Ülésezett a képviselő-testület

2016. augusztus 14. vasárnap

Eredményt hirdettek a gyermek közétkeztetés tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban.

Az ülés elején dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta eltelt időszakról:
1.    Az ÉDV Zrt. elkezdte a Károlyi Mihály utcában a vízvezeték rekonstrukciót.
2.    A Duna utca útépítése befejeződött, műszaki átadás-átvétel ideje – figyelembe véve az érintett szakhatóságok időben történő kiértesítését – 2016. augusztus 25én lesz.
3.    A július 28-i felhőszakadás alkalmával 93 mm csapadék hullott le 1-2 óra alatt. (Május 24-én 60-70 mm volt.) Az aluljárót le kellett zárni, szivattyúzással átemeltük a vizet. Vízelöntés ingatlant nem veszélyeztetett. Az A-3- csatorna az 51. út melletti szakaszán telt szelvénnyel folyt, a belvízszivattyú üzemelt. Az A-3 csatorna 51. út alatti átvezetése is telt szelvénnyel üzemelt, azonban jövőre elkerülhetetlen az út túloldalán a belvízcsatorna kotrása, ugyanis az a lefolyástalansága miatt visszaduzzaszt. A Kócsag és a Botond utcáknál szivattyúzással védekeztünk, mert az előkertekben állt a víz. A városban több helyen be kellett avatkozni, mert a hirtelen lezúdult csapadék által szállított nagy mennyiségű hordalék miatt átereszek, csapadékcsatornák dugultak el.
4.    A viharkárok elhárítása a közterületeken folyamatosan megtörtént, kiemelten a Sport-szigeti parkerdőben, illetve a Hősök terén voltak károk, több fáról is jelentős mennyiségű ág szakadt le, illetve a szigeten egy nagyobb fát a szél kidöntött.
5.    Az intézményi konyhák, étkezők festése megtörtént, az általános karbantartási munkákat az intézményi gondnokok folyamatosan végzik.
6.    A MÁV többszöri felszólítás, egyeztetések révén az augusztus 22-i héten fogja a várost érintő vasúti töltésoldalak gyommentesítését elvégezni.
7.    A Fő út 85. szám alatti ingatlan utcafronti épületének bontása megtörtént.
8.    Módosításra került a hulladékszállítási szerződés 2016. július 1-től, melyről a lakosságot tájékoztató cikk a helyi újságban megjelent.

Ezt követően tértek rá a képviselők a város oktatási-nevelési intézményeinek étkeztetési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás lezárására. Az érvényes ajánlatok közül a legjobbat a Junior Vendéglátó Zrt. tette, évi 222.255.922,- forint+ÁFA értékben, amellett, hogy az eddigi főzőkonyha használatáért 500.000,- forint éves bérleti díjat fizet. A város az eredményes eljáráshoz szükséges 11.823.435,- forint +Áfa pótfedezetet a költségvetéséből biztosítja. A konyhai dolgozók túlnyomó többségét a nyertes cég átveszi, 4 fő közalkalmazott állása szűnik meg.
A vita során Drscsákné Kerekes Gabriella jelezte igényét a bírálati jegyzőkönyv átnézésére. Fényes István a bérleti díj mértékére kérdezett rá, hogy nem alacsony-e; Pethő Zoltán jegyző azt válaszolta, hogy a fontos az, hogy a fenntartási költségek megtérüljenek. A pótfedezetet pedig az adagszámok növekedése miatt kellett beállítani. a béreken ugyanakkor évi 40 millió forintot takarít meg a város. Gerber Ferenc és Hajdú Zsolt a másik két ajánlatra kérdezett rá, az egyiket a hiánypótlás elmaradása miatt nem lehetett figyelembe venni, a másik magasabb árajánlatot adott.. A konyhai dolgozók átvételére is rákérdezett a képviselő, a jegyző válaszában rámutatott, hogy legalább 50%-uk megtartása szerepelt a kiírásban feltételként, és ennél többet sikerült elérni. Fényes István megkérdezte, van-e biztosíték a szerződésben, kiléphetünk-e, ha nem vagyunk elégedettek, efelől a jegyző megnyugtatta, mind a szerződés, mind a jogszabályok garanciát jelentenek. Drscsákné Kerekes Gabriella a különleges étkezésben részesülőkre kérdezett rá, Dr. Bereczki Péter a helyi beszállítók figyelembe vételére; mindketten megnyugtató választ kaptak. Fényes István kérdésére Pethő Zoltán elmondta, hogy 2700 adag körül lesz a napi darabszám, az étel ára ugyanannyi lesz, mint most. Karl József alpolgármester a vitához hozzáfűzte, hogy ez az étel soha nem lesz olyan minőségű, mint a mostani, de ebben a szituációban indokoltnak tűnik a kiszervezés. Fényes István megkérdezte még, hogy mi van akkor, ha az előzetes hírekkel ellentétben az állam mégsem központosítja a közétkeztetést; Pethő Zoltán jegyző rámutatott, hogy az évi 40 millió bérmegtakarítás akkor is nyereséget jelent.
A jelenlévő képviselők egyhangúlag fogadták el az előterjesztéseket.
A következő napirend az önkormányzat részvételéről szólt egy olyan pályázatban, melynek során kültéri sportpályák, erősítő eszközök és egyéb beruházások megvalósítása válik lehetségessé. Dr. Szalay László elmondta, hogy bent járt a kiírást bonyolító Nemzeti Sportközpontoknál, és nagy a túljelentkezés, de szeretné, ha a sport-szigeti futópálya mindenképpen megvalósulna.
A képviselők ezt követően úgy döntöttek, hogy Tóth Mariannát bízzák meg 5évre a Dunaharaszti Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház vezetésével, elismerve egyben eddig végzett munkáját is. Mind a jegyző, mind Hajdú Zsolt méltatta az eddig végzett tevékenységét, egyben jelezték, hogy a nyugdíjba vonuló korábbi vezető, Táborosi Zoltánné búcsúztatására a szeptemberi ülésen kerül sor.
A határozatokat - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás