lehetséges. Pethő Zoltán jegyző elmondta, hogy egyeztetni fognak az őstermelőkkel és a vállalkozókkal, de az is fontos lenne, hogy mindenki rendben fizesse a bérleti díjakat, ne kelljen felszólításokat küldözgetni. A bérleti díjakat ráadásul nem is a fedett asztaloknak megfelelő, drágább díjszabás alapján szedjük.
A testület ezt követően rátért a napirendi pontok megtárgyalására. A Bezerédi-telepen megvalósítandó új óvoda céljára a meglévő 5000 négyzetméter önkormányzati terület mellé újabb 1200 négyzetméter megvásárlása szükséges. Ennek oka a szokásosnál kisebb, mindössze 25%-os beépítési lehetőség, és az, hogy célszerű az óvodásoknak földszintes épületet tervezni, nem pedig felfelé terjeszkedni. Hajdú Zsolt, az Oktatási-, Sport- és Művelődési Bizottság elnöke egyetértett azzal, hogy szükség van a telekvásárlásra, a műszaki megoldást pedig jónak találja. Kücsön Sándor elnök jelezte, hogy az általa vezetett Pénzügyi Bizottság ülésén komoly vita volt az ügyben, végül 5 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatták a vásárlást. Fényes István a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság igenlő véleményét tolmácsolta. Knapp Tibor felvetette, hogy a gyermeklétszám csökkenni fog, kérdéses, hogy kell-e ekkora óvoda, de az építéssel egyetért. A polgármester szerint a csökkenés későbbre várható, de 2014-től mindenkit fel kell venni három éves korától kezdődően. Hajdú Zsolt hangsúlyozta, hogy már két és fél éves kortól felvehetőek lesznek a gyerekek, ez a bölcsőde leterheltségén is segíthet. Tényleg van némi csökkenés a gyermekek számában, de a beruházás indokolt. Most is bérlünk 30 férőhelyet a magánóvodában. Pethő Zoltán arról beszélt, hogy a csoportlétszámokat csökkentette a jogszabály. Az emeletráépítés nem lenne szerencsés, és legalább annyiba kerül, mint a telekvásárlás. A testület egyhangúan szavazta meg végül az előterjesztést.
A képviselők ezt követően meghozták azokat a határozatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az önkormányzat európai uniós pénzek elnyerésére sikeresen pályázzon, az óvoda felépítése érdekében. A beruházás összköltsége 480 millió forint. Hajdú Zsolt emlékeztetett, hogy 6 éve 420 óvodáskorú gyermek volt a városban, jelenleg 788. A szakbizottság elfogadta időközben az esélyegyenlőségi programot, amely szintén a pályázat egyik feltétele volt.
A testület fontos közbeszerzési eljárásokat zárt le döntéseivel. A Hétszínvirág Óvoda bővítését a Progress B’ 90 Zrt. végezheti el, 105 millió forint+áfa összegért. Knapp Tibor azt javasolta, hogy annak érdekében, hogy a haraszti cégek is elnyerhessék ezeket a megbízásokat, ne támasszunk olyan feltételeket, amik miatt csak „milliárdos” cégek nyerhetnek. Pethő Zoltán válaszában hangsúlyozta, hogy ezeket a feltételeket a közbeszerzési törvény határozza meg, nekünk ehhez tartanunk kell magunkat. Az egyik, szóban forgó cég meg sem vásárolta a pályázati dokumentációt, a másik győzelme egy hajszálon múlt. Knapp Tibor végül azt mondta, inkább ne hívjuk meg ezeket a cégeket, ha nem tudják a feltételeket teljesíteni. A város közútjainak kezelője a Hidrográd Kft. lesz, 80,3 millió forint+áfa összegért. A Nyárfa, a Tóköz és a Bethlen utcákat a Deponátor Kft. építheti meg, az ellenszolgáltatás 93,2 millió forint+áfa. Knapp Tibor megkérdezte, lehetséges-e, hogy ne az ülés napján kapják meg a bíráló bizottság jelentését. Pethő Zoltán elmondta, hogy a határnapokat a jogszabály rendezi, de rendkívüli ülés összehívására is van mód. A csapadékvíz-elvezetési faladatok ellátására is a Hidrográd Kft. kap megbízást, 132 millió forint+áfa ellenében.
A képviselők elfogadták a közbeszerzési ütemtervet, majd döntöttek néhány önkormányzati ingatlan átminősítéséről. Megszavazták a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról szóló helyi rendelet és a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításait. A bölcsődei gondozási díj bevezetését elvetetették. Itt Kücsön Sándor elmondta, a Pénzügyi Bizottság támogatja ugyan a gondozási díj bevezetését, de 2012-ben nulla forintban javasolják annak mértékét meghatározni. A családok többségének nehéz a helyzete, el tud tekinteni ettől a bevételtől az önkormányzat, a 2012-es költségvetésbe amúgy sem lett betervezve. Bereczki Sándor Péter, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság vállalná, hogy kidolgoz egy támogatási rendszert a rászoruló családok számára. Pethő Zoltán hozzátette, hogy a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt kell a kérdésben dönteni.
A testület felbontotta a Laffert Kúria üzemeltetési szerződését, majd döntött a város vízszolgáltatását évekre meghatározó kérdésben. Az Országgyűlés úgy döntött, hogy a vízszolgáltatást a jövőben vagy az állam biztosítja, vagy önkormányzati társulások látják azt el. Dr. Szalay László előterjesztése alapján Dunaharaszti a Gyál központjával már működő társasághoz csatlakozna. Kücsön Sándor elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, két tartózkodás mellett támogatja a csatlakozást. KnappTibor szerint több alternatívát is meg kéne vizsgálni. Attól tart, hogy alárendelt tagok leszünk. Ha a DHRV Kft. üzletrészét visszavásárolnánk, jobb feltételekkel csatlakozhatnánk. De ha mi csinálnánk önálló céget, és mások csatlakoznának hozzánk, az is jobb lenne. Szigetszentmiklóssal is társulhatnánk. Nem értett egyet azzal, hogy Bíró Vencelt delegáljuk az új társaságba, és javasolta, hogy a felügyelőbizottságba is közgazdász végzettségű személyt küldjünk. Megjegyezte, hogy a DHRV-nek jelenleg ügyvezetője sincsen. A polgármester azt válaszolta, vitás, hogy van-e ügyvezető, de most nem is ez a lényeg. Nem tehetjük meg, hogy mi toborzunk, a jogszabály nem hagyja. Csatlakozni kell, ez a cég rendben van, és 100%-os önkormányzati tulajdonú. Nem leszünk elnyomva. Szigetszentmiklós cége ki fog futni az időből. Könnyen elképzelhető, hogy később majd hozzánk fognak csatlakozni. A személyi kérdésekben kialakult konszenzust nem kívánja felrúgni, a felügyelőbizottság eddig is jól működött. Érti a törvényalkotó szándékát, a víz nemzeti vagyon, de nálunk nem voltak külföldi tulajdonosok. Nálunk javult a szolgáltatás színvonala, de most már mindegy, a csatlakozás a legjobb alternatíva, ez adja meg a szolgáltatás biztonságát. Fényes István közölte, hogy a szakbizottság támogatja az előterjesztést. A testület a felügyelőbizottságba Hajdú Zsoltot és Horváth Jenőt, az igazgatóságba Bíró Vencelt delegálta.
A képviselő-testület alaposan megtárgyalta a rendőrség beszámolóját. Kántor Gerzson rendőrkapitány szrint nehéz körülmények között végeznek tisztességes munkát. Létszámbővítés történt mind a kapitányság, mind az őrs állományában. Bevezették a koncentrált akciók rendszerét, a betörők többségét elkapták. Köszönetet mondott mind a polgárőrségnek, mind a közterület-felügyeletnek. Fényes István arról beszélt, hogy a bizottság feszült hangulatban tárgyalta a beszámolót, amit nem is fogadott el. Szerinte azonban a rendőrség lehetőségeihez képest jól végzi a munkáját. Kevés a rendőr, lobbizni kell az országgyűlési képviselő felé, hogy segítsen. Eloszlatott egy félreértést, miszerint rendőröket vertek volna a városban, bár támadás valóban érte őket. Ottaváné Barna Éva felhívta a figyelmet, hogy megnőtt a betörések száma, elindult a gettósodás, a Máv-alsó helyzete tarthatatlan. A kapitány szerint a Máv-alsó problémáját nem lehet csak rendőrségi eszközökkel megoldani. A lopások terén nem olyan rossz a helyzet. A lakosság is sokat tehetne a bűncselekmények megelőzése érdekében (zár, riasztó). Drscsákné Kerekes Gabriella is romló adatokról beszélt. Soroksáron kisebb területre 60 rendőr jut. A beszámolót azért nem fogadja el, hogy ez jelzés legyen magasabb fórumok felé. Knapp Tibor a rendőrség védelmében elmondta, hogy sokat vannak Máv-Alsón. Az önkormányzatnak is lenne ott feladata. Pethő Zoltán szerint a hivatal mindent megtesz, amire törvényes lehetőség van. Fényes István emlékeztetett, hogy 15 kamerát szereltettünk fel. Az őrs munkája példaértékű. Mannheim Lénárd a jogosítvány nélkül száguldozókra panaszkodott. Pethő Zoltán megkérdezte a kapitányt, hogy a növekvő számú állományból Harasztira is jut-e? A kapitány erre azt válaszolta, hogy bár Tökölre és Szigethalomra is kell ember, de 5 főt kap Haraszti. Kutyás rendőr is érkezhet. A testület 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett fogadta el a beszámolót. Megszavazták a rendőrséggel kötendő ez évi megállapodást is.
A képviselők elfogadták az intézményekkel, a nemzetiségi önkormányzatokkal és az erőspusztai szociális szolgáltatóval kötött megállapodásokat, a peres ügyekről szóló beszámolót, a belső ellenőrzési jelentést és a Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót (itt Kücsön Sándor köszönetet mondott a jegyzőnek és a hivatal munkatársainak segítségükért). A DMTK beszámolóját mind Hajdú Zsolt, mind Ottaváné Barna Éva dicsérte, utóbbi az asztalitenisz- és a sakkszakosztálynak kért egy kicsivel több támogatást, mert remekül dolgoznak. Pethő Zoltán jelezte, hogy ez már meg is történt. A Kisduna Televízió beszámolójában Knapp Tibor sok olyan elemet vélt felfedezni, amely már a tavalyiban is benne volt. Fülöp László ügyvezető elmondta, hogy 9 év alatt egyetlen bírságot sem kaptak.
A képviselők ezután döntöttek a Kisdunáért Önkormányzati Társulás megszüntetéséről, majd telekhatár-rendezéssel és egy önkormányzati út megalakításával fejezték be az érdemi munkát.
A részletes jegyzőkönyvet – annak elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Írásunk illusztrációjához a fotót az nihd.hu oldalról vettük át.

Twitter megosztás Google+ megosztás