Február 22-én tartotta rendes ülését a képviselő-testület

Egyhangú szavazással fogadták el a költségvetést

2010. február 25. csütörtök

Egyetlen igazán lényeges pontja volt a képviselő-testület legutóbbi ülésének, ám az annál fajsúlyosabb. Több hónapnyi előkészítés után megszületett Dunaharaszti város 2010. évi költségvetése, amelyet teljes egyetértésben fogadott el a testület.

Ha egy mondatban akarjuk összefoglalni a költségvetést, azt mondhatjuk: a pénzügyi válság ellenére Dunaharaszti városa továbbra sem szorul működési célú hitel felvételére, sőt, rendkívül jelentős mértékű fejlesztéseket valósít meg 2010-ben. De nézzük kicsit részletesebben.
Az önkormányzat továbbra is biztonságosan működteti minden intézményét, leépítésre, tevékenységek szűkítésére továbbra sem kerül sor. Mindez annak ellenére történik így, hogy a működtetéshez adott központi hozzájárulás (ún. „normatíva”) 130 millió forinttal kevesebb, mint az előző pénzügyi évben volt. Az önkormányzat folytatja szociális és jóléti programjait, így a méltányossági gyermekétkeztetést, a méhnyakrák elleni védekezést, az óvodás gyermekek hallás-, látás-, és ortopédiai szűrővizsgálatait, az ingyenes tankönyvellátást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, stb. A város szociális célokra fordítható kerete 10%-kal bővül. Elegendő összeget különített el a képviselő-testület a kötelező feladataira is (közút-, és parkfenntartás, közvilágítás, köztemető, ivóvíz- és csatornaszolgáltatás).
A működés tehát biztonságos, sőt, többletet mutat. A működési célú bevételt 3.450.047.000 Ft-ban, a kiadást 3.423.380.000 Ft-ban határozta meg a képviselő-testület.
Az igazán izgalmas kérdés a városban megvalósuló fejlesztések köre. Ezek a következők:
Amint azt már többször megírtuk, 780 millió forintot nyertünk uniós pályázaton a Fő út teljes rekonstrukciójára és a kapcsolódó beruházásokra: a Granárium és környezete újjávarázsolására, a templomkert megnyitására és felújítására, a Sport-sziget lejárójának kiépítésére, parkolók, zöldfelületek kialakítására. Hozzáteszünk 370 millió forint önrészt és még 300 milliót a pályázaton kívüli munkákra, és ezzel egy, a városban még sosem látott mértékű fejlesztést valósítunk meg.
126 millió forintot nyertünk újabb utcák (Kazinczy-, Árpád-, Wesselényi-, Báthory-, Gyóni Géza utca)megépítésére és vízelvezetésének megoldására, ehhez 56 milliót kell hozzátennünk.
Folytatjuk a Dózsa György út körüli járdák kiépítését, járdát építünk a Határ úton.
Saját erőből megépítjük a Vörösmarty (103 millió Ft) és a Domb utcát (71 millió Ft), vízelvezetéssel együtt.
Sportjátszóteret alakítunk ki a jelenlegi, elhanyagolt pálya helyén a Móricz Zs. utca és a Temető utca sarkán (40 millió Ft).
Természetesen megvalósulnak egyéb, kisebb volumenű beruházások is.
Mindösszesen a városban 2010-ben 1.618.567.000 forintot költünk fejlesztésre. Ennek egy részét hitelből, másik részét saját bevételeinkből (helyi adók, átengedett központi adó) finanszírozzuk.
A költségvetés bevételi főösszege 4.519.568.000 Ft, kiadási főösszege 5.162.802.000 forint.
A különbözetet, a költségvetés hiányát, amely 643.234.000 forint, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által nyújtott, rendkívül kedvező kamatozású és futamidejű, fejlesztési célú hitelből finanszírozzuk.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás